Dbanie o środowisko nie zawsze wiąże się ze spektakularnymi akcjami, większość czynności, które można zrobić dla otoczenia, dzieje się w domowym zaciszu. Największy potencjał drzemie w recyklingu, który jest możliwy dzięki segregacji śmieci.

Czym jest recykling?

Recykling to nic innego jak ponowne wykorzystanie różnego pochodzenia odpadów. Posegregowane odpady można jeszcze raz przetworzyć, by w ten sposób wyprodukować taki sam lub zupełnie inny produkt. W efekcie zmniejszona zostanie eksploatacja złóż naturalnych i zredukowana ilość odpadów. Najważniejsze w recyklingu jest to, by jak najlepiej wykorzystać potencjał odpadów przy jak najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym. Opakowania, które można poddać recyklingowi, często mają logo w postaci trzech zielonych strzałek, które symbolizują łańcuch przetwarzanych odpadów.

Jakie odpady nadają się do ponownego użycia?

W gospodarstwach domowych tkwi największy potencjał. To z naszych domów pochodzi największa część pozyskiwanych odpadów, które wykorzystuje się do recyklingu. Jesteśmy do tego zachęcani niższymi opłatami, jeśli zobowiążemy się do segregacji śmieci. Coraz częściej można spotkać przy śmietnikach ustawione specjalne kontenery, do których wrzuca się konkretnego rodzaju odpady. Należy wyróżnić cztery podstawowe grupy odpadów:

•       papier – wrzucamy do kontenera lub worków w kolorze niebieskim. Do tego pojemnika można również wrzucać opakowania z tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. Nie wrzucajmy tam jednak papieru powlekanego folią i kalki, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, pampersów i podkładek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, a także tapet.

•       plastik – powinien trafić do kontenera lub worków w kolorze żółtym. Do pojemnika żółtego wrzucamy wszelkie butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian; do pojemnika razem z plastikiem trafiać powinny też puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach. Nie wrzucajmy tam strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opakowań po farbach, lakierach i olejach.


•       szkło – wyrzucić należy do kontenera lub worków w kolorze zielonym (szkło kolorowe) lub białego (szkło białe). Do zielonego kontenera wrzucamy szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Zabronione jest wrzucanie do pojemnika zielonego szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach, termometrów, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany,

•       metale – wkładamy do kontenera lub worków w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Jeśli przy osiedlowym koszu brakuje pojemnika na metale wówczas odpady metalowe wrzucić należy do pojemnika na plastik (żółtego).

Warto też wspomnieć, że na osiedlach domków jednorodzinnych stawia się niewielkie brązowe kontenery na odpady biodegradowalne (np. resztki żywności, odpady z ogrodów, chwasty).

Czy wiesz, że...

Z przetworzonych butelek PET mogą powstać nowe surowce, które wykorzystywane są na na wielu polach? Mogą z nich  powstać ponownie butelki, ale też polarowe bluzy, śpiwory, a nawet meble.

Jakie rodzaje recyklingu należy wyróżnić?

Wszystko zależy od kryterium jakie wybierzemy. Jeśli naszym kryterium będzie specyfika obróbki, należy wówczas wyróżnić recykling:

•       termiczny – który polega na pozyskiwaniu energii w procesie spalania odpadów,

•       materiałowy – dzięki któremu można odzyskiwać tworzywa z odpadów oraz ponownie je przetworzyć,

•       organiczny – odpady poddaje się obróbce tlenowej lub beztlenowej w warunkach kontrolowanych wykorzystując przy tym mikroorganizmy. Produktem finalnym obróbki może być materia organiczna lub metan,

•       chemiczny – odpady przetwarza się na produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych,

•       surowcowy – odpady przetwarza się do postaci pierwotnej.

 

Jeśli kryterium dla rodzaju recyklingu będzie jego zastosowanie, należy wówczas wyróżnić:

•       ponowne użytkowanie - odpady pozyskuje się po to, by je ponownie wprowadzić do produkcji,

•       dalsze zastosowanie – poddawane różnego rodzaju obróbce przetworzone odpady znajdują nowe zastosowanie,

•       ponowne zastosowanie – odpady nie wymagają dużej obróbki i można je wykorzystywać w tym samym celu.

Etapy jakim podlega recykling:

Segregacja – etap 1 – pierwszy etap obejmuje pogrupowanie odpadów na rodzaje. Najefektywniejszym i najmniej kosztownym jest segregacja śmieci najbliżej miejsca ich wytworzenia. Segregacja powinna więc zaczynać się już w domu i w przedsiębiorstwach. Wówczas śmieci nie będą tak zanieczyszczone jak w przypadku, kiedy segregowano by je w następnych etapach.

Rozdrabnianie – etap 2 – wyrzucone i posegregowane odpady jeszcze nie mogą być poddane przetwarzaniu. Ich objętość i forma na to nie pozwalają. Z tego powodu poddaje się je procesowi rozdrabniania w specjalnych młynach, co także ma pozytywny wpływ na aspekty logistyczne. Innymi słowy, ich transport jest tańszy.

Mycie – etap 3 – Nawet jeśli segregacja odbywa się w najwcześniejszym etapie (domu lub firmie), to odpady są w jakimś stopniu zanieczyszczone. Trzeba je umyć. Robi się to w specjalnie do tego przeznaczonych wannach ze środkami czyszczącymi, a po umyciu odpady są suszone.

Wytaczanie – etap 4 – Podczas tego etapu recyklingu wytwarza się finalny produkt, który ma swoje zastosowanie, kolor czy kształt.

Pozostałe czynności – etap 5 – W ramach recyklingu należy także zadbać o magazynowanie i funkcje zabezpieczające.

Recykling nie jest wyrzeczeniem, utrudnieniem codziennych czynności. To najprostsza metoda, która prowadzi do efektywniejszego zarządzania śmieciami. Segregując śmieci, świadomie dbamy o środowisko. Materiały, które da się jeszcze wykorzystać, redukują ilość odpadów i eksploatację złóż naturalnych.