Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu zakończył 2. edycję programu Lider Animator skierowanego do lokalnych animatorów aktywności fizycznej. 16 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, który był  zwieńczeniem tegorocznej, drugiej już z kolei edycji programu grantowego, Lider Animator. Gośćmi specjalnymi kongresu byli Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha oraz Kajetan Broniewski, medalista olimpijski, który w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odczytał list do organizatorów i uczestników kongresu. Podczas Kongresu nagrodzono grantami finansowymi 30 lokalnych projektów z całego kraju promujących i zachęcających Polaków do większej aktywności fizycznej. Środki na granty dla najlepszych animatorów pochodzą z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), która w tym roku przeznaczyła ćwierć miliona złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych w naszym kraju.

Ponad 300 osób, w tym najlepszych animatorów z całego kraju przyciągnął pierwszy Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, który jest rozszerzeniem dotychczasowej formuły programu grantowego Lider Animator.

- Inicjatywa Kongresu Animatorów Sportu ma na celu zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę lokalnych animatorów sportu, jaką pełnią w podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej Polaków oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia, którego sport jest jednym z kluczowych elementów – powiedziała Dorota Kuligowska, Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support”. - Frekwencja, jaką odnotowaliśmy na kongresie świadczy o tym, jak duża jest potrzeba tego typu spotkań, wymiany doświadczeń, dzielenia się narzędziami, których wszyscy zaangażowani w promocje sportu i aktywności fizycznej na poziomie lokalnym potrzebują do realizacji swoich codziennych działań i do podnoszenia ich efektywność. Celem naszej Fundacji jest zapewnienie im właśnie takiego wsparcia – dodaje.

Gościem specjalnym Kongresu była Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha, która otworzyła tegoroczne spotkanie animatorów sportu, podkreślając ich rolę w odbudowie sportu powszechnego w naszym kraju: „……. Animatorzy sportu, ludzie, którzy stoją w bezpośrednim kontakcie z naszymi dziećmi, to oni potrzebują wsparcia wymiany doświadczeń, szkoleń, żeby sport powszechny jeszcze lepiej oferować naszym dzieciom i żeby jeszcze lepiej się nimi zająć. Dziękuję za tą inicjatywę, gratuluję i mam nadzieję, że przyniesie ona wiele kolejnych ciekawych inicjatyw w przyszłości.”.

Inicjatywę Kongresu oraz programu Lider Animator poparł także Prezydent RP, Bronisław Komorowski. W liście od Ministra Jacka Michałowskiego, Szefa Kncelarii Prezydenta RP czytamy: - „Pragnę przekazać wyrazy uznania za energię i inwencję, z jaką promują Państwo aktywność fizyczną i sport w środowiskach lokalnych. To niezwykle cenne, że angażują się Państwo tam, gdzie można działać najskuteczniej, w oparciu o bezpośrednie rozpoznanie uwarunkowań i potrzeb danej społeczności. Widzę w tym budujący przejaw odradzania się społeczeństwa obywatelskiego. W sposób szczególny gratuluje i dziękuję laureatom konkursu Lider Animator 2013 – bo przecież nic nie inspiruje i nie zachęca do  naśladowania bardziej, niż sukces, niż wymierne osiągnięcia tu i teraz. Ufam, że 1. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, którego tematyka ogniskuje się wokół dwu wątków, którym Prezydent poświęca wiele uwagi - promocja aktywności obywatelskiej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, przyczyni się do integracji oraz mobilizacji organizacji i środowisk zabiegających o rozwój sportu i aktywności fizycznej w „Polsce lokalnej””.

Partnerem programu Lider Animator oraz Kongresu Animatorów Sportu jest firma Coca-Cola, jeden z najstarszych korporacyjnych sponsorów i promotorów sportu. Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów w edukacji zdrowotnej, zwłaszcza młodych ludzi. Dlatego Coca-Cola chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej ludzi w każdym wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości ich życia.

- W tym roku, w ramach programu Lider Animator, którego jesteśmy partnerem, wspólnie z Fundacją „Sport Support” wyróżniliśmy 30 projektów spośród 543 zgłoszonych do programu, przeznaczając na wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych 250 000 zł.  – powiedziała Anna Solarek, kierownik projektów sportowych w Coca-Cola Poland Services. - Wierzę także, że idea Kongresu Animatorów Sportu, który jest spotkaniem ludzi związanych ze sportem lokalnie na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń wspierających rozwój aktywności fizycznej w Polsce oraz zachęci coraz więcej osób do podejmowania inicjatyw, które wyzwolą w Polakach miłość do sportu i do ruchu – dodała.

Program Lider Animator skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Program nagradza najciekawsze projekty, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia. Do tegorocznej edycji programu, który odbywała się pod hasłem „Sport jest twoja pasją? Podziel się nią!”, zgłoszonych zostało 543 projekty, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Autorzy najciekawszych pomysłów na organizacje zajęć sportowych walczyli o granty finansowe o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł.

Program Lider Animator oferuje także wsparcie merytoryczne - zaproszenie do Akademii Lidera. Akademia Lidera jest okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym szkoleniom, które wzbogacają wiedzę animatorów oraz wyposażają ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich na co dzień działań. Akademia jest także ostatnim etapem weryfikacji zgłoszonych do programu projektów – autorzy najciekawszych projektów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentują swoje pomysły.

Program Lider Animator został wyróżniony w tym roku Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Zgodnie z ideą Medalu Europejskiego, w tej edycji wyróżnione zostały wyroby usługi i projekty, których jakość odpowiada standardom europejskim. Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania.

Partnerami programu Lider Animator są Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support” oraz Szkolny Związek Sportowy, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na http://www.lideranimator.pl/