Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn – to cele, które postawił przed sobą klub Champions of Change na kolejne 12 miesiecy. To pierwsza taka orgnizacja w Polsce, zrzeszająca prezesów dużych firm.

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft Polska, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Klub powstał z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.


 

Inwestycje w różnorodność to klucz do konkurencyjności firmy

Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest nie tylko ważną wartością, ale także kwestią o znaczeniu społecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety działały samodzielnie na rzecz zmian. Mamy świadomość, że dziś to już nie wystarczy. Czas, by w zmiany włączyli się także mężczyźni – liderzy, którzy mając władzę, mogą włączyć się w działania i przyspieszyć te zmiany – podkreśla Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Idea klubu, w którym liderzy ze świata biznesu działają wspólnie na rzecz kobiet i różnorodności, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powstał klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie

podkreślają, że choć ważna jest dla nich inspiracja międzynarodowymi rozwiązaniami, będą przede wszystkim współdziałać na rzecz wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniały polską specyfikę i problemy. To

przełoży się na lepsze wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji na większą konkurencyjność firm. To także szansa na wciąganie na rynek pracy 4 milionów Polek, które pozostają nieaktywne zawodowo. A są potrzebne zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” - zwielokrotniając liczbę pracujących Polek do poziomu występującego w krajach „starej” UE, możemy zwiększyć PKB Polski o ponad 51 mld złotych do 2025 roku.

Aktywizacja kobiet to jedna z najlepszych inwestycji, pobudzająca wzrost gospodarczy i wspierająca zrównoważony rozwój. Kobiety przeszły długą drogę, walcząc o swoje prawa i pozycję. Są świetnymi przedsiębiorcami i pracownikami, ale nadal spotykają się z nierównym traktowaniem w niektórych obszarach biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy możliwości rozwoju zawodowego. Naszym obowiązkiem, jako pracodawców jest wspierać kobiety, inwestować w ich talenty i kompetencje oraz działać na rzecz poprawy warunków ich zatrudnienia. Musimy otwarcie przyznać, że wciąż jest wiele do zrobienia i połączyć nasze wysiłki, by zmiany były widoczne w krótkim okresie czasu i w całej Polsce. Jestem przekonany, że my mężczyźni możemy i powinniśmy być nie tylko liderami firm, ale też liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy – mówi Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services.


 

Konkretne działania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, którymi będą zajmować się w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Członkowie klubu postanowili, że:

1)      Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.

2)      Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.

3)      Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej.

W każdej z firm powstaną zespoły robocze, opracowujące rozwiązania. Podjęte działania będą monitorowane, a ich efekty będą mierzone. Rezultaty zostaną przedstawione w październiku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi, przynoszących konkretne rezultaty i dających się zastosować także w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talentów kobiet i mężczyzn oraz budowaniem różnorodności.

To nie pierwsza inicjatywa podejmowana przez Coca-Cola Poland Services na rzecz kobiet w Polsce. Coca-Cola wraz z fundacją Sukcesu Pisanego Szminką w 2016r. zainaugurowały program aktywizacji zawodowej kobiet “Sukces TO JA”. Dedykowany przedsiębiorczym paniom portal internetowy, seria szkoleń i warsztatow a także patronat nad konkursem “Bizneswoman Roku” wpisują się w globalny program aktywizacji kobiet 5by20 prowadzony przez Coca-Cola na całym świecie.


 

O Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań. Współzałożycielkami fundacji są: Olga Kozierowska oraz Olga Legosz. Fundacja koncentruje się na wzmacnianiu pozycji kobiet i zwiększaniu ich aktywności zawodowej, budowaniu różnorodności i wspieraniu młodych ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl oraz www.sukcestoja.pl.

Autorem zdjęć jest Studio Fotograficzne Gorajka