RAPORT

EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Coca-Cola logo

2015

Arrow for scrolling down

Zobacz materiał video


Pobierz raport i dowiedź się więcej


Jesteśmy z Polski!

Inwestujemy w Polsce, wnosimy znaczący wkład do budżetu państwa i tworzymy wysokiej jakości miejsca pracy. Konsekwentnie pracujemy nad obniżaniem wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, chronimy zasoby wodne oraz wspieramy społeczności, w których na co dzień działamy.

Pobierz raport!
Magazyn Coca-Cola