Wasze pytania

 1. Co to znaczy #WCIĄŻZMIENIAMY? Co konkretnie zmieniacie i co robicie?
 2. Do 2030 roku zostało 11 lat, a świat potrzebuje działania już teraz. Dlaczego dopiero 2030?
 3. Czy Coca-Cola rozważa całkowite zrezygnowanie z plastiku i przywrócenie do sprzedaży napojów tylko w szklanych butelkach, tak jak to było kiedyś?
 4. Jak ponowne wykorzystanie plastiku pomoże w wyeliminowaniu problemu plastikowych odpadów?
 5. Świetnym pomysłem byłoby wprowadzenie zwrotnych opakowań. Co o tym sądzicie?
 6. OK, skoro nie zwrotne opakowania to może automaty przyjmujące opakowania?
 7. Dlaczego recyklomaty staną w Warszawie a nie w innych miastach? Skąd taka decyzja?
 8. Czy konieczność posiadania aplikacji mobilnej nie wyklucza osób, które nie korzystają ze smartfonów?
 9. Mówicie w reklamie, że wspieracie kobiety. Jakie konkretnie działania realizujecie w tym zakresie?
 10. Dlaczego skupiacie swoje działania wokół kobiet, a nie tworzycie programów, które objęłyby także mężczyzn?
 11. Czy kobiety są faktycznie zainteresowane Waszymi programami?
 12. W jaki sposób młode osoby mogą skorzystać z Waszych programów?
 13. Czy jako firma Coca-Cola zdajecie sobie sprawę ze zużycia wody, jakie generujecie?
 14. Wiele słyszy się, że w Meksyku przez Was mieszkańcy nie mają dostępu do wody pitnej.

Co to znaczy #WCIĄŻZMIENIAMY? Co konkretnie zmieniacie i co robicie?

Kampania #WCIĄŻZMIENIAMY opiera się na obszarach, w których firma Coca-Cola może odegrać na świecie znaczącą rolę. Filary kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY dotyczą kluczowych priorytetów działalności Coca-Cola w zakresie zrównoważonego rozwoju: aktywizacja kobiet i młodych, odpady opakowaniowe i ochrona zasobów wodnych. Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonać realnych zmian. Zachęcamy do obserwowania naszych działań!

Do 2030 roku zostało 11 lat, a świat potrzebuje działania już teraz. Dlaczego dopiero 2030?

Działamy już teraz i #WCIĄŻZMIENIAMY. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje poważny problem z odpadami z tworzyw sztucznych i wiemy, że jesteśmy jego częścią. Jako pierwsza firma napojowa na świecie już na początku 2018 roku ogłosiliśmy globalną ambicję „Świat bez odpadów” (World Without Waste), w ramach której do 2030 roku zbie i poddać recyklingowi dokładnie tyle opakowań, ile trafia od nas do konsumentów.

W niektórych krajach już dzisiaj zbiórka i recykling naszych opakowań są na wysokim poziomie, podczas gdy w innych mamy nadal dużo pracy do wykonania. Mówiąc najprościej, jest to ogromne wyzwanie z wieloma elementami układanki. Działamy w ponad 200 krajach, z których wszystkie mają własne rządy, systemy regulacyjne i systemy zbiórki i recyklingu odpadów. W niektórych częściach świata nie ma infrastruktury do zbierania i przetwarzania opakowań. Albo nawet gdyby taki system istniał, może nie być rynku zbytu na materiał z recyklingu. Biorąc pod uwagę zakres tego wyzwania, czujemy, że 2030 jest właściwym terminem. Oczywiście będziemy pracować, aby zrealizować naszą ambicję szybciej, jeśli tylko będziemy mogli, ale na pewno będziemy potrzebować pomocy wielu partnerów na tej drodze. Wierzymy jednak, że dzięki wspólnym działaniom możemy łatwiej i szybciej osiągnąć cel, jakim jest świat bez odpadów.

W Polsce już podejmujemy konkretne działania.

Dzięki podjętym partnerstwom z innymi firmami napojowymi i wspólnym działaniom w 2018 roku co druga butelka PET w Polsce została zebrana i przekazana do recyklingu, a dzięki naszym wysiłkom 63% naszych opakowań zostało poddanych recyklingowi. I na tym nie zamierzamy poprzestać.

Wspieramy edukację w obszarze selektywnej zbiórki odpadów przez konkretne programy: „rePETa” czy poprzez naszą kampanię „11 kroków do Świata bez Odpadów”. Jesteśmy także częścią dobrowolnego branżowego programu „Działaj z ImPETem”, dzięki któremu zebraliśmy z rynku do recyklingu w 2018 r. 10% więcej butelek PET i któremu towarzyszy edukacja na temat selektywnej zbiórki odpadów obejmująca ponad 1000 gmin w Polsce. Przystąpiliśmy także do polskiego Paktu na rzecz wykorzystywania tworzyw sztucznych, ogłoszonego 17 stycznia tego roku.

