Komisja konkursowa programu Lider Animator, spośród 543 nadesłanych z całej Polski projektów, wyłoniła 20 najciekawszych, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do większej aktywności fizycznej. Wybrane projekty zostały tym samym zakwalifikowane do ostatniej fazy programu – Akademii Lidera, w której zostaną poddane finalnej weryfikacji. Animatorzy walczą o granty o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł. Środki na granty pochodzą z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Fundation).

Autorzy 20 projektów, wyłonionych przez komisję konkursową, powalczą o maksymalną wysokość grantów - 15 000 zł. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji zostało zaplanowane na połowę października 2013 r., podczas I. Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu.

Lider Animator, którego edycja 2013 odbywa się pod hasłem  „Sport jest twoja pasją? Podziel się nią!”, to program grantów skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Program nagradza najciekawsze projekty, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia.

- Lider Animator już po raz drugi otworzył szanse na wzmocnienie i rozszerzenie lokalnych inicjatyw sportowych w Polsce – mówi Anna Solarek, lider projektów sportowych w Coca-Cola Poland Services. - Tegoroczna edycja zaowocowała wieloma nowatorskimi pomysłami wartymi szerokiego rozpowszechniania, promowania i wsparcia. Widzimy ogromny potencjał w tym programie, ale przede wszystkim w ludziach, którzy działają lokalnie na rzecz rozwoju aktywności fizycznej. Program Lider Animator pokazał jak wiele jest osób, które przy odrobinie pomocy mogą stanowić istotną siłę w odbudowie sportu w naszym kraju – dodaje.

Do tegorocznej edycji programu Lider Animator zgłoszone zostały 543 projekty z całej Polski, czyli prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.  - Wynik ten potwierdza, że formuła grantów, która jest bardzo nowatorskim podejściem do promocji i rozwoju lokalnego sportu, była strzałem w dziesiątkę i odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych animatorów sportu, którzy szukają wsparcia dla swojej codziennej społecznej pracy – mówi Piotr Wróblewski, Prezes Fundacji „Sport Support”, partnera programu. - Dostajemy sygnały z całej Polski, jak ważną i potrzebną inicjatywą jest program Lider Animator i to nie tylko z punktu widzenia wsparcia finansowego, ale także otwierając możliwość wymiany doświadczeń oraz uczestniczenia w szkoleniach – dodaje.

Autorzy najlepszych 20 projektów, wybranych przez jury konkursu, zostaną zaproszeni do Akademii Lidera, gdzie będą mieć okazje do wymiany doświadczeń z innymi osobami, które realizują w swoich miejscowościach projekty oparte o sport i aktywność fizyczną. Akademia Lidera jest także miejscem, gdzie wybrani animatorzy sportu będę mogli dalej pogłębiać swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Właśnie tam najlepsza 20-tka animatorów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentuje swoje pomysły.

Granty dla najciekawszych projektów zostaną wręczone w październiku podczas I. Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu, będącego nową inicjatywą wpisującą się w strategię rozbudowy działań wspierających osoby podejmujące lokalnie wysiłki na rzecz promocji sportu. Kongres w swoim założeniu będzie prezentował praktyczną stronę promocji aktywności fizycznej w lokalnych społecznościach.        

Lider Animator został nagrodzony w tym roku Medalem Europejskim, prestiżową nagrodą  przyznawaną przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Program został wyróżniony w kategorii projektów CSR, jako unikatowa inicjatywa propagująca i upowszechniająca kulturę i aktywność fizyczną wśród lokalnych społeczności.


Partnerami programu Lider Animator są Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support” oraz Szkolny Związek Sportowy, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na  stronie http://www.lideranimator.pl/