Fundacja Coca-Cola przekazała ponad miliard dolarów społecznościom na całym świecie, od czasu jej założenia w 1984 roku – oznajmił prezes Coca-Cola, James Quincey podczas 15 obchodów Fundacji Policyjnej ”Crime is Toast” w Atlancie.

Podczas swojego przemówienia Quincey zapowiedział również przekazanie dotacji w wysokości 2 milionów dolarów na wsparcie programów rozwoju młodzieży, realizowanych w ramach kampanii „Bezpieczna Atlanta”, prowadzonej przez Atlanta Police Foundation. Fundusze będą przeznaczone na działania mające na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich i pomoc młodym ludziom w osiąganiu sukcesów. Centrum Młodzieżowe At-Promise jest jednym z tych programów. Pomogło już ponad 300 młodym osobom zdobyć dyplomy ukończenia szkoły średniej, wykształcenie wyższe oraz odnaleźć się na polu zawodowym.

Oprócz działań skupiających się na  rodzimym mieście Atlancie, Fundacja Coca-Cola prowadzi swoją działalność na całym świecie. Za sprawą kooperacji z ponad 2400 organizacjami zajmującymi się m.in. ochroną środowiska, wzmacnianiem pozycji kobiet, edukacją, Fundacja dotarła do ponad 655 milionów ludzi w ciągu ostatnich ponad 30 lat działalności.

Tylko w 2018 r. w granicach regionu Europy Centralno-Wschodniej, do którego należy Polska, Fundacja przekazała 6 570 000 dolarów na wsparcie społeczności lokalnych w tym również na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów w Grecji. W przeciągu ostatnich 3 lat suma grantów przekazanych na inicjatywy w naszym regionie to 17 640 000 dolarów.

Kilka najważniejszych projektów dofinansowanych przez Fundację Coca-Cola w regionie Europy Centralno-Wschodniej:

  • Woda: „Żyjący Dunaj”- program uzupełniający z 7-letnim partnerstwem WWF w 6 krajach.
  • Woda: „Niekonwencjonalne zasoby wody”- program wdrożony przez GWP-Med (Światowy Związek Wodny – Śródziemnomorski) w Grecji, Włoszech , na Cyprze oraz Malcie.
  • Społeczność: “PIER” Ochrona-Integracja-Edukacja Uchodźców w Grecji, Włoszech oraz Austrii
  • Społeczność: Olimpiada Specjalna- program integracyjny na Ukrainie
  • Kobiety: “Sukces to ja”- program wspierania kobiet w Polsce poprzez ich aktywizację zawodową
  • Recycling: “rePETa” – akcja zachęcająca do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów sztucznych w Polsce
  • Recykling: “Recykling na plaży” w Grecji i na Cyprze

 

Materiały prasowe Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką
 

Rozmawialiśmy o tych kwestiach z Helen Smith Price - prezesem Fundacji Coca-Cola

Helen Smith Price
Helen Smith Price
 
Jaka jest misja i wizja Fundacji Coca-Cola?

Stanowiąc filantropijny segment The Coca-Cola Company, Fundacja Coca-Cola koncentruje się na działaniach na rzecz społeczności lokalnych na obszarze, których Coca-Cola prowadzi działania biznesowe, jak również tam, gdzie żyją i pracują osoby zatrudniane przez Coca-Cola. Kiedy przypatrujemy się modelowi biznesowemu Coca-Cola, widać wyraźnie, iż nie jest to wyłącznie globalny koncern; działa lokalnie w ponad 200 krajach. Model działania naszej Fundacji jest bardzo zbliżony. Dysponujemy globalnym funduszem, którego wsparcie dedykowane jest lokalnym społecznościom na całym świecie.

Naszym celem jest oddawanie przynajmniej 1% z naszych przychodów operacyjnych z minionego roku,  jako że corocznie mamy już w zwyczaju oddawanie społecznościom lokalnym części naszych zarobków. Im większy zysk przynoszą zatem nasze działania rynkowe, tym bardziej jesteśmy w stanie wspierać społeczności.

W jaki sposób Fundacja decyduje, które organizacje lub programy otrzymają wsparcie?

Na całym świecie jest bardzo wiele potrzeb i inicjatyw, ale niestety nie mamy możliwości wsparcia ich wszystkich. Każdego roku otrzymujemy tysiące próśb o wsparcie wartościowych programów społecznościowych. Każda propozycja jest oceniana indywidualnie w celu określenia jej zgodności z faktycznymi potrzebami społeczności lokalnych oraz naszymi priorytetami w zakresie finansowania, do których zaliczają się: ochrona środowiska, wzmocnienie pozycji kobiet, jak również działania w zakresie wspierania społeczności lokalnych.

The Coca-Cola Foundation Infographic FINAL

Jak ewoluowały priorytety Fundacji?

Kiedy zaczęłam pracować z Fundacją, przeczytałam plan rozwoju Fundacji oraz protokół z posiedzenia Rady Dyrektorów z 1984 roku. Chciałam dowiedzieć się, jaka idea przyświecała jej powstaniu i jakie są jej główne założenia, które jak się okazało - określały długoterminowe zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych. Znalazłam cytat ówczesnego prezesa i dyrektora generalnego Roberto Goizueta, który mówił o tym, z czym będzie się trzeba zmierzyć w przyszłości, i że konieczne jest stworzenie określonej struktury, której zadaniem będzie podejmowanie działań na rzecz niesienia pomocy. W ten sposób powołano do życia Fundację. Kiedy nowi członkowie dołączają do naszej Rady, otwieram każdą sesję informacyjną, powołując się na ten właśnie cytat, aby uzmysłowić wszystkim, jak brzmią pierwotne założenia Fundacji, które leżą u podstaw jej powołania. I choć idea nadal pozostaje niewzruszona, to nasza strategia inwestowania w społeczności lokalne jest procesem stale ewoluującym. W 1984 r. byliśmy silnie skoncentrowani na obszarze Stanów Zjednoczonych, w których mieściła się nasza siedziba i skupialiśmy się w głównej mierze na programach edukacyjnych i rozwoju młodzieży. W ciągu ostatnich trzech dekad rozwinęliśmy się w fundację o charakterze globalnym.

