Dziewiąta edycja programu Funduszu Kropli Beskidu rozstrzygnięta

Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu wybrała dziewięć projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach dziewiątej edycji programu. Zwycięskie propozycje mają charakter praktycznych działań, które przyczynią się do trwałej poprawy i poszanowania zasobów wodnych aktywnie angażując mieszkańców oraz instytucje.

W tegorocznej edycji konkursu Funduszu Kropli Beskidu przyznano cztery dotacje I stopnia na inicjatywy edukacyjne oraz pięć dotacji II stopnia na projekty o charakterze inwestycyjnym, efektywnie poprawiające stan wód w rejonie Beskidu Sądeckiego, zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Łączna kwota przyznanych dotacji to prawie 120 000 zł. Przyznanie dotacji jednemu z projektów uzależnione jest od spełnienia wymogów zgłoszonych przez Radę Programową FKB.

Środki w ramach dotacji I stopnia (do 5 tysięcy złotych) powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2013 roku, a w przypadku dotacji II stopnia (do 25 tysięcy złotych) do 30 kwietnia 2014 roku. Organizacje, których programy otrzymały wsparcie mogą również liczyć na pomoc merytoryczną ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa z Krakowa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu.

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2012 m.in. utworzono bądź zmodernizowano trzydzieści siedem źródełek wody mineralnej i pijalni, ustawiono 215 tablic informacyjnych , zrewitalizowano i udostępniono dwie mofety, oczyszczono 169 km brzegów rzek i potoków, posadzono ponad 2500 drzew i krzewów, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, zebrano ponad 500 sztuk worków ze śmieciami. Przeprowadzono 109 warsztatów na terenach zaangażowanych gmin. W realizacje projektów zaangażowało się 8 276 osób.

- W programie uczestniczą osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które mają pomysł na projekt angażujący społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego Beskidów. Pomagamy beneficjentom określić potrzeby i zdefiniować problemy do rozwiązania. Dostarczamy praktycznych umiejętności lokalnym liderom tak, aby mogli się podjąć aktywnej roli w planowaniu i realizowaniu projektów na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Dzięki naszej inicjatywie od wielu lat z sukcesem udaje nam się budować partnerstwo mające na celu angażowanie przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla zrównoważonego rozwoju – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Kropli Beskidu w 2013 roku:

Dotacje I stopnia:

Wnioskujący Tytuł projektu Gmina
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby Krynica-Zdrój
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie Woda to nasz najcenniejszy skarb Muszyna
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej Kontynuacja projektu "Woda darem życia" Krynica Zdrój

Dotacje II stopnia:

Wnioskujący Tytuł projektu Gmina
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, koło w Krynicy, Zarząd: Kraków (SITLiD) Poprawa warunków bytowania i rozrodu płazów i gadów na Kopciowej i renaturalizacja jeziorka w uroczysku Bradowiec oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa nt .roli podmokłych i zabagnionych terenów Krynica-Zdrój
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza Zagospodarowanie źródła Pod Żelaznym Mostem Krynica Zdrój
Urząd Miasta Krynica Zdrój w imieniu Zarządu Osiedla Źródlana Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne Krynica Zdrój
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości Andrzejówka Muszyna
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody Piwniczna -Zdrój