Woda jest niezbędna do życia, bezcenna dla natury oraz naszej działalności. Jest to główny składnik większości naszych napojów, kluczowy dla naszych procesów produkcyjnych i niezbędny dla upraw, na których bazujemy.

Dlatego dzisiaj, podczas Światowego Dnia Wody, koncentrujemy się na znaczeniu słodkiej wody i na tym, co robimy jako firma, aby chronić ten cenny zasób naturalny.


W Coca-Cola nasze cele w zakresie zarządzania wodą skupiają się na zmniejszeniu ilości wody zużywanej do produkcji naszych napojów, recyklingu płynów powstających w rozlewniach i zwróceniu każdej kropli wody wykorzystywanej podczas procesów produkcyjnych naszych napojów.

Z roku na rok, wraz z naszymi partnerami – rozlewcami zmniejszamy zużycie wody wykorzystywanej w produkcji napojów. W Europie Środkowej i Wschodniej zużywamy teraz o 33% mniej wody niż w 2004 roku.

Uzupełniamy wodę, którą zużywamy

Już w 2015 roku osiągnęliśmy nasz globalny cel wyznaczony na rok 2020, którym jest zwrócenie każdej kropli wody, którą zużywamy, społecznościom i naturze. W 2017 roku przekroczyliśmy nasz globalny cel uzupełniania zapasów, oddając 150% wykorzystanej wody. To około 248 miliardów litrów rocznie na całym świecie.

Czytaj więcej : https://www.cocacola.com.pl/historie/Swiat-bez-odpadow-program-zrownowazonego-rozwoju

Nasza aktywność w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w znacznym stopniu przyczyniła się do tego sukcesu. W 2017 roku uzupełniliśmy 340% wody wykorzystywanej do produkcji naszych napojów. To tyle, ile byłoby potrzeba, aby wypełnić 35-krotnie  Empire State Building lub 14 000 basenów olimpijskich.

Dokonaliśmy tego dzięki realizacji 25 projektów dedykowanych wodzie, realizowanych w 12 krajach w naszym regionie, a wszystkie nasze projekty otrzymały wsparcie finansowe od Fundacji Coca-Cola. Mamy dwa sztandarowe programy, które są wdrażane przez długoletnich partnerów.

Living Danube to nasz siedmioletni wspólny projekt z WWF służący przywróceniu ważnych terenów podmokłych i terenów zalewowych wzdłuż Dunaju w  Austrii, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Serbii i Chorwacji. Jest to międzynarodowe dorzecze mające zasadnicze znaczenie dla dobrobytu lokalnych społeczności, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, jak również charakteryzujące się walorami rekreacyjnymi.

int_024098