nie-zatrzymuj-przetwarzaj.jpg
Około 70 tysięcy zebranych papierowych i plastikowych kubeczków po napojach. Prawie 2 tysiące wydanych koszulek, czapeczek, toreb i innych gadżetów wyprodukowanych częściowo z przetworzonych materiałów PET. Czysty teren festiwalu a do tego tysiące uśmiechów i wyrazów poparcia. Ale przede wszystkim ulga dla środowiska naturalnego. Tak w kilku słowach można podsumować akcję proekologiczną „nie zatrzymuj. przetwarzaj”, która od 5 lat towarzyszy jednemu z największych festiwali muzycznych w Polsce – Coke Live Music Festival.

Ekologia to nie tylko pożądany trend. To konieczność. Wie to od lat firma Coca-Cola, która wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Organizacją Odzysku Rekopol oraz fundacją RECAL, w trakcie festiwalu zachęcała do segregowania odpadów i recyklingu. Łącznie około 70 tysiecy kubeczków zebranych przez festiwalowiczów zapełniło po brzegi dwa kontenery o łącznej pojemności 12m3.

Jak co roku, zebrane i przyniesione do specjalnego punktu plastikowe lub papierowe kubki po napojach były wymieniane na nagrody wykonane w 50% z przetworzonych butelek PET. Za przyniesienie 50 kubków otrzymywano torbę na ramię, za 40 koszulkę, 30 kubków było nagradzane czapeczką, a 20 smyczą. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział w związanych z ekologią konkursach, zabawach i quizach. Na terenie festiwalu pojawiły się również plakaty informacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w akcji oraz specjalnie oznakowane kosze umożliwiające segregację odpadów.

Festiwal to wspaniała zabawa, ale i doskonała okazja by kształtować postawy proekologiczne wśród młodych ludzi. Działania podczas festiwalu są spójne z tym, co firma robi w kwestii recyklingu na całym świecie. Dążymy do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych na nowe. Staramy sie to osiągnąć zmniejszając ilość generowanych odpadów, zwiększając efektywność produkcji, stosując segregację oraz inwestując w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań oraz oczywiście wspierająć edukację na ten temat – podkreśla Beata Ptaszyńska-Jedynak, kierownik ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji Coca-Cola Poland Services odpowiedzialna za akcję „nie zatrzymuj. przetwarzaj.”

W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy systemu Coca-Cola starają się zminimalizować swój wpływ na środowisko, skupiając się na takich obszarach jak ochrona zasobów wodnych, zarządzanie energią, ochrona klimatu oraz recykling i jego promocja. W 2001 roku w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju wynosiło 3,24 litra podczas gdy w 2012 roku zostało obniżone o prawie 37% czyli do 2,05 litra, a aż 95% wytwarzanych odpadów produkcyjnych poddawane jest recyklingowi. Od wielu lat stopniowo zmniejszana jest waga butelek PET oraz redukowana waga nakrętek. W okresie od 2010 roku zmiejszono wagę opakowań na litr gotowego napoju z 30,1 g/l do 20,69 g/l w 2012 roku, zaś zakrętek z 2,8 g/l do 2,4 g/l. W ten sposób ograniczana jest ilość zużywanych tworzyw sztucznych.

Warto podkreślić, że w lipcu 2013 roku The Coca-Cola Company ogłosiła swoje cele do roku 2020 w obszarze ochrony środowiska naturalnego w tym w zakresie recyklingu, a także przedłużenie globalnego partnerstwa z organizacją WWF. Wśród wymienonych celów znajdują się m.in. poprawa wydajności wykorzystania wody, ochrona akwenów słodkiej wody, odzyskiwanie opakowań PET, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz zrównoważone pozyskiwanie podstawowych produktów rolnych.

Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola w Polsce można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl