Coca-Cola prezentuje najnowszy raport społeczno-ekonomiczny, pokazujący wkład w polską gospodarkę oraz rynek pracy i kapitał ludzki.

  • 94% produktów sprzedawanych na polskim rynku jest produkowanych w polskich fabrykach.
  • 74% z każdej złotówki wydanej na napoje firm Coca-Cola zostaje w Polsce.
  • 1,2 mld zł to wpływy z tytułu podatków odprowadzonych przez firmy systemu Coca-Cola odprowadziły w 2016 r. do budżetu państwa.
  • 435 mln zł zainwestowały w Polsce od 2012 r. firmy systemu Coca-Cola.

System firm Coca-Cola w Polsce, składający się ze spółek Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., od ponad 25 lat kontynuuje inwestycje na polskim rynku. Od 2012 roku firmy zainwestowały w Polsce tylko w infrastrukturę 435 mln zł. Poprzez działalność produkcyjno-dystrybucyjną całkowity wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB w 2016 roku wyniósł 2,6 mld zł, co stanowiło 0,14% PKB. Wpływy do budżetu państwa tylko z tytułu samych podatków wyniosły 1,2 miliarda zł, a 74% z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola również zostaje w Polsce.

94% produktów z portfolio Coca-Cola sprzedawanych w naszym kraju jest produkowanych w polskich fabrykach. W zeszłym roku firmy systemu Coca-Cola odprowadziły podatki o wartości 1,2 mld zł do budżetu państwa. Polska to dla nas bardzo ważny rynek, dlatego dalej chcemy rozwijać naszą obecność tutaj, między innymi poprzez planowanie kolejnych inwestycji – mówi Nikos Kalaitzidakis, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska. – Jesteśmy dumni z tego, że inwestujemy długoterminowo i staliśmy się znaczącym ogniwem gospodarki – dodaje.

System Coca-Cola wpływa na polską gospodarkę także poprzez tworzenie miejsc pracy. W 2016 roku firmy zatrudniały bezpośrednio 2 172 pracowników, a każde miejsce pracy w systemie przyczyniło się dodatkowo do powstania sześciu kolejnych stanowisk w łańcuchu dostaw i wśród partnerów handlowych, łącznie tworząc
15 230 miejsc pracy.

Ponadto firmy systemu Coca-Cola inwestują w rozwój kapitału ludzkiego, angażując się w programy ukierunkowane na integrację lokalnych społeczności i aktywizację zawodową kobiet i młodych. W ciągu ostatnich dwóch lat Coca-Cola w Polsce przeznaczyła na ten cel ponad 6 mln zł.

Będąc znaczącym pracodawcą, dbamy o tworzenie warunków do dalszego, stabilnego rozwoju firmy w Polsce. Najpilniejsze wyzwania są obecnie związane z demografią, dlatego chcemy być częścią dyskusji o przyszłości rynku pracy w Polsce. Długofalowe inwestycje w kapitał ludzki uważamy za kluczowe, ponieważ wpływają na dynamikę rozwoju gospodarki. Dlatego właśnie nasz strumień inwestycji skierowany jest w ten obszar i w konkretne grupy społeczne – kobiety i młodzież – stanowiące rezerwy na rynku pracy - podkreśla Lana Popović, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services.

Dzięki programowi "Sukces to Ja", realizowanemu we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, Coca-Cola przeszkoliła w Polsce ponad 5300 kobiet. Według analizy opracowanej przez firmę Deloitte kobiety stanowią grupę z dużym potencjałem – ich aktywizacja zawodowa może przyczynić się do wzrostu polskiego PKB do 2025 r. nawet o 1%.

Coca-Cola wspiera także kierowany do młodych program „Zwolnieni z Teorii”, który zaowocował realizacją ponad 1000 innowacyjnych projektów społecznych, stworzonych i prowadzonych przez studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pod koniec sierpnia Coca-Cola uruchomiła również program „#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz”, skierowany do osób w wieku 18-30 lat pozostających bez pracy, aktualnie nie uczących się i nie szkolących. Wspólnie ze współpracującymi z nią organizacjami pozarządowymi zaoferuje im warsztaty i wsparcie, dzięki którym znajdą motywację do wejścia na rynek pracy. Zgodnie z założeniami, tylko w tym roku programem mam zostać objęte 3500 młodych ludzi.

Więcej informacji na temat wpływu społecznego i środowiskowego systemu Coca-Cola w Polsce, a także pełny raport społeczno-ekonomiczny za 2016 rok od 11 września 2017 r. będzie można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl/raprotspolecznoekonomiczny/.

 

O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu oraz ropla Delice. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 2 100 osób.

 

Więcej informacji:

Gabriela Bar
Menedżer ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji
Coca-Cola Poland Services
kom.: +48 725 950 025
e-mail: gbar@coca-cola.com

Katarzyna Borucka
Dyrektor ds. korporacyjnych
Coca-Cola HBC Polska
kom.: +48 604 495 156
e-mail: katarzyna.borucka@cchellenic.com