Muhtar Kent, prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Company, jako pierwszy otrzymał Water Leader Award 2017, nagrodę przyznawaną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zasobów wodnych.

Uroczystość wręczenia Water Leader Award odbyła się 21 marca w United States Institute for Peace w Waszyngtonie. Nagrodę przyznaje U.S. Water Partnership, organizacja, która zajmuje się promowaniem i wspieraniem ochrony zasobów wodnych w USA z naciskiem na współpracę między administracją państwową a prywatnymi firmami.

Kent jako prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Company od lat działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i organizowania pomocy humanitarnej na terenach objętych brakiem dostępu do wody pitnej. Dzięki jego staraniom Coca-Cola pięć lat przed ustalonym terminem osiągnęła ambitny cel, by zwracać środowisku całą wodę zużywaną w procesie produkcji i dystrybucji napojów.

"Czysta woda jest naszym najcenniejszym zasobem" – mówił Kent podczas gali w Waszyngtonie. "Z dumą przyjmuję tę nagrodę jako hołd dla tysięcy pracowników Coca-Cola i naszych partnerów, którzy bezustannie pracują na to, aby chronić światowe zasoby wodne i zapewnić potrzebującym dostęp do wody. To nasze wspólne dziedzictwo” - podkreślił.

The Coca-Cola Company to jeden z największych użytkowników wody na świecie, więc postawa firmy i jej kierownictwa ma ogromne znaczenie dla kondycji globalnych zasobów wodnych. Muhtar Kent zawsze podkreślał, jak ważna jest ochrona źródeł wody i zapewnienie dostępu do nich lokalnym społecznościom.

The Coca-Cola Company wraz z prowadzonymi przez siebie fundacjami oraz partnerami zainwestowała ponad 2 mld dolarów w budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do wody pitnej, akcje edukacyjne i instalację systemów oczyszczania ścieków niemal we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych.

U.S. Water Partnership przyznając nagrodę Kentowi, zwróciło także uwagę na innowacyjne przywództwo i inicjowanie programów partnerstwa publiczno-prywatnego w celu ochrony zasobów wodnych. Ścisła współpraca Coca-Cola z rządami, lokalnymi administracjami, organizacjami humanitarnymi i pozarządowymi pozwoliła efektywnie realizować inwestycje i programy zapewniające dostęp do wody tak, by jak najlepiej służyły lokalnym społecznościom.

Coca-Cola współpracuje także z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, w tym World Wildlife Fund, w zakresie odnowy zasobów wodnych i ochrony gatunkowej.

"Muhtar Kent to wymarzony laureat pierwszej edycji naszej nagrody. Człowiek, który ucieleśnia cechy przywódcy, dzięki któremu możemy zapewnić przyszłość globalnym zasobom wodnym” – mówiła Paula J. Dobriansky, wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego U.S. Water Partnership. "Podzielamy jego przekonanie o konieczności traktowania wody jako priorytetu w Ameryce i na całym świecie".