Podejmujemy także wiele działań, których nie wymaga od nas prawo, np. unijne. Przykładem jest zainicjowana w ubiegłym roku i wspomniana już wcześniej akcja „Działaj z imPETem”, dzięki które poziom zbiórki i recyklingu butelek PET zwiększył się w Polsce do 50%. Była to akcja całkowicie dobrowolna, w której uczestniczyły (i nadal uczestniczą) 4 wiodące w Polsce firmy napojowe, z Coca-Cola na czele. Każda z tych firm przeznaczyła dodatkowe środki na realizację tej akcji.

Czy Coca-Cola rozważa całkowite zrezygnowanie z plastiku i przywrócenie do sprzedaży napojów tylko w szklanych butelkach, tak jak to było kiedyś?

Na początku tego roku wprowadziliśmy do regularnej sprzedaży naszą ikonę, czyli Coca-Cola w szklanych butelkach o pojemności 330 ml, a w kanale HoReCa (restauracje, hotele i kawiarnie) cały czas są dostępne nasze napoje w szklanych butelkach 250 ml.

Jesteśmy świadomi problemu związanego z odpadami z tworzyw sztucznych i wiemy, że jesteśmy jego częścią. Nasze opakowania niemal w 100% nadają się do recyklingu. Od lat podejmujemy także działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek. Od 2001 roku obniżyliśmy wagę naszych plastikowych opakowań aż o 45 procent, a obecnie około 10 procent składu naszych plastikowych butelek stanowi przetworzony PET (rPET). Dążymy do tego, aby nasze opakowanie zawierały co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu.

Tworząc butelki, których skład w coraz większym stopniu stanowi plastik z recyklingu, możemy zmniejszyć ślad węglowy procesu produkcyjnego nawet o 60%. Stale szukamy także innych rozwiązań technologicznych. Alternatywne opakowania ze szkła lub z aluminium mają również wysoki ślad węglowy i wodny, dlatego patrzymy na cały cykl opakowania.

Jak ponowne wykorzystanie plastiku pomoże w wyeliminowaniu problemu plastikowych odpadów?

Plastik miał ułatwiać nam życie, a nie zaśmiecać środowisko. Ale plastik nie musi być odpadem. Plastik, a przede wszystkim PET, to nie tylko materiał opakowaniowy, lecz także surowiec, który w 100% podlega recyklingowi. Materiał ten może mieć więcej niż jedno życie. Można z niego wyprodukować nie tylko nową butelkę, ale i T-shirt, a nawet mebel. Dlatego jednym z elementów naszej ambicji „Świata bez odpadów” jest edukacja na temat selektywnej zbiórki i recyklingu.

Wszystkie nasze opakowania w 99% nadają się do recyklingu, dlatego odpady opakowaniowe warto zbierać i poddawać recyklingowi, aby mogły zostać ponownie wykorzystane, np. do produkcji nowych opakowań. Obecnie około 10 procent składu naszych plastikowych butelek stanowi przetworzony PET (rPET). Dążymy jednak do tego, aby nasze opakowania zawierały co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu.

Świetnym pomysłem byłoby wprowadzenie zwrotnych opakowań. Co o tym sądzicie?

Wprowadzenie butelek zwrotnych i kaucji to skomplikowany proces. Nowa dyrektywa odpadowa, wprowadzając jednolity model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, wymaga, aby to producenci wyrobów w opakowaniach ponosili koszty selektywnej zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów. I tak się stanie także w Polsce. Wymaga to jednak gruntownej zmiany obecnego stanu prawnego i wprowadzenia do niego postanowień tej dyrektywy. Branża producentów wyrobów w opakowaniach prowadzi obecnie konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku nad odpowiednimi rozwiązaniami.

OK, skoro nie zwrotne opakowania to może automaty przyjmujące opakowania?

Jedną z podjętych przez nas inicjatyw w ramach ambicji „Świat bez odpadów” jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Fundacją „Nasza Ziemia”. Ufundowaliśmy i przekazaliśmy 10 nowoczesnych automatów do oddawania odpadów opakowaniowych. 2 z nich pojawiły się w przestrzeni miejskiej w Warszawie w lipcu 2019 roku (na Placu Bankowym i na ulicy Ząbkowskiej), a pozostałe 8 stanie jesienią – między innymi w okolicy Urzędu Dzielnicy Bielany i Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz Podzamcza.

