Coca-Cola podejmuje kroki, aby być pionierem ruchu na rzecz lepszego recyklingu, który może pozwolić na przetworzenie opakowań takich jak kolorowe butelki PET – wykluczone z niektórych procesów recyklingu – do zupełnie nowych butelek PET.

Firma ogłosiła niedawno dwie inwestycje mające na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia przełomowych technologii recyklingu, które pozwalają na przetworzenie plastiku do materiału PET odpowiedniego do kontaktu z żywnością, który może zostać użyty w jej butelkach z napojami. W przeciwieństwie do recyklingu mechanicznego, ulepszony recykling pozwala na odzyskanie i ponowne użycie plastiku PET bez pogorszenia jakości materiału.

„W ramach naszego programu „Świat bez odpadów”, naszym dążeniem jest zamknięty obieg naszych opakowań, poprzez coraz intensywniejsze wytwarzanie nowych butelek ze starych” – tłumaczy Scott Pearson, Starszy Kierownik Globalnego Działu Badań i Rozwoju w The Coca-Cola Company. „Lepszy recykling jest kolejnym wielkim krokiem w tym kierunku”.

Firma udzieli kredytu Ioniqa Technologies, aby wesprzeć rozwój technologii upcyklingu PET, używającej procesu depolimeryzacji w recyklingu różnokolorowego plastiku o różnej jakości i w różnym stanie, aby wyprodukować oczyszczone bloki, z których można wytworzyć czyste, wysokiej jakości opakowania PET, przybliżając tym samym wizję obiegowego gospodarowania odpadami. Ionica buduje pierwszy zakład upcyklingu materiałów PET w Holandii.

Dodatkowo, Coca-Cola zawarła porozumienie ramowe z Loop Industries, Inc., aby autoryzowane rozlewnie nabywały od Loop butelki PET pochodzące w 100% z recyklingu. Coca-Cola European Partners to pierwsza z rozlewni, które zawarły wieloletnią umowę na dostawy z Loop, aby stosować ich opakowania w całej Europie Zachodniej do 2020 r. Zawarta umowa ramowa pozwoli firmie Coca-Cola na przyspieszenie zwiększenia zawartości plastiku pochodzącego z recyklingu w stosowanych przez nią opakowaniach.

Umowy te wspierają program The Coca-Cola Company „Świat bez odpadów”, która skupia się na całym cyklu życia opakowania – od sposobu zaprojektowania i wytworzenia butelek i puszek po ich recykling oraz ponowne użycie. Holistyczny plan oparty o trzy filary (projektowanie, zbieranie i wspieranie), obejmuje ambitne cele stworzenia opakowania co najmniej w 50% składającego się z materiałów z recyklingu do roku 2030; pomocy w zebraniu i poddaniu recyklingowi jednej butelki lub puszki na każdą sprzedaną przez firmę do roku 2030; oraz wspierania przemysłu, rządów i lokalnych społeczności w walce z globalnym problemem odpadów plastikowych. Umowy z firmami Ioniqa oraz Loop wspierają filar projektowania.

„Te dwie umowy stanowią ekscytujące możliwości realnej zmiany w naszym ruchu dążącym do obiegowego gospodarowania odpadami poprzez tworzenie doskonałej jakości, odpowiedniego do kontaktu z żywnością materiału PET z niskiej jakości odpadów PET” – powiedział Robert Long, Dyrektor ds. Innowacji w Coca-Cola Company. „Jesteśmy zdeterminowani, aby stale inwestować w rozwój odpowiednich partnerstw i inicjatyw wspierających naszą ambicję „Świata bez odpadów”.

Long dodaje: „Mamy jasne cele, które pozwolą nam to osiągnąć. Potrzebujemy dalekosiężnej współpracy, partnerstwa oraz innowacji i inwestycji – zarówno aby wspierać globalny rozwój infrastruktury zbierania i gospodarki odpadami oraz aby rozwijać nowe zrównoważone rozwiązania opakowań w przyszłości”.

