Rusza nowy program firmy Coca-Cola skierowany do lokalnych animatorów sportu – Lider Animator

Coca-Cola, oficjalny sponsor UEFA EURO 2012TM, promotor sportu   i organizator wydarzeń zachęcających ludzi do podejmowania aktywności fizycznej, ogłasza program Lider Animator, który otwiera szanse na wzmocnienie i rozszerzenie lokalnych inicjatyw sportowych. Najlepsze projekty zostaną wsparte grantami  finansowymi. Rejestracja do programu potrwa od 16 kwietnia do 15 lipca 2012 r. Granty będą zasilane z Funduszu Energii Fanów, do którego może dołączyć każdy kibic, który zechce aktywnie kibicować swojej drużynie.

Organizacja przez Polskę wielkiej imprezy piłkarskiej, jaką jest UEFA EURO 2012 ™ to doskonała okazja do tego, by do szeroko pojętej aktywności fizycznej zachęcić wszystkich Polaków. Obecny styl życia nie wymusza na nas potrzeby intensywnego ruchu, a wręcz przeciwnie (więcej samochodów, więcej telewizji, więcej komputerów, wind, ruchomych schodów). Dlatego jako jeden z najstarszych korporacyjnych sponsorów sportu i wspierania programów typu grassroots, takich jak np. Coca-Cola Cup, Coca-Cola chce odgrywać aktywną rolę w promowaniu aktywności fizycznej w lokalnych społecznościach, uruchamiając pierwszą edycję programu Lider Animator. Program wpisany jest w strategię firmy Coca-Cola, której celem jest promowanie aktywnego stylu życia jako filozofii życiowej, gdzie chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale także o zachęcanie do bycia aktywnym i do ruchu o każdej porze dnia, zarówno w pracy jak i  w czasie wolnym.

- Zależy nam, by stwarzać warunki, szczególnie ludziom w lokalnych społecznościach, do uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Z badań, jakie przeprowadziliśmy wspólnie z TNS OBOP wynika, że jednym  z kluczowych elementów pobudzania ludzi do aktywności jest rola lokalnych animatorów sportu. Program Lider Animator powstał po to, aby uczyć żyć aktywnie i odpowiedzialnie oraz pomagać w kształtowaniu trwałych prozdrowotnych postaw. – mówi Katarzyna Borucka dyrektor ds. wizerunku firmy, kontaktów zewnętrznych i komunikacji.

Program Lider Animator skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Program Lider Animator nagradzać będzie najciekawsze projekty, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia. Wyróżnione projekty zostaną uhonorowane grantami przeznaczonymi na realizację nowych projektów oraz na rozszerzenie lub kontynuowanie dotychczasowej działalności. Wysokość grantów, od 10 000 PLN do    15 000 PLN będzie zależała od ilości energii zebranej w Funduszu Energii Fanów, który Coca-Cola uruchomii w ramach swojej kampanii na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Program oferować będzie także szkolenia, które wzbogacą wiedzę animatorów oraz wyposażą ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich na co dzień działań. Pierwsze 50 osób, które zgłosi się do programu otrzyma możliwość uczestniczenia w całodniowej sesji szkoleniowej.

Autorzy najlepszych 15 projektów, wybranych przez jury programu, zostaną zaproszeni do Akademii Lidera. Akademia Lidera to okazja do wymiany doświadczeń z innymi osobami, którzy realizują w swoich miejscowościach projekty oparte o sport i aktywność fizyczną, oraz miejsce, gdzie wybrani animatorzy sportu będę mogli dalej pogłębiać swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Akademia będzie także miejscem, gdzie najlepsza 15-tka animatorów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentuje swoje pomysły.

- Mamy nadzieję, że program Lider Animator zwiększy świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i zdrowia. Wierzymy, że program zaowocuje nowatorskimi pomysłami wartymi szerokiego rozpowszechniania, promowania i wsparcia – dodaje Katarzyna Borucka.

Więcej informacji o programie można znaleźć na http://www.lideranimator.pl/
Partnerem programu Lider Animator jest Szkolny Związek Sportowy, a jego patronem Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami mediowymi projektu są: Gazeta Wyborcza oraz portale sport.pl i gazeta.pl.