Youth Empowered Program to specjalnie stworzone narzędzie wsparcia dla młodych ludzi umożliwiające dobry start drogi zawodowej stanowiącej przepustkę do  dalszego rozwoju.

Program Youth Empowered ma za zadanie wspierać młodych ludzi w dokonywaniu wyborów odnośnie podejmowanych studiów i późniejszej pracy zawodowej. Rynek pracy w wymiarze gospodarczym, również w kontekście gospodarki ogólnoświatowej, jest miejscem, które nie tylko stawia wciąż nowe wyzwania przed młodymi ludźmi, ale także oferuje im możliwość dokonywania wyboru. To właśnie oni stanowią nie tylko przyszłość tego rynku, ale także go kształtują. Coca-Cola zauważając tę tendencję, wychodzi naprzeciw potrzebom osób wkraczających w dorosłość, dla których problemem może być trudność w określeniu własnej ścieżki zawodowej, a od tego jakich wyborów dokonają, zależy przecież  ich dobry start w przyszłość.

YEP.Academy – praktyczna wiedza na dobry start

Nowoczesna platforma internetowa YEP Academy współworzona przez  Coca-Cola wraz z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką stanowi odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, mając za zadanie pomóc osobom wkraczającym na ścieżkę edukacyjną i zawodową. Wartość Platformy YEP Academy jest podwójna, jako że koresponduje również z oczekiwaniami pracodawców, którzy zmuszeni reagować na dynamiczne transformacje rynkowe, potrzebują pracowników wysoko wykwalifikowanych, samodzielnych, potrafiących korzystać z posiadanej wiedzy i dostosowywać się do aktualnych realiów.

Platforma stworzona jest w sposób intuicyjny, pełniąc rolę kompendium dla młodych osób w zakresie wsparcia ich inicjatyw w obszarze planowania przyszłości zawodowej. Można na niej znaleźć kompleksową bazę zawodów, dokładnie scharakteryzowanych i zawierających informacje dotyczące możliwej ścieżki zawodowej, testy kompetencyjne oraz testy służące wskazaniu predyspozycji zawodowych, co może znacznie ułatwić dokonanie trafnego wyboru w kierunku podjęcia kształcenia. Korzystając z platformy, można użyć również bardzo ciekawej aplikacji, czyli kalkulatora wynagrodzeń. Oprócz tego dostępny jest także kalendarz wydarzeń, m.in. targów pracy, konferencji tematycznych, sympozjów i spotkań odbywających się w całej Polsce. Aktualne oferty pracy to również jedne z bonusów platformy umożliwiających dotarcie do firm poszukujących określonych pracowników.

Youth Empowered – dobry start pod okiem najlepszych

Nie opuszczając Platformy, można  też przejść na stronę programu Youth Empowered realizowanego przez Coca-Cola HBC Polska wraz z partnerami  z obszaru organizacji pozarządowych. Wsparcia młodym udzielają mentorzy – pracownicy systemu Coca-Cola oraz firm współpracujących. Są to zawsze osoby o dużym doświadczeniu i wiedzy, zarówno w zakresie rozwoju osobistego, jak i w prowadzeniu projektów i kierowaniu zespołami. Program jest skierowany do ludzi w przedziale wiekowym 16 – 30 lat, czyli tych, którzy dopiero co zaczęli naukę, jeszcze się uczą, albo też zakończyli naukę i poszukują miejsca zatrudnienia. Głównym założeniem programu jest wsparcie ludzi będących u progu ścieżki zawodowej w zakresie odkrywania własnych najmocniejszych stron.

Zaletą Platformy YEP Academy jest również to, iż nikomu nic nie jest narzucane, a materiały, które zawiera, stanowią jedynie swoistą podpowiedź, mapę działań, kierunkowskaz w zakresie alternatywnych rozwiązań, z których młodzi ludzie mogą skorzystać.

Internetowa mapa drogowa rynku pracy

Kwestie społeczne zajmują bardzo ważne miejsce w założeniach systemu Coca-Cola, a zagadnienia związane z rynkiem pracy, który stanowi wyzwanie, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, są szczególnie istotne. Często młode osoby mają dylemat, jak zaplanowac swój dobry start: czy podejmować lub kontynuować studia, czy też zdecydować się podjąć pracę, mimo że jedno wcale nie wyklucza drugiego. Dlatego też osoby korzystające z treści Platformy mogą posiłkować się również interesującymi poradami w tym zakresie, czyli jak z powodzeniem łączyć studiowanie z pracą, a także np. co wybrać – akademik czy mieszkanie na stancji, albo jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną. To nowatorski, unikatowy w skali kraju instrument umożliwiający Polkom i Polakom wkraczającym na rynek pracy dokonanie optymalnych dla nich wyborów.

Raport o młodych dla młodych

Coca-Cola wraz z Deloitte przygotowała raport #MłodziPrzyGłosie służący wskazaniu tendencji w obszarze wyborów dokonywanych przez młodych ludzi m.in. w obszarze edukacji, która w znacznym stopniu warunkuje ich późniejszą ścieżkę zawodową.  Raport stanowi źródło bogatej wiedzy na temat gospodarki i tendencji rynkowych nie tylko w obszarze kraju, ale również w perspektywie europejskiej. Dokument przygotowany z inicjatywy Coca-Cola stanowi bogate kompendium wiedzy, dzięki któremu młodzi ludzie będą mieli możliwość zaobserwowania, zarówno zagrożeń, jak i szans, których mogą spodziewać się w kontekście aktywnego wkroczenia na rynek pracy.

Poszukiwani fachowcy

Warto też zauważyć, że na przestrzeni lat sukcesywnemu zanikowi ulegało wykształcenie zawodowe, co aktualnie rynek odczuwa bardzo dotkliwie, ponieważ brakuje fachowców  w wielu wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach. Na Platformie można znaleźć przydatne informacje, jakie zawody cieszą się szczególnym zainteresowaniem, a co za tym idzie, na jakich fachowców jest największy popyt. Można zapoznać się z zakresem obowiązków np. architekta, budowniczego, ale i krawca, szewca, kolejarza, mechanika, elektryka, czy personelu lotniczego. To wąskie specjalizacje wymagające posiadania bardzo konkretnej wiedzy. Dzięki opisom zawartym na stronie można zorientować się, czy takie propozycje budzą nasze zainteresowanie, czy chcielibyśmy spróbować własnych sił w takim zakresie, czy widzimy swoją przyszłość związaną z takim czy innym zawodem.

Można byłoby pisać jeszcze bardzo wiele na temat licznych zalet tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że na YEP Academy wciąż pojawiają się nowe treści, ale najlepiej, jeśli sprawdzicie sami, jak przyjaznym środowiskiem - zwłaszcza dla młodych ludzi znajdujących się na rozdrożu edukacyjno – zawodowym - jest ta Platforma.