Recykling mechaniczny to proces zbierania oaz sortowania zużytych butelek plastikowych i oddzielania przezroczystego materiału PET od kolorowych plastików, a następnie cięcia przezroczystego materiału na małe kawałki, tak aby mógł on zostać skutecznie wyczyszczony. Kawałki te mogą zostać stopione i służyć wytworzeniu nowych butelek.

Ulepszony recykling wykorzystuje proces depolimeryzacji, w którym plastik PET (polimer) jest przekształcany do formy swojego oryginalnego budulca (monomerów), który jest łatwiejszy do oczyszczenia. Monomery mogą następnie zostać poddane ponownej polimeryzacji do postaci żywicy syntetycznej, z której tworzy się wysokiej jakości materiał PET. „Używając skuteczniejszych procesów ulepszonego recyklingu możemy pomóc zmniejszyć wysokie straty PET, które wystepują w recyklingu mechanicznym. Ponieważ sprawiamy, że polimer zachowuje się jak nowy za każdym przejściem procesu recyklingu, w rzeczywistości zamykamy obieg gospodarki PET” – stwierdził Pearson. „Ulepszony recykling to w istocie upcykling: materiały, które inaczej zostałyby zmarnowane bądź wykorzystane do produkcji tekstyliów lub dywanów wielokrotnie służą do produkcji butelek”.

„Ulepszony recykling jest technologią, której potrzebuje dzisiaj obiegowe gospodarowanie odpadami – dodał Pearson. „To kolejny wielki krok… ale to nie jedyny krok. W dalszym ciągu chcemy minimalizować zużycie nowego plastiku, dążąc jednocześnie do zmniejszenia masy naszych opakowań i zużywania tak małych ilości materiałów, jak to możliwe. Cały ten wysiłek zbliża nas do celu, jakim jest zamknięcie obiegu naszych materiałów opakowaniowych”.

Wcześniej w tym roku firma dołączyła do rady doradczej DEMETO, twórców zielonej technologii dla ulepszonego recyklingu – projektu europejskiego finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Horizon 2020.

Inwestycje są częścią wielowymiarowego podejścia Coca-Cola do obiegowej gospodarki tworzywami sztucznymi. Firma jest również pionierem i kontynuuje ocenę skalowalności rozwiązań biologicznych, w tym również technologii takich jak w pełni przetwarzalne opakowanie PlantBotttle®, stworzone w 30% z materiałów roślinnych – projekt uruchomiony w 2009 r.

Coca-Cola powzięła również ostatnio kroki na rzecz filaru wspierania w swoim planie „Świat bez odpadów”. Firma niedawno ogłosiła inwestycję w Circulate Capital, fundusz venture stworzony z myślą o rozwiązaniu problemu plastiku znajdującego się w oceanach w Azji Południowej oraz Południowo-wschodniej, wsparty przez firmę Coca-Cola kwotą 15 milionów dolarów. Circulate Capital ma na celu stanowienie inkubatora dla firm oraz finansowanie firm i infrastruktur zapobiegającym obecności plastiku w oceanach.

Firma podpisała również Globalne Zobowiązanie do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi, mające na celu zwalczenie problemu odpadów plastikowych oraz zanieczyszczenia u źródła, zaproponowane przez fundację Ellen MacArthur we współpracy z programem środowiskowym ONZ. Zobowiązanie, przedstawione 29 października na naszej konferencji poświęconej oceanom na Bali, zostało podpisane przez ponad 250 organizacji. Wzywa ono uczestników do eliminacji problematycznych lub zbędnych opakowań z tworzyw sztucznych oraz do zaprzestania stosowania jednorazowych opakowań na rzecz opakowań wielorazowych; innowacji zapewniających łatwe i bezpieczne ponowne zastosowanie i recykling lub kompostowanie 100% plastikowych opakowań do 2025 r.; oraz redukcję ilości produkowanych tworzyw sztucznych dzięki znacznemu wzrostowi ilości ponownie użytkowanych lub poddanych recyklingowi materiałów, z których tworzone są nowe opakowania lub produkty.

Przeczytaj więcej o postępach Coca-Coli w dziedzinie wizji „świat bez odpadów”.