Za każdym razem, gdy wybierasz nasz produkt, wzrasta łańcuch systemu wartości Coca-Cola. Tworzą się nowe miejsca pracy w wielu sektorach polskiej gospodarki. Wspierany jest rozwój młodych kobiet i lokalnych społeczności. Chronione jest rodzime środowisko naturalne. Trzymając w ręku nasz produkt, wiesz, że jest on odpowiedzią na Twoje oczekiwania.

Zobacz najnowszy raport społeczno-ekonomiczny i dowiedz się, co jeszcze udało nam się zrobić w 2016 roku.

Od ćwierć wieku Coca-Cola jest obecna w Polsce, angażując się w rozwój gospodarki i wspierając lokalne społeczności. Cieszymy się, że możemy wspólnie działać na rzecz lepszej przyszłości. Najnowszy raport społeczno-ekonomiczny świetnie pokazuje obszary działania Coca-Cola, które napawają nas największą dumą.

Współtworzymy polską gospodarkę


Od 2012 system Coca-Cola w Polsce zainwestował 435 mln złotych, a w ciągu kolejnych dwóch lat planuje kolejne inwestycje wartości 134 mln złotych. Rocznie odprowadzamy 1,2 mld zł z tytułu podatków, a nasi partnerzy wnoszą do gospodarki ponad 2,3 mld zł. Ogółem nasz wkład w polskie PKB wynosi 2,6 mld zł, co odpowiada 0,14 proc. całego produktu krajowego brutto! Co więcej, aż 94 proc. produktów, które sprzedajemy w Polsce, jest wyprodukowanych w polskich fabrykach. Dzięki temu 74 grosze z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola zostaje w Polsce.

Tworzymy miejsca pracy


W Polsce funkcjonują trzy zakłady produkcyjne i trzynaście centrów dystrybucyjnych Coca-Cola. Zatrudniamy bezpośrednio 2172 pracowników. Każde miejsce pracy w systemie Coca-Cola to sześć miejsc pracy w innych sektorach gospodarki, w sumie wspieramy więc 15 230 miejsc pracy!

Angażujemy się społecznie


Aż 40 proc. naszych pracowników zaangażowanych jest w wolontariat na rzecz lokalnych społeczności. Z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką zainaugurowaliśmy akcję „Sukces to Ja”, w ramach której przeszkoliliśmy 5300 kobiet w całym kraju. To część naszego globalnego zobowiązania #5by20, by do 2020 roku aktywizować zawodowo 5 mln kobiet na całym świecie. Wspieramy też młodych, współpracując z programem Zwolnieni z Teorii, czyli ogólnopolską olimpiadą projektów społecznych kierowaną do młodzieży. W ramach tej akcji od 2014 roku zrealizowano ponad 1000 projektów, które pozytywnie wpłynęły na życie 8 mln Polaków. W ramach Programu Lider Animator, prowadzonego z Fundacją Aktywności Fizycznej i Zdrowia Sport Support, poprzez 130 projektów prowadzonych w lokalnych społecznościach dotarliśmy do 300 tys. osób w całym kraju.

Chronimy środowisko


Aż 99,5 proc. odpadów wytwarzanych w zakładach produkcyjnych Coca-Cola w Polsce w 2016 roku zostało poddanych recyklingowi. Dzięki modernizacji linii produkcyjnych tylko w ubiegłym roku zaoszczędziliśmy 158 000 metrów sześciennych wody, co odpowiada objętości 63 basenów olimpijskich. Obniżamy też wagę plastikowych opakowań, od 2001 roku aż o 45 proc. A w ramach akcji nasadzeń, nasi pracownicy ze wsparciem Fundacji Nasza Ziemia posadzili 150 tys. drzew!

Zmieniamy się dla Ciebie


W 2016 oferowaliśmy 47 produktów w 13 różnych pojemnościach. Wciąż rozszerzamy ofertę napojów light, o niskiej lub zerowej zawartości kalorii. Jako system Coca-Cola zobowiązaliśmy się, że do 2020 roku obniżymy kaloryczność napojów na rynku europejskim o co najmniej 10 proc.

Zobacz cały raport społeczno-ekonomiczny Coca-Cola w unikalnej formie wideo 360 stopni.