W każdym z ponad 200 krajów, w których jesteśmy obecni, Coca-Cola działa na zasadzie systemu składającego się z firmy reprezentującej właściciela marek (The Coca-Cola Company) oraz z lokalnych rozlewców, którzy odpowiedzialni są za produkcję i dystrybucję napojów. Ów system nie jest jednym podmiotem z prawnego czy administracyjnego punktu widzenia, a The Coca-Cola Company nie jest właścicielem bądź zarządcą wszystkich partnerów rozlewających napoje.

Ogólnie rzecz biorąc, The Coca-Cola Company produkuje koncentraty, bazy napojów oraz syropy i sprzedaje je firmom rozlewającym. Jest właścicielem marek i odpowiada za kampanie marketingowe oraz komunikację skierowaną do konsumentów. Nasi partnerzy natomiast wytwarzają, pakują, sprzedają i dystrybuują gotowe napoje do wszystkich klientów i sprzedawców, którzy oferują nasze produkty konsumentom.

W Polsce przedstawicielem The Coca-Cola Company jest firma Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., a producentem i dystrybutorem napojów jest firma Coca-Cola HBC Polska — oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, drugiego na świecie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company pod względem wielkości sprzedaży i docierającego do ponad 560 milionów konsumentów. Współpraca pomiędzy firmami opiera się na strategicznym partnerstwie, które tworzy sukces systemu Coca-Cola.

Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.

odpowiedzialna jest za:

 • reklamę i kontakty z mediami
 • działania PR dla poszczególnych marek
 • promocje konsumenckie
 • wprowadzanie nowych produktów
 • działania marketingowe
 • korporacyjny PR

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

odpowiedzialna jest za:

 • infrastrukturę i produkcję
 • sprzedaż i dystrybucję
 • działania marketingowe BTL
 • obsługę klientów i konsumentów
 • promocje konsumenckie w wybranych punktach sprzedaży
 • korporacyjny PR Coca-Cola HBC i współpracę ze społecznościami lokalnymi

Dane spółek:

Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 23941, NIP 526-020-96-79,Kapitał zakładowy 18.629.500 PLN

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, Kapitał zakładowy 600.292.600 PLN