Recyklomaty przyjmują 3 rodzaje opakowań – butelki plastikowe i szklane oraz puszki aluminiowe. Za każde oddane opakowanie otrzymuje się 1 punkt, punkty naliczane są w dedykowanej aplikacji mobilnej ETS Portfel (dostępnej na systemy Android i iOS), a zebrane punkty można wymienić na zniżki w takich miejscach jak Costa Coffee, Multikino, Teatr Dramatyczny oraz Teatr Capitol.

Dlaczego recyklomaty staną w Warszawie a nie w innych miastach? Skąd taka decyzja?

Recyklomaty w Warszawie to program pilotażowy Coca-Cola, realizowany we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Będziemy przyglądać się wynikom tego pilotażu i na tej podstawie podejmować o dalszym rozwoju tej inicjatywy.

Czy konieczność posiadania aplikacji mobilnej nie wyklucza osób, które nie korzystają ze smartfonów?

Wspólnie z partnerami zdecydowaliśmy się na taką formułę ze względu na ograniczanie produkcji odpadów – nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której wokół maszyny leży pełno paragonów, które nie trafiły do kosza. Poza tym paragony to odpady zmieszane, które lubimy najmniej. Dla osob, które nie korzystają z aplikacji w telefonie, dostępna jest strona internetowa, na której można się zalogować i w ten sposób zbierać punkty.

Mówicie w reklamie, że wspieracie kobiety. Jakie konkretnie działania realizujecie w tym zakresie?

Od 2016 r. wspólnie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką prowadzimy największy w Polsce program służący aktywizacji kobiet – „Sukces to JA”. Program ten ma za zadanie pomagać kobietom pokonywać przeszkody, które uniemożliwiają im rozwój zawodowy. W ramach programu dostępnych jest wiele szkoleń, które rozwijają wiedzę biznesową, ale również kompetencje miękkie,włączając budowanie wiary w swoje możliwości. Ze szkoleń skorzystało do tej pory 257 tys. kobiet. Aby dowiedzieć się więcej i wziąć udział w programie, zachęcamy do dowiedzienia strony https://sukcestoja.pl/.

„Sukces To JA” to część globalnego zobowiązania „5by20”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 5 mln kobiet na całym świecie do 2020 roku. Od 2010 r. do końca 2018 roku program objął pomocą 3,27 mln uczestniczek w 92 krajach.

Dlaczego skupiacie swoje działania wokół kobiet, a nie tworzycie programów, które objęłyby także mężczyzn?

Naszym celem jest wyrównanie szans na rynku pracy w Polsce, gdzie wciąż liczne badania i raporty wskazują na istnienie zjawiska dyskryminacji kobiet, jak na przykład: https://CokeURL.com/Kobiety_RynekPracy

Wierzymy, że aktualnie to kobiety stanowią ukryty potencjał polskiej gospodarki, który wymaga jak największego wsparcia. Należy przy tym pamiętać, że inwestowanie w kobiety oraz wzmacnianie ich pozycji oznacza korzyści nie tylko dla samych kobiet, lecz również dla całego społeczeństwa.

Zdecydowaliśmy się także wesprzeć młodych ludzi, bez względu na ich płeć. W 2018 r. uruchomiliśmy program skierowany do młodych ludzi o nazwie YEP Academy. To nowoczesna platforma internetowa (https://yep.academy/), dzięki której młodzi ludzie mogą poznać i wzmocnić swoje kompetencje, a także wybrać dla siebie właściwą ścieżkę edukacyjną i zawodową. To informacje o rynku pracy, zawodach, związanych z nimi umiejętnościach. Na platformie znajdziemy też kalkulator zarobków, dzięki któremu możemy oszacować, ile powinna wynosić nasza pensja, aby pokryż koszty wybranego stylu życia. To również miejsce z ofertami pracy sla osób dopiero rozpoczynających swoje życie zawodowe.

W ciągu kilku miesięcy platforma przyciągnęła ponad 300 tysięcy użytkowników, a 100 tys. osób rozwiązało nasze testy osobowościowe.

Czy kobiety są faktycznie zainteresowane Waszymi programami?

Liczby mówią same za siebie. Od 2017 r. przyczyniliśmy się do wzmocnienia pozycji 3,27 mln kobiet na całym świecie i ponad 100 tys. młodych ludzi w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ze szkoleń w ramach programu „Sukces to JA”, zrealizowanego we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką skorzystało 257 tysięcy kobiet.

W jaki sposób młode osoby mogą skorzystać z Waszych programów?

Oferujemy wsparcie mentorskie, szkolenia oraz możliwości nawiązywania kontaktów. Pomagamy młodym ludziom w rozwijaniu umiejętności zawodowych i personalnych, tak aby mogli sami decydować o swojej przyszłości, aby ich życie było lepsze i aby znalezienie pracy nie stanowiło dla nich problemu. W tym właśnie celu powstała platforma o nazwie YEP Academy (https://yep.academy), która zawiera informacje na temat rynku pracy, dostępnych zawodów i własnych predyspozycji. Prowadzimy także konkurs o nazwie Brand Opener. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na nagrody rzeczowe, płatne staże lub udział w programie menedżerskim o nazwie Coca-Cola Experience.

