- Coca-Cola stawia sobie za cel rozwój biznesu w taki sposób aby przynosić zmianę na lepsze w każdym miejscu, w którym działamy. Staramy się poprawiać życie ludzi, wzmacniać pozycję ekonomiczną kobiet, zapewniać dostęp do pitnej wody i promować ochronę zasobów wodnych we współpracy z kluczowymi partnerami społecznymi i rządowymi - powiedziała Bea Perez, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w The Coca-Cola Company.

Od momentu powołania Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w lipcu 2011 r. firma rozwinęła swój program na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wcześniej opierał się on na siedmiu filarach i nazywał „Live Positively”, zaś nowy skupia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w trzech filarach: Ludzie, Społeczności i Środowisko. To nowe podejście umożliwia ścislejsze włączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju w plany biznesowe firmy przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości działań firmy dla klientów. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane wspólnie z 275 firmami - rozlewcami napojów firmy The Coca-Cola Company na świecie. Działania te są omówione szczegółowo w Raporcie społecznej odpowiedzialności 2011-2012. Są to między innymi:

  • W portfolio The Coca-Cola Company znajdują się napoje ze wszystkich kategorii napojowych, w tym  o  obniżonej, niskiej i zerowej kaloryczności. Konsumenci mają do wyboru wody, soki, nektary i napoje owocowe, napoje sportowe i energetyzujące, herbaty, kawy oraz napoje na bazie mleka i mleka sojowego. Obecnie firma oferuje ponad 800 napojów o niskiej i zerowej kaloryczności, które stanowią 25 procent światowego portfolio. Od 2000 roku ilość kalorii w porcji napojów zmniejszyła się  o 9 procent w skali świata.
  • System Coca-Cola sponsoruje obecnie ponad 280 programów promujących aktywność fizyczną i edukację żywieniową w ponad 115 krajach. Celem firmy jest uruchomienie do roku 2015 przynajmniej jednego takiego programu w każdym z ponad 200 krajów, w których działa Coca-Cola.
  • Inicjatywa firmy o nazwie „5by20”, która ma za zadanie wzmacniać pozycję ekonomiczną 5 milionów kobiet przedsiębiorców w łańcuchu wartości firmy do roku 2020 nabrała tempa w ostatnim roku.  Do końca 2011 roku 131 000 kobiet w Brazylii, Indiach, na Filipinach i w Afryce Południowej skorzystało z programów oferujących dostęp sieci mentorów oraz do szkoleń m.in. z umiejętności biznesowych, usług finansowych  i zarządzania aktywami. Do końca 2012 roku planowane jest wzmocnienie ekonomicznej pozycji  300 000 kobiet.
  • W 2011 roku Coca-Cola oraz Fundacja The Coca-Cola Foundation  przeznaczyła 123,5 miliona dolarów na poprawę warunków życia ludzi na całym świecie. To  o 21 procent więcej niż w roku 2010.
  • Od 2005 r. w ramach działań na rzecz obniżenia do zera do 2020 roku wpływu na zasoby wodne, The Coca-Cola Company  przeprowadziła 382 lokalne projekty związane z gospodarką wodną w 94 krajach we współpracy z rządami i partnerami np. WWF, Amerykańską Agencją Rozwoju Wewnętrznego (the United States Agency for Intenational Development), The Nature Conservancy i CARE. W 2011 roku ograniczyliśmy współczynnik zużycia wody w produkcji o 20 procent  w porównaniu do 2004 roku. We wrześniu 2011 roku firma ogłosiła długoterminowe globalne partnerstwo na rzecz czystości wód z DEKA Reserach and Development. Jego celem jest zaopatrzenie społeczności mających ograniczony dostęp do wody pitnej  w technologię „Slingshot” tej firmy.
  • Firma wprowadziła ponad 10 miliardów butelek PlantBottleTM składających się w części z materiału roślinnego i w pełni nadających się do recyklingu w 24 krajach. Od debiutu tej innowacyjnej butelki w 2009 roku zaoszczędzono 200 000 baryłek ropy naftowej. Aby przyspieszyć wprowadzenie produkcji opakowań plastikowych  z roślin, we wrześniu tego roku The Coca-Cola Company ogłosiła rozpoczęcie współpracy z JBF Industries Ltd. JBF Industries Ltd wybuduje największą na świecie fabrykę produkującą bioglikol - kluczowy składnik do produkcji opakowań w technologii PlantBottle TM.
  • Aby do 2015 roku wyeliminować sprzęt, w którym czynnikiem chłodzącym są gazy HFC, 24 procent sprzętu chłodniczego zakupionego w 2011 roku nie zawierało juz tego gazu. W 2011 roku zdecydowano, że w nowozakupionym sprzęcie funkcję czynnika chłodzącą będzie pełnił CO2. Firma  zakłada, że dzięki wyeliminowaniu gazów HFC jako czynnika chłodzącego w swoich lodówkach emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszona o 52,5 miliona ton sześciennych w cyklu użytkowania sprzętu.
  • Wraz ze swoim długoletnim partnerem w obszarze ochrony środowiska - WWF – The Coca-Cola Company rozpoczęła największą w swojej historii kampanię marketingu zaangażowanego społecznie pod nazwą Arctic Home. Razem z fanami Coca-Coli prowadzono akcję informacyjną i zbierano środki na ochronę niedźwiedzia polarnego   i jego środowiska.

Bea Perez, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w The Coca-Cola Company dodała - Rozumiemy, że rozwój naszej działalności zależy od dobrostanu społeczności, w których działamy. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że nie osiągniemy zakładanego na rok 2020 celu podwojenia wartości firmy bez uwzględnienia wymogów zrównoważonego rozwoju w naszych staraniach o wydajność i skuteczność.

Raport społecznej odpowiedzialnośći 2011-2012 jest przygotowany w formie  interaktywnej strony internetowej. Jest dostępny na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Został on przygotowany według reguł  i wytycznych GRI – Global Reporting Initiative. Za swoje działania w obszarze społecznej odpowidzialności The Coca-Cola Company otrzymała ocenę B+ potwierdzoną  przez zewnętrzną weryfikację przez organizację FIRA Sustainability BV.

Raport społecznej odpowiedzialności 2011-2012 firmy The Coca-Cola Company jest dostępny pod adresem: www.thecoca-colacompany.com/sustainabilityreport.

W Polsce Raport Społecznej Odpowiedzialności prezentujący działania firm systemu Coca-Cola wydawany jest od 2007 roku i dostępny jest pod adresem:  www.coca-colahellenic.pl/Towardssustainabilit/Reportingourprogress/