Coca-Cola Hellenic, jeden z największych na świecie dystrybutorów produktów The Coca-Cola Company, znalazła się piąty rok z rzędu w indeksach Dow Jones Sustainability (DJSI) jako jeden ze światowych liderów branży napojowej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Coca-Cola Hellenic jest jednym z zaledwie czterech producentów napojów na świecie, którzy zasłużyli sobie na miejsce w światowym indeksie DJSI World i jednym z zaledwie dwóch, które znalazły się w indeksie europejskim DJSI Europe. W obydwu tych indeksach jest też jedyną firmą z siedzibą w Grecji.

Dimitris Lois, dyrektor zarządzający Coca-Cola Hellenic, powiedział: "Znalezienie się na liście DJSI piąty rok z rzędu pokazuje, jak wielką wagę Coca-Cola Hellenic przywiązuje do kwestii zrównoważonego rozwoju. To integralna część naszej strategii, odgrywająca kluczową rolę w tworzeniu wartości dla naszych interesariuszy. Generalna poprawa naszych wyników jest świadectwem determinacji na drodze ku osiąganiu coraz wyższych szczebli doskonałości.”

Obydwa indeksy Dow Jones oceniają 2500 największych firm na świecie (według wartości rynkowej akcji w wolnym obrocie) na podstawie analizy ich działań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Po ocenie szeregu czynników ogólnych i związanych z konkretną branżą tylko 10% najlepszych firm zostaje zakwalifikowanych do wpisu na listę.

W 2012 r. Coca-Cola Hellenic osiągnęła ogólny wynik 79%, wyższy o 2% niż rok wcześniej. W indeksie DJSI Europe Coca-Cola Hellenic otrzymała najwyższe oceny w branży napojowej w kategoriach: zarządzanie relacjami z klientem (94%), zdrowie i odżywianie (84%), polityka środowiskowa/systemy zarządzania (93%), strategia klimatyczna (93%), sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska (88%), opakowania (100%), sprawozdawczość w kwestiach społecznych (86%) oraz pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów (68%).

Dążąc wytrwale do realizacji celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola Hellenic jest długoletnim uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact; od 2000 r. stale znajduje się w indeksie FTSE4Good Index, a także współpracuje z ponad 200 organizacjami skupiającymi jej interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.