Prawie 200 pracowników Coca-Cola zebrało się, aby świętować trzy dekady rozwoju kobiet na corocznej konferencji rozwoju przywództwa kobiet w Dallas. Doświadczenie wynikające z nieprzerwanych działań na rzecz rozwoju przywództwa pozwoliło uczestnikom nawiązać kontakt z ekspertami branżowymi i nie tylko. Pomogło to także pozyskać narzędzia pomocne na drodze awansu zawodowego.

Uznana badaczka i pisarka Brené Brown rozpoczęła czterodniową konferencję i towarzyszące jej uroczystości, na które złożyły się wciągające warsztaty, sesje rozwoju przywództwa i możliwości budowania trwałych kontaktów. Z kolei Sarah Ferguson, Księżna Yorku, zamknęła wydarzenie, dzieląc się ze zgromadzonymi swoimi spostrzeżeniami względem tego, w jaki sposób kobiety mogą wywierać szeroko pojęty wpływ w wymiarze globalnym, mając jasno określone cele.

 „To fantastyczne doświadczenie, zwłaszcza dla młodszych współpracowników, którzy aspirują do ról przywódczych” - powiedziała Susan K. Miller, wiceprezes ds. Sprzedaży Wewnętrznej i Nowego Biznesu, Coca-Cola North America Foodservice and On-Premise (FSOP) - „Możliwość nawiązania kontaktu z liderami branży pomaga im na nowo spojrzeć na różne zagadnienia w ramach naszej organizacji”.

Miller_Dinkins.jpg

Jim Dinkins, prezes Coca-Cola North America, został uznany za Tytana Przemysłu dzięki temu, że kładzie szczególny nacisk na wspomaganie rozwoju kobiet w Coca-Cola i promowanie równości płci w przemyśle spożywczym, podczas gdy Jesse Breidinger, starsza menedżer ds. rozwiązań strategicznych (FSOP, Coca-Cola Ameryka Północna) została uznana za liderkę i inicjatorkę zmian, a zarazem za wzór do naśladowania dla przyszłych generacji kadry zarządzającej.

The Coca-Cola Company wspiera organizację WFF (World Food Future), która zapewnia badania i przekazuje najlepsze praktyki, aby pomóc firmom spożywczym w rekrutacji talentów i osiągnięciu wyników biznesowych dzięki uświadomieniu przedsiębiorcom potencjału kobiet. Inicjatywa „LEAD THE WAY” WFF ma na celu uczynienie przemysłu spożywczego pierwszym, który zamknie lukę równości płci - misję, która jest zgodna z zobowiązaniem Coca-Cola do przyspieszenia rozwoju kobiecych talentów.  

„Jako lider w branży spożywczej, kobiety pracujące w Coca-Cola mają silny, wyraźnie słyszalny głos w dyskusji na temat równości płci i mogą być motorem zmian” - powiedziała Kathleen Ciaramello, Prezes FSOP Coca-Cola North America, pełniąca funkcję skarbnika WFF.

Poprosiliśmy trzech pracowników Coca-Cola, aby zastanowili się nad swoimi doświadczeniami z poprzednich konferencji WFF:


„Mogę potwierdzić, jak ważny jest rozwój zdolności przywódczych w Coca-Cola, i sama jako pracownica firmy otrzymałam wsparcie w tym zakresie. Ponadto nawiązałam kontakty z kobietami z innych firm, które cenię do dziś… Prawdopodobnie właśnie dzięki WFF udało mi się zbudować w sobie przekonanie, że przywództwo jest zupełnie niezależne od płci. Bądź otwarty na nowe pomysły, dziel się z innymi swoimi doświadczeniami i więcej słuchaj, mniej mów. ”- Marcy Mulvihill

 „WFF jest nie tylko wspaniałą organizacją, która wspiera rozwój kobiet w przemyśle spożywczym, ale pozwala również gromadzić liderów w obszarze tej fantastycznej branży. To było fenomenalne doświadczenie nawiązać kontakty z ludźmi, których w innym przypadku nie miałabym okazji poznać. ”- Lance Vannerson.


 „To była znakomita okazja, aby połączyć siły z podobnie myślącymi kobietami w branży. Bardzo podobały mi się sesje dedykowane rozwojowi przywództwa osobistego oraz temu, w jaki sposób wykorzystać swoje mocne strony, aby poprawić komunikację oraz wydajność w obrębie, zarówno najbliższego zespołu, jak i całej organizacji. Najbardziej zaskoczyła mnie różnorodność tematów i autentyzm tego, co zostało powiedziane. Doceniam również rozwój zdolności w obszarze nawiązywania kontaktów, łączenia się i budowania przyjaźni z kobietami pełniącymi różne funkcje w ramach organizacji, podczas gdy prawdopodobnie nie miałabym takiej możliwości poza tą platformą. ”- Ingrid Smith-Coston.