Warszawa, 5 czerwca 2017Coca-Cola przystąpiła do inicjatywy partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami sektora prywatnego na rzecz efektywnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ w Polsce, w ramach którego podjęła indywidualne zobowiązanie dotarcia do 100 000 kobiet w ramach programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to JA”.

5 czerwca odbyła się w Ministerstwie Rozwoju konferencja pt. „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich", której zadaniem było upowszechnienie celów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie świadomości nt. wyzwań nakreślonych w Agendzie 2030 ONZ. „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to rezolucja ONZ, przyjęta w 2015 przez 193 państwa ONZ. Dokument obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju (tzw. SDGs), a Ministerstwo Rozwoju jest krajowym koordynatorem wdrażania tej rezolucji.

Na konferencji uroczyście zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami sektora prywatnego na rzecz efektywnej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce. Coca-Cola jako jeden z przedstawicieli biznesu złożyła podpis pod deklaracją współpracy wraz z indywidualnym zobowiązaniem kontynuacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, które przyczynią się do wdrożenia tych celów.

- Inwestycje w kapitał ludzki stanowią jedną z najsilniejszych dźwigni rozwoju. Dostrzegając to i kierując się potrzebą współdziałania na rzecz rozwoju Polski, postanowiliśmy przystąpić z jedną z naszych strategicznych inicjatyw, jaką jest program aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to JA”, do partnerstwa zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju, aby wspólnie przyczynić się do realizacji Agendy 2030 ONZ – powiedziała Lana Popović, dyrektor generalna w Coca-Cola Poland Services.

„Sukces to JA” to ogólnopolski, kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet, zainicjowany przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką i firmę Coca-Cola. Dedykowany jest on kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Program realizuje globalne zobowiązanie firmy Coca-Cola „5by20” zakładające aktywizację zawodową 5 mln kobiet na całym świecie do 2020 r.

- Program aktywizacji zawodowej kobiet ‘Sukces to Ja’ wspiera zrównoważony rozwój w obszarze społecznym i gospodarczym. Jak wynika z raportu przygotowanego na nasze zlecenie przez firmę Deloitte „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, dzięki aktywizacji zawodowej kobiet polska gospodarka może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł w perspektywie do 2025 r., co oznacza wzrost PKB Polski  o blisko 1%  – mówi Lana Popovic. - Chcemy aktywnie uczestniczyć w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, dlatego zobowiązujemy się do kontynuowania naszego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to JA”. Chcemy dalej go rozwijać, rozbudowując ofertę szkoleń, wprowadzając nowe narzędzia, które jeszcze mocniej będą wspierać kobiety w ich rozwoju zawodowym, docierając do jak największej grupy osób w całej Polsce  – dodaje.

Na „Sukces to JA” składają się bezpłatne konferencje i warsztaty  w ramach dwóch obszarów tematycznych: JA-biznes – odpowiadający na potrzeby kobiet planujących założyć własną działalność oraz JA-kariera – opracowany z myślą o kobietach poszukujących pracy lub chcących ją zmienić, a także kompleksowy portal wiedzy www.sukcestoja.pl, na którym znajdują się wideo-szkolenia, interaktywne wykłady i ćwiczenia, pigułki wiedzy i szereg innych narzędzi pozwalających w krótkim czasie opanować niezbędne kompetencje zawodowe.

O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów. Wśród marek firm dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki,nektary i napoje owocowe Cappy. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają 2700 osób. Od 1991 r. firmy te zainwestowały w Polsce ponad 500 milionów dolarów. Coca-Cola prowadzi szerokie działania w obszarze zaangażowania społecznego, m.in. na rzecz ochrony zasobów wodnych, wspierania młodych oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Globalnie firma prowadzi program 5by20 mający na celu aktywizowanie zawodowo 5 mln kobiet na całym świecie do roku 2020, którego polską edycję uruchomiono w 2016 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Coca-Cola Poland Services

Gabriela Bar

Menedżer ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji

Tel.: +48 725 950 025, e-mail: gbar@coca-cola.com