James Quincey, prezes The Coca-Cola Company i Brian Smith, prezes The Coca-Cola Company na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, piszą o najnowszym raporcie odpowiedzialności społecznej Coca-Cola za 2017 rok.

James Quincey, prezes The Coca-Cola Company

W The Coca-Cola Company każde działanie ma swój początek w pasji do ludzi i napojów, których ci pragną. A to oznacza konieczność wsłuchiwania się w głos konsumentów, zrozumienia ich potrzeb i wychodzenia naprzeciw wciąż zmieniającym się gustom. I niezależnie od tego, czy mówimy o redukcji zawartości cukru w napojach, inwestowaniu w nowe kategorie produktów, odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami wodnymi czy wspieraniu kobiet i lokalnych społeczności, nasza zdolność do rozwoju zależy od tego, czy prowadzimy interesy w sposób właściwy, a nie najprostszy z możliwych.

Każda decyzja, którą podejmujemy, jest dla nas szansą na zrobienie czegoś dobrego. Jesteśmy globalną firmą działającą w ponad 200 krajach, ale poprzez naszych partnerów mamy też bardzo silne więzi na poziomie lokalnym, które umożliwiają nam dokonanie znaczących zmian.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju mają na celu wzmocnienie społeczności, którym służymy i sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoimy jako firma. Idea zrównoważonego rozwoju przejawia się na różnych poziomach naszej organizacji.

Choć wzrost jest niezbędny każdej firmie, nie możemy dążyć do niego za wszelką cenę. Ważni są ludzie. Ważna jest także nasza planeta. Dlatego nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest ważne nie tylko dla świata, ale i dla nas samych, dla naszej działalności.

Jeśli będziemy rozwijać naszą działalność we właściwy sposób, możemy stworzyć możliwości lepszego życia dla wszystkich ludzi. Zrównoważony rozwój to sposób, w jaki dotarliśmy do dzisiejszego poziomu rozwoju firmy. Tacy jesteśmy i w ten sposób działamy.

Brian Smith, prezes The Coca-Cola Company na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA)

Coca-Cola w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce obejmuje swoim działaniem rozległy i zróżnicowany obszar rozciągający się od Islandii na północy przez najdalej na wschód wysunięte zakątki Rosji aż po kraniec Afryki na południu. Obszar ten różni się pod względem ludnościowym i kulturowym, ale jego części łączą też podobieństwa.

Znajdziemy tu dynamicznie rosnące gospodarki i wiele możliwości wzrostu, z których korzystamy w całym regionie. Co ważne, działając we właściwy sposób, poprzez nasz wzrost tworzymy szanse dla całego otoczenia. To oznacza pracę, wzrost gospodarczy i trwały dobrobyt dla społeczności, które nazywamy domem.

EMEA obejmuje jedne z najbardziej ubogich w zasoby wodne regionów na świecie. Stawiamy czoła temu wyzwaniu, uzupełniając zasoby wodne, z których korzystamy, poprzez lokalne inicjatywy, które zapewniają ludziom dostęp do czystej, bezpiecznej wody, umożliwiając ochronę zlewisk i poprawiają efektywność wykorzystania wody w rolnictwie.

Coca-Cola uzdatniła i zwróciła do środowiska równowartość 100 proc. wody w wyprodukowanych przez nas napojach na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Pakistanie już w 2017 roku, na dwa lata przed założonym dla regionu terminem. Pracujemy nad tym, by zużywać coraz mniej wody przy produkcji napojów. W 2017 roku Coca-Cola w Europie Środkowej i Wschodniej zużyła 6 proc. mniej wody na litr gotowego produktu niż w 2016, od 2004 zmniejszając zużycie ogółem o 33 proc. Coca-Cola w tym regionie uzdatnia i zwraca do natury trzykrotność ilości wody zawartej w gotowych produktach.