Czy jako firma Coca-Cola zdajecie sobie sprawę ze zużycia wody, jakie generujecie?

Dla Coca-Cola woda jest najwyższym priorytetem. Bezpieczna i dostępna woda jest niezbędna dla zdrowia ludzi i społeczności, krytyczna dla ekosystemów. Oprócz tego, że jest naszym głównym składnikiem, ma kluczowe znaczenie dla naszego procesu produkcyjnego i jest niezbędna do uprawy składników rolnych, na których polegamy. Współpracujemy z lokalnymi ekspertami i partnerami, aby zwracać środowisku i społecznościom wodę, którą wykorzystujemy w ramach prowadzonej działalności. Od 2015 roku zwracamy co najmniej 100% wody wykorystanej w produkcji naszych napojów.

Na całym świecie podejmujemy szereg inicjatyw, szczególnie w rejonach dotkniętych deficytem wody. W ramach współpracy z ekspertami tworzymy specjalne programy, takie jak na przykład „Żyjący Dunaj” realizowany wspólnie z WWF czy szereg różnych inicjatyw podejmowanych z GWP, głównie z myślą o wyspach śródziemnomorskich ubogich w wodę. Wspieramy budowę kolektorów wodnych, oczyszczalni ścieków i edukację na temat ochrony zasobów wodnych.

Wiele słyszy się, że w Meksyku przez Was mieszkańcy nie mają dostępu do wody pitnej.

Naszym celem jest oddawanie wody, którą używamy w procesie produkcji naszych napojów. Dzięki naszemu ogólnoświatowemu programowi ochrony wody w 2015 r. po raz pierwszy osiągnęliśmy nasz cel, przywracając społecznościom i przyrodzie dokładnie taką ilość wody, jaką wykorzystujemy do produkcji naszych napojów. Od tego czasu co roku wypełnialiśmy nasze zobowiązanie, a w 2017 r. przywróciliśmy 150% wody wykorzystywanej przez nas w produkcji. Planujemy utrzymać ten cel w przyszłości, nawet jeśli skala naszej działalności będzie rosła.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoi społeczność San Cristóbal w Meksyku, i dlatego współpracujemy z mieszkańcami od prawie dziesięciu lat, zapewniając zbiorniki na wodę, kolektory wodne na dachach i prowadząc projekty ochrony wody, aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Wydobywanie wody z zakładu San Cristóbal nie ingeruje ani nie zagraża lokalnemu zaopatrzeniu w wodę, biorąc pod uwagę, że sieć dystrybucji tego obszaru jest zaopatrywana przez tereny podmokłe i płytkie studnie. Według danych CONAGUA fakt, że woda nie dociera do populacji, to rezultat braku infrastruktury. „Program działań i projektów na rzecz zrównoważonego zarządzania wodą. Wizja 2030. Stan Chiapas” (“Program of Actions and Projects for Water Sustainability. Vision 2030. State of Chiapas”) opublikowany przez SEMARNAT (październik 2012 r.), stwierdza, że tylko 1% zużycia wody ma zastosowanie przemysłowe

Jeśli chodzi o dostępność wody, Chiapas ma największe zasoby wody odnawialnej na mieszkańca. Zasięg i dostępność wody w Chiapas jest wyraźnie opóźniona ze względu na brak infrastruktury.

Zakład San Cristóbal de las Casas, którego właścicielem jest nasza rozlewnia Coca-Cola FEMSA, ma 2 pełnoprawne koncesje, aktualizowane zgodnie ze standardem CONAGUA. Płatność za koncesję na wodę i korzystanie z wody odbywa się zgodnie z przepisami w oparciu o liczbę wydobytych metrów sześciennych. W ramach zobowiązania do efektywnego wykorzystania i ochrony wody utrzymujemy standard zużycia 1,25 litra wody na litr wyprodukowanego napoju, wskaźnik ten stanowi punkt odniesienia dla międzynarodowej wydajności w branży napojów. Mamy jedyną w San Cristóbal de las Casas oczyszczalnię ścieków.

Coca-Cola FEMSA rozpoczęła działalność w San Cristóbal de las Casas w Huitepec. Obecnie zapewniamy ponad 300 bezpośrednich i 4100 pośrednich miejsc, które wspierają rodziny w tej gminie. Ponadto wygenerowaliśmy 1,2% produktu krajowego brutto i 23 tysiące miejsc pracy w całym stanie Chiapas.

Chcemy pomagać społecznościom, w których działamy i wywierać pozytywny wpływ na każdym rynku, na którym jesteśmy obecni.