Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, wyłaniający najbardziej przedsiębiorcze kobiety, które doskonale odnajdują się świecie biznesu, już po raz 10-ty wskaże laureatki i laureatów godnych naśladowania, którzy pomimo rozmaitych rynkowych turbulencji konsekwentnie odnoszą sukcesy.

Jubileuszowa edycja dowodzi faktu, że polski rynek bardzo potrzebuje takich inicjatyw, aby nie tylko nagradzać te osoby, które już wykazują się sukcesami, ale także wspomagać tych, którzy mają pomysły i inicjatywy, ale blokują je ich wewnętrzne obawy, czy sobie poradzą. Chcieć znaczy móc! Wystarczy tylko mieć dobre przykłady i ten konkurs pokazuje, w jaki sposób można samemu podbić rynek i stale się rozwijać.

Zobacz wyniki ubiegłorocznej edycji konkursu Sukces To Ja

Jubileuszowa edycja konkursu przewiduje 10 kategorii oraz liczne wartościowe nagrody, które powędrują do rąk najprężniej działających Polek reprezentujących sektor przedsiębiorczości w Polsce, jak również do mężczyzn aktywnie udzielających się na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w strukturach biznesowych. Na przestrzeni ostatniej dekady wyłoniono ponad setkę zwyciężczyń. Konkurs służy nie tylko wskazywaniu osób odnoszących największe sukcesy, ale także, a może nawet przede wszystkim wpływaniu na świadomość społeczną, pokazywaniu kobietom, jak szerokie mają przed sobą perspektywy działania i że są w stanie pokonywać rozmaite przeszkody i bariery. Ponadto, konkurs udowadnia, że słaba płeć wcale nie jest słaba i że to właśnie w kobietach drzemie olbrzymi potencjał biznesowy.

Konkurs zyskał aprobatę i wsparcie ze strony takich osób, jak: dr Irena Eris, dr Ewa Rumińska-Zimny, Kamila Kaliszyk (Mastercard), Anna Solarek (Coca-Cola), Dorota Haller (Huawei), Anna Lewandowska,  Przemysław Gdański (BGŻ BNP Paribas), Łukasz Zembowicz (DPD), Jarosław Dąbrowski (IGT). Jest to wydarzenie o bardzo szerokim zasięgu, jako że dedykowane zarówno potężnym graczom rynkowym o dochodzie większym niż 10 mln w skali roku, jak i małym firmom, inicjatywom lokalnym, czy też projektom start-upowym.

Konkurs się rozwija

Z roku na rok dostrzegając nowe tendencje rynkowe, organizatorzy starają się modyfikować formułę konkursu w taki sposób, aby był on jak najbardziej kompatybilny z potrzebami generowanymi ze strony gospodarki również w odniesieniu do trendów ogólnoświatowych. Podczas ubiegłych odsłon konkursu nagradzano laureatki w ramach kategorii: Start-up roku, Liderki w zakresie Nowych Technologii, Nauka i Biznes, Kobieta Sztuki. Z nowości – od tej pory Biznes Roku zastąpi dotychczasową kategorię Moja Firma, z kolei Pomysł na Biznes przekształci się w Pomysł na Start/Biznes lokalny, której to właśnie kategorii partnerem jest Coca-Cola Poland Services. Ponownie pojawi się kategoria Działalność Społeczna. A absolutną nowością jest kategoria Grand Prix: Inspiratorka Roku, zaś jej laureatką może zostać kobieta, która na przestrzeni minionych dziesięciu lat istotnie przyczyniła się do pomagania innym kobietom w ich własnym rozwoju, realizowaniu zamierzeń i dążeniu do odkrywania swojego potencjału.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie kategorie, które mają szczególny wymiar, jako że służą nagrodzeniu osób, które w sposób faktyczny i wymierny przyczyniają się do szeroko pojętej zmiany myślenia w społeczeństwie, przezwyciężania powszechnie przyjętych stereotypów, dzięki czemu można realnie wzmacniać pozycję kobiet w środowisku biznesowym. Dzięki podejmowaniu inicjatyw w tym kierunku wpływa się również na zmianę kultury społecznej i schematów myślowych. Laureaci Female Champion of Change oraz Male Champion of Change to osoby, które można uznać za katalizator takiej zmiany.