Choć w regionie skupiamy się na kwestiach ochrony zasobów wodnych i zdrowia, wspieramy też inne inicjatywy podejmowane przez Coca-Cola, jak choćby 5by20 czy World Without Waste.

Bez kobiet nie sposób odnieść sukces, dlatego staramy się wzmocnić ich pozycję tak w miejscu pracy, jak i we wszelkich innych przejawach życia. Dla przykładu, uruchomiony w Polsce jako część inicjatywy 5by20 program „Sukces to JA”, to największy ogólnokrajowy program aktywizacji zawodowej kobiet, wspierający je w budowie poczucia własnej wartości i wzmacniający ich kompetencje w obszarach związanych z biznesem i karierą. Program został właśnie objęty honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To bardzo ważne wyróżnienie dla programu, który działa dopiero od dwóch lat.


Naszym globalnym celem w programie ograniczania odpadów jest pomoc w zebraniu i recyklingu do 2030 roku takiej liczby butelek i puszek, jakie wypuszczamy na rynek. W Niemczech robimy wielkie postępy, ze stopą odzysku na poziomie 97 proc. Coca-Cola European Partners Germany w swoim zakładzie produkcyjnym w Genshagen zainstalowała ponad 300 kontenerów, które służą do zbierania 50 różnych rodzajów odpadów. 99 proc. z nich może zostać poddanych recyklingowi, co czyni Coca-Cola pierwszym producentem napojów w Niemczech, który jest tak blisko zamknięcia pętli recyklingu – osiągnięcie to zostało potwierdzone przez niezależny niemiecki instytut ochrony środowiska BIFA. Podobnie jak pozostałe zakłady produkcyjne w Niemczech, zakład w Genshagen wykorzystuje wyłącznie energię pozyskaną ze źródeł odnawialnych.

W Rosji uruchomiliśmy kampanię „Segreguj z nami”. Koncentruje się ona promowaniu właściwych  wzorców segregacji odpadów wśród młodzieży. W 2017 roku zrecyklingowaliśmy 10 tys. ton plastiku i dotarliśmy z programem edukacyjnym do 660 tys. młodych ludzi.

Oprócz tego rozszerzamy nasze portfolio o kolejne napoje. Proponujemy nowe produkty w kategoriach, w których nasza obecność jest relatywnie mała, tak jak w przypadku FUZETEA w Europie. Jednoczesna premiera FUZETEA na całym kontynencie na początku 2018 roku była przedsięwzięciem o niespotykanej w historii firmy skali. Planując te działania, zastanawialiśmy się, w jaki sposób nasz wzrost pozwoli stworzyć więcej możliwości dla rolników dostarczających nam składniki napojów. Sprowadziliśmy także z Ameryki Łacińskiej do Europy napój roślinny AdeZ.


W całej EMEA konsekwentnie realizujemy strategię firmy, aby dostarczyć ludziom więcej napojów, których pragną. FUZETEA jest obecna w ponad 60 krajach, Honest Tea w kolejnych 13, AdeZ w 16, a napoje owocowe i woda w niemal 20 krajach. To przeszczepianie marek do kolejnych regionów pomaga nam zwiększać ekspansję w poszczególnych kategoriach.

Współpracując z naszymi partnerami i pozostałymi europejskimi producentami napojów, pracujemy nad nowym ważnym zobowiązaniem polegającym na zmniejszeniu średniej zawartości cukru w napojach w Europie o 10 proc. między 2015 a 2020 rokiem. W 2017 roku w Holandii ogłosiliśmy też pilotażowy program relaunchu Sprite jako napoju pozbawionego cukru.

Wciąż ulepszamy nasze programy i pomagamy w rozwiązywaniu problemów, z jakimi mierzą się społeczności w naszym regionie. Nasze wysiłki koncentrujemy zarówno na obecnych potrzebach społecznych, jak i zapewnieniu przyszłym pokoleniom życia na lepszej planecie.