Fundusz Kropli Beskidu ogłasza nową formułę programu grantowego wspierającego działania mające na celu modernizację infrastruktury wodnej w instytucjach oświatowych, a także edukację w zakresie poszanowania i oszczędności wody. Zwycięskie szkoły lub przedszkola otrzymają nawet 20.000 złotych na własne projekty oszczędzające wodę!

Celem programu prowadzonego przez Fundusz Kropli Beskidu jest wsparcie finansowe a także aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań mających na celu ochronę i poszanowanie zasobów wodnych regionu Beskidu Sądeckiego. Program kierowany jest do czterech gmin położonych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: Krynicy Zdrój, Muszyny, Piwnicznej Zdrój i Rytra. Do konkursu zaproszone zostały samorządowe i niepubliczne przedszkola oraz szkoły. Mogą one otrzymać dofinansowanie maksymalnie w wysokosci 20.000 zł. na projekty mające na celu modernizację infrastruktury wodnej, w tym na działalność edukacyjną do 2.000 zł. Działania popularyzujące wiedzę na temat ochrony zasobów wodnych i korzyści z nich wynikających muszą być stałym elementem projektu. W ten sposób program zachęca nauczycieli do kreatywnego edukowania dzieci na temat sposobów oszczędności wody np. poprzez przeprowadzanie konkursów szkolnych propagujących takie działania.

W ramach konkursu, wymagane jest również przeprowadzenie przez instytucje oświatowe analizy zużycia wody, która ma pomóc wygenerować pomysły modernizacyjne oraz organizacyjne w celu jego zmniejszenia. Finalnie przedstawione projekty mają wykazać również pozytywne, długofalowe efekty wdrożenia przyjętych rozwiązań.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 października 2014 roku. Środki z dotacji mogą być wykorzystane od listopada 2014 do kwietnia 2015 roku.

Wnioski można zgłaszać na adres: fundusz@ffp.org.pl lub na adres Funduszu Partnerstwa. Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2013 r. przekroczyły 1 140 000 złotych. W tym czasie zrealizowano 90 przedsięwzięć chroniących zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie:
http://www.ffp.org.pl oraz http://www.fkb.org.pl.