Coca-Cola zmienia rzeczywistość

Coca-Cola angażuje się w projekt Bizneswoman Roku, dostrzegając silną potrzebę umocnienia roli kobiet na rynku, zarówno tych, które już odważyły się poprowadzić własny biznes, jak i tych, które wciąż mają obawy, że nie podołają. Presja społeczna, przekonania, lęk przez brakiem poczucia stabilizacji, obawa przed porażką – oto czynniki które hamują wiele inicjatyw już w zalążku, albo nawet w fazie wstępnego projektu. Również reprezentowane przez część społeczeństwa przekonania, że rola kobiet powinna się ograniczyć wyłącznie do gospodyń pielęgnujących domowe ognisko, wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości i spadek wiary we własne siły u wielu kobiet. Słysząc bowiem wielokrotnie powtarzane takie teorie, obawiają się wyjść z własną inicjatywą, a co dopiero samodzielnie podjąć się jej realizacji. W kobietach skrywa się natomiast olbrzymi potencjał w obszarze kreatywnych pomysłów, nietuzinkowych rozwiązań, oryginalnego i niebanalnego podejścia do rozmaitych kwestii, nie mówiąc już o wysoko rozwiniętych zdolnościach organizacyjnych, w tym także przywódczych i samodyscyplinie. Kobiety znakomicie odnajdują się we wszystkich dziedzinach i mogą śmiało rywalizować z mężczyznami, ale nie o rywalizację tu chodzi, tylko o współdziałanie. Ten konkurs ma temu właśnie służyć, dzięki umożliwieniu kobietom swobodnej aktywności w obszarze rynku, podejmowania współpracy biznesowej z innymi kobietami i mężczyznami, działania na rzecz przełamywania barier, niwelowania różnic chociażby na poziomie zarobków, czy dysproporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn piastujących stanowiska na szczeblach kierowniczych (w Polsce zaledwie 10% kobiet ma funkcje decyzyjne).

Rosnąca z roku na rok popularność konkursu świadczy dobitnie o tym, jak palące są to kwestie społeczne i jak ważne nie tylko z punktu widzenia aktywizacji kobiet i uwalniania ich potencjału, ale również budowania nowego modelu społeczeństwa i wzmacniania gospodarki dzięki różnorodności. Takie inicjatywy pozwalają na sukcesywne wyrównywanie szans, zmniejszanie dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy, jak i budowaniu nowej jakości.


 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie

Osoby uczestniczące w konkursie nie tylko mają szansę na otrzymanie cennych nagród, ale również będą mieć możliwość poznać potencjalnych inwestorów, kooperantów, czy też uzyskać wsparcie w zakresie dalszego rozwoju własnej działalności.

Chętni mają możliwość zgłaszać swoje kandydatury osobiście lub też mogą zostać nominowani przez tych, którzy dostrzegli ich potencjał. Zgłaszaniu kandydatur służy formularz on-line znajdujący się na stronie: www.bizneswomanroku.pl.

Zgłoszeń można dokonywać w ramach następujących kategorii:

·       Biznes Roku z dwiema podkategoriami:

o   Firma: przychód poniżej 10 mln zł

o   Firma: przychód powyżej 10 mln zł

·       Start-up Roku

·       Pomysł na Start/Biznes lokalny

·       Liderka w Nowych Technologiach  

·       Działalność społeczna.

Nominacje do kategorii zamkniętych odbywają się z ramienia ekspertów, członków jury oraz Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – organizatora konkursu.

Zgłoszenia mogą spływać do dnia 20 listopada 2018 roku.

Coca-Cola Poland Services jako Partner Wspierający wydarzenia zachęca wszystkie zainteresowane osoby do tego, by rozważyły zgłoszenie uczestnictwa, jako że jest to działanie o bardzo szerokim zasięgu, umacniające pozycję kobiet w obszarze biznesu, jak również otwierające nowe możliwości przed wszystkimi tymi kobietami, które będą miały odwagę zawalczyć o swoją przyszłość.

Więcej informacji: Sukces to Ja  oraz https://bizneswomanroku.pl/