Wiele poszukujących pracy osób sądzi, że list motywacyjny i podanie o pracę to pisma mające tę samą formę, że są to zamienne w stosunku do siebie sformułowania. Takie błędne myślenie może nas sporo kosztować. Te pisma różnią się od siebie nie tylko formą, ale składa się je w różnych, odmiennych sytuacjach. Wprawdzie są one do siebie nieco podobne, to jednak podanie o pracę składa się, kiedy firma nie prowadzi aktualnie naboru, a list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie o pracę dotyczące konkretnego stanowiska.

List motywacyjny a podanie o pracę

Nie ma uzasadnienia dla stosowania tych nazw zamiennie. Są to oczywiście pisma wnioskujące o pracę jednak mają inne zastosowanie i występują pomiędzy nimi dość istotne różnice.

Pierwszą istotną różnicą jest moment, w którym dostarczamy pisma do potencjalnego pracodawcy. List motywacyjny jest odpowiedzią na konkretne ogłoszenie, w której będziemy wprost odnosić się do jego treści. W liście znajdzie się informacja o źródle, z którego dowiedzieliśmy się o poszukiwaniach przez firmę nowych pracowników, będziemy też odnosić się bezpośrednio do wymagań jakie stawiane są przed pracownikiem, powinniśmy też uargumentować dlaczego je spełniamy. Podanie o pracę wysyłane jest natomiast z własnej inicjatywy, w momencie kiedy firma nie szuka nowych pracowników Wysyła się je np. do firm, w których chcielibyśmy pracować.

Skoro list i podanie wysyłamy w zupełnie innych sytuacjach, to różny jest ich cel.. List motywacyjny piszemy w momencie, kiedy chcemy uczestniczyć w procesie rekrutacji, która będzie się najpewniej składać z kilku etapów. Natomiast celem podania o pracę, które wysyłamy bez odpowiedzi na ogłoszenie, jest zwrócenie uwagi na to, że interesujemy się właśnie tą firmą, że mimo nie prowadzenia żadnego naboru, chcemy zwrócić uwagę na nasze zainteresowanie przedsiębiorstwem, by w przyszłości móc zasilić jego szeregi.

Warto też pamiętać o adresacie. I tu też należy rozróżnić adresata listu motywacyjnego i podania o pracę. Zwroty grzecznościowe w liście kierujemy przeważnie do konkretnej osoby, którą wymieniamy w dokumencie z imienia i nazwiska. Natomiast w podaniu o pracę zwracamy się nieco ogólniej podając stanowisko zajmowane przez osobę, do której podanie będzie kierowane. Przeważnie jest to stanowisko odpowiednie dla działu rekrutacji.

Kolejną znaczną różnicą pomiędzy dokumentami jest ich forma. Podanie o pracę jest bardziej oficjalne, ma dość ogólny charakter i nie jest zbyt rozbudowane. Tu nie ma miejsca na szczegóły, pisze się zwięźle, a najważniejsze informacje zamyka się nawet w kilku zdaniach. List wprawdzie również nie powinien być przesadnie długi, ale jednak powinien być wyczerpujący i mieć mocniej zindywidualizowany charakter.

Jak napisać podanie o pracę?

Podanie o pracę, które wysyłamy potencjalnemu przyszłemu pracodawcy poza procesem rekrutacyjnym ma wskazać nasze wielkie zainteresowanie firmą oraz zwrócić jej uwagę na to, że cechujemy się zaangażowaniem oraz ambicją. Już wiemy, że od listu motywacyjnego różni go długość. Jest to pismo krótkie i o wiele bardziej oficjalne. Powinniśmy zmieścić się na połowie strony A4, maksymalnie na ¾. Jak dobrze wykorzystać potencjał tego rodzaju dokumentu?

Elementy podania o pracę

Oczywiście najistotniejsza jest sama treść podania o pracę, ale podczas pisania obowiązują nas pewne standardy. W podaniu pewne informacje są obowiązkowe. Będą to:

•       miejscowość oraz data,

•       dane osobowe, adresowe i kontaktowe,

•       nazwa firmy, do której wysyłamy podanie i jej dane adresowe,

•       nagłówek podania o pracę,

•       zwrot grzecznościowy (np. z wyrazami szacunku czy z poważaniem).

W podaniu o pracę, tak samo zresztą jak w liście motywacyjnym, powinniśmy określić stanowisko na jakie aplikujemy. W treści podania powinniśmy poświęcić nieco miejsca na opisanie pokrótce umiejętności i doświadczenia. To właśnie ta część ma przekonać pracodawcę o tym, że jesteśmy najlepszym kandydatem na wybraną posadę. Koniecznie należy pamiętać, że podanie o pracę to krótki dokument. Dlatego trzeba bardzo dokładnie przeanalizować swoje umiejętności i doświadczenie, by wybrać te najbardziej pasujące do stanowiska. Tekst warto zamknąć informacją, że do podania załączone są inne dokumenty, takie jak CV czy certyfikaty, poświadczające posiadane umiejętności. Na koniec zwróćmy uwagę na chęć spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto też sprawdzić czy CV jest wysokiej jakości, a także powinniśmy już powoli zacząć przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno list motywacyjny jak i podanie o pracę służą temu, by przybliżyć pracodawcy naszą karierę zawodową. Różnią się one od siebie i mają inne zastosowanie. Pamiętajmy o tym. W innym wypadku możemy popełnić duży błąd, źle opracowując dokumenty i eliminując się już na wstępie z możliwości pracy w wybranej firmie.