Czy jesteśmy motorem zmian?

Blisko 15 lat temu przeprowadziliśmy ankietę mającą na celu ocenę świadomości ludzi na temat tego, co Coca-Cola robi dla społeczności lokalnych. Otrzymaliśmy tyle różnych odpowiedzi, ilu było respondentów. Przekrój wypowiedzi był bardzo szeroki – od przekazywania stypendiów, przez ofiarowanie tablic wyników dla małej ligi bejsbola, po darowizny produktowe dla organizacji PTA (Parent - Teacher Association). Dobrą wiadomością jest to, że każdy potrafił udzielić konkretnej odpowiedzi, a pytanie brzmiało ... czy byliśmy motorem spowodowania zmiany?

W 2007 roku zebraliśmy zespół, na który składało się 20 globalnych liderów Coca-Cola wraz z kilkoma ekspertami w dziedzinie działań filantropijnych, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób Coca-Cola może mieć większy wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie z uwzględnieniem aspektów biznesowych Coca-Cola. Wyniki, które otrzymaliśmy, zawierają: zarządzanie zasobami wodnymi, edukację, wzmocnienie pozycji kobiet i kwestie podniesienia dobrobytu społeczności lokalnych. Obszary te są dla nas bardzo istotne, jako że w ich zakresie dysponujemy wiedzą i doświadczeniem.

W jaki sposób Fundacja mierzy wpływ swojej działalności?

Kiedy organizacje ubiegają się o wsparcie finansowe ze strony Fundacji, zadajemy wiele różnych pytań w ramach oceny ich potencjalnego wpływu na społeczność. Nasi beneficjenci dzielą się prognozami dotyczącymi oczekiwanych rezultatów i wpływu podejmowanych przez nich aktywności, jak również zobowiązani są dostarczać bieżące raporty służące śledzeniu postępów.

Joe Curry

W jaki sposób współpracujesz z zespołami Coca-Cola na całym świecie?

Globalny zasięg systemu Coca-Cola to dla nas ogromna korzyść. Nasza Fundacja może wykorzystać wiedzę naszych kolegów obecnych w terenie. Kiedy przyznajemy granty na całym świecie, nie podejmujemy decyzji wyłącznie tutaj na miejscu, w Atlancie. Docieramy do naszych partnerów posiadających określoną wiedzę, obecnych w określonych regionach, którzy pomagają nam zidentyfikować, kogo możemy uznać za beneficjenta najbardziej potrzebującego naszego wsparcia. Możemy na nich polegać, ponieważ rozumieją lokalne społeczności i zarządzają lokalnymi relacjami. Używamy systemu Coca-Cola do nawiązywania kontaktów w społecznościach lokalnych w sposób, który pozwala Fundacji zaangażować się w pełnym wymiarze, na całym świecie.

Dlaczego filantropia korporacyjna jest słusznym działaniem i dlaczego obecnie dla firm takich, jak Coca-Cola przyjęcie na siebie roli darczyńcy jest tak ważne?

Działalność Coca-Cola jest tak silna i zrównoważona, jak społeczności, którym służy. Dzisiaj konsumenci chcą wspierać firmy, które prowadzą działania filantropijne i dzięki nim są motorem powodowania korzystnych zmian. Większym zaufaniem darzą firmy świadome społecznie. Oczekuje się tym samym, że im więcej firma zarabia, tym więcej daje od siebie. I w tym miejscu otrzymujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego w 2007 roku firma publicznie oznajmiła, że podejmuje się zobowiązania do zwrotu co najmniej 1 proc. od swoich przychodów operacyjnych z minionego roku.

Coca-Cola provides 150 recycling bins to the University of California San Diego for use on campus.


Osiągnęliśmy punkt, który możemy uznać za kamień milowy: 1 miliard dolarów dotacji. Jak będzie wyglądać następny miliard dolarów?

Nasze podejście w wymiarze filantropijnym zawsze będzie miało charakter bezpośredniej reakcji na wyzwania, które możemy obserwować w perspektywie globalnej. Dziś koncentrujemy się na ochronie środowiska, wzmacnianiu pozycji kobiet i wspieraniu społeczności lokalnych, w których żyjemy i pracujemy, a wszystko to w znacznej mierze poprzez edukację i rozwój młodzieży. Nasz cel bieżący, jak i w wymiarze przyszłościowym to niezmiennie działanie na rzecz poprawy jakości życia w społecznościach lokalnych, w których działamy.

Dlaczego osobiście pasjonujesz się pracą Fundacji Coca-Cola?

Dla mnie Coca-Cola jest fantastyczną firmą z punktu widzenia biznesu. A wisienką na torcie jest to, że celowo generuje pozytywną  zmianę na lepsze w ramach społeczności, w których działa. I jest to fakt ... nie ma żadnych sztuczek. Wprowadzanie zmian w społecznościach jest silnie wplecione w kulturę działania Coca-Cola.

Oryginalny tekst:https://www.coca-colacompany.com/stories/the-coca-cola-foundation-announces-1-billion-giving-milestone