12 sierpnia zakończyła się siódma edycja Coke  Live Music Festival. Już po raz czwarty festiwalowi towarzyszyła akcja ekologiczna pod hasłem „nie zatrzymuj. przetwarzaj”. Jej celem jest edukacja i zachęcanie uczestników festiwalu do segregacji odpadów oraz recyklingu. W ramach „nie zatrzymuj. przetwarzaj” zebrano 70 tys. plastikowych i papierowych kubków po napojach. Sukces akcji oraz olbrzymie zainteresowanie punktem eko i prowadzonymi w jego ramach aktywnościami świadczą o zaangażowaniu i wysokiej świadomości ekologicznej młodych ludzi.

Prowadzona przez firmę Coca-Cola, przy współpracy z organizacją odzysku Rekopol oraz fundacją Recal, edukacyjna akcja ekologiczna „nie zatrzymuj. przetwarzaj” stała się już stałym elementem Coke Live Music Festival. Jak co roku, zebrane i przyniesione do specjalnego punktu plastikowe lub papierowe kubki po napojach, festiwalowicze wymieniali na nagrody wykonane w 50% z przetworzonych butelek PET.

Za przyniesienie 50 kubków otrzymywano torbę, za 40 koszulkę lub piłkę do piłki nożnej, 30 kubków było nagradzane czapeczką, a 20 smyczą. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział w związanych z ekologią zabawach i quizach. Na terenie festiwalu pojawiły się również plakaty informacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w akcji oraz specjalnie oznakowane kosze umożliwiające segregację odpadów. Rok temu podczas akcji „nie zatrzymuj. przetwarzaj” zebrano 84 tys. kubków.

Cieszymy się, że również w tym roku młodzi ludzie w aktywny sposób uczestniczyli w akcji ekologicznej „nie zatrzymuj. przetwarzaj”. Dzięki temu wszystkie zużyte kubki trafiły do recyklingu, a Coke Live Music Festival jest jednym z najczystszych festiwali w Polsce. Inicjatywa „nie zatrzymuj. przetwarzaj” to nie jednostkowy przykład działań proekologicznych podejmowanych przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce, a element rozbudowanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. – powiedziała Beata Ptaszyńska-Jedynak, kierownik ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

W ramach strategii CSR, firmy systemu Coca-Cola starają się zminimalizować swój wpływ na środowisko, skupiając się na takich obszarach jak ochrona zasobów wodnych, zarządzanie energią, ochrona klimatu oraz recykling i jego promocja.

Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań. W latach 2001-2011 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 38%, a aż 95% wytwarzanych odpadów produkcyjnych poddawane jest recyklingowi. Od wielu lat stopniowo zmniejszana jest waga butelek PET oraz redukowana waga nakrętek. Dla przykładu w 2010 roku ograniczono wagę opakowań, w zależności od ich typu, od 3% do 19%, a także zmniejszono wagę dwóch rodzajów nakrętek odpowiednio o 13% i 22%. W ten sposób ograniczana jest ilość zużywanych tworzywsztucznych. W 2011 wprowadzono na rynek naturalną wodę mineralną Kroplę Beskidu w nowej butelce zawierającej  o 20% mniej plastiku, co wiąże się z redukcją emisji dwutlenku węgla o ponad 13%. Wprowadzone zostały również nowe nakrętki do butelek PET Kropla Beskidu. Waga nakrętki spadła o 0,5 g. 

 

Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola można znaleźć na stronie: http://www.cocacola.com.pl/