Komisja konkursowa programu Lider Animator, spośród blisko 300 nadesłanych z całej Polski projektów, wyłoniła 15 najciekawszych, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do większej aktywności fizycznej. Wybrane projekty zostały tym samym zakwalifikowane do ostatniej fazy programu – Akademii Lidera, w której zostaną poddane finalnej weryfikacji. Animatorzy walczą o granty, na które środki były częściowo pozyskiwane z Funduszu Energii Fanów, uruchomionego przez Coca-Cola w ramach jej kampanii na UEFA EURO 2012TM. Ogłoszenie wyników programu Lider Animator już 19 września 2012 r.

Lider Animator jest nową inicjatywą Coca-Cola, jednego z najstarszych korporacyjnych sponsorów sportu i wspierania programów typu grassroots, takich jak np. Coca-Cola Cup. Program ma charakter społeczny i jest dziedzictwem, jaki Coca-Cola pozostawiła w Polsce po UEFA EURO 2012TM. Lider Animator wpisany jest w strategię firmy, której celem jest promowanie aktywnego stylu życia jako filozofii życiowej, gdzie chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale także o zachęcanie do bycia aktywnym i do ruchu o każdej porze dnia, zarówno w pracy jak i  w czasie wolnym.

Program skierowany jest do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy oparte na aktywności fizycznej. Jego ideą jest nagradzanie najciekawszych projektów, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia. Wyróżnione projekty zostaną uhonorowane grantami przeznaczonymi na realizację nowych inicjatyw oraz na rozszerzenie lub kontynuowanie dotychczasowej działalności. Animatorzy walczą o granty w wysokości od 10 000 zł do 15 000 zł, na które środki były częściowo pozyskiwane z Funduszu Energii Fanów, uruchomionego przez Coca-Cola w ramach jej kampanii na UEFA EURO 2012TM. Fundusz Energii Fanów zgromadził pozytywną energię, uwalnianą przez fanów piłki nożnej podczas tegorocznych mistrzostw, która teraz zostanie zamieniona na wsparcie finansowe dla najciekawszych 15 projektów programu Lider Animator.

- Lider Animator otwiera szanse na wzmocnienie i rozszerzenie lokalnych inicjatyw sportowych – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services. Program, poza przyznawaniem grantów finansowych, oferować będzie także szkolenia, które wzbogacą wiedzę animatorów oraz wyposażą ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich na co dzień działań. – dodaje.

Autorzy najlepszych 15 projektów, wybranych przez jury programu, zostaną zaproszeni do Akademii Lidera. Akademia Lidera to okazja do wymiany doświadczeń z innymi osobami, którzy realizują w swoich miejscowościach projekty oparte o sport i aktywność fizyczną, oraz miejsce, gdzie wybrani animatorzy sportu będę mogli dalej pogłębiać swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Akademia będzie także miejscem, gdzie najlepsza 15-tka animatorów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentuje swoje pomysły.

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.lideranimator.pl

Partnerem programu Lider Animator jest Szkolny Związek Sportowy, a jego patronami Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerami mediowymi projektu są: Gazeta Wyborcza oraz portale sport.pl i gazeta.pl.