Zrównoważony rozwój jest niezbędny dla długofalowego działania naszej firmy. Coca-Cola od lat pracuje na rzecz lokalnych społeczności, równouprawnienia kobiet, ograniczenia ilości odpadów czy ochrony zasobów wodnych. Zobacz, co udało nam się osiągnąć w 2017 roku w naszym najnowszym raporcie odpowiedzialności społecznej.

Dostarczamy ludziom marki i napoje, które sprawiają, że codzienne życie jest pełne przyjemności. Zrównoważony rozwój i poszanowanie praw człowieka są podstawą naszego sposobu działania. Kierują one naszymi poczynaniami i są niesłychanie ważne dla całej naszej planety i jej mieszkańców. Działając w ponad 200 krajach, mając głębokie lokalne powiązania i relacje, możemy pozostawiać po sobie pozytywny ślad i dawać otoczeniu nowe szanse rozwoju. Podejmujemy wiele wyzwań, które stoją przed naszą firmą i całym światem. Kluczowymi obszarami, w których działamy, jest ochrona zasobów wodnych, wzmocnienie potencjału ekonomicznego kobiet i stworzenie świata pozbawionego odpadów.

Nasze napoje

Nasz cel jest prosty: chcemy ograniczyć poziom cukru w naszych napojach wszędzie, gdzie to możliwe, oferując szeroką gamę ekscytujących nowych smaków. W 2017 roku zmniejszyliśmy poziom cukru w 300 naszych napojach i włączyliśmy do portfolio ponad 500 nowych produktów. Mamy w planach ograniczenie zawartości cukru w kolejnych 400 napojach. W 2017 roku udział poszczególnych segmentów w globalnym wolumenie sprzedaży wynosił (z wyjątkiem napojów energetycznych): napoje gazowane 70 proc., woda i napoje izotoniczne 18 proc., soki, napoje mleczne i roślinne 8 proc., herbata i kawa 4 proc.

Oparta na nowej formule Coca-Cola Zero Cukru pojawiła się na 20 rynkach w 2017 roku i spotkała się ze znakomitym przyjęciem ze strony konsumentów. Na całym świecie budujemy portfolio obejmujące różne kategorie napojów. W Wielkiej Brytanii nasza firma zainwestowała w nowe produkty, takie jak woda kokosowa, i kontynuuje rozwój napojów smoothie na rynku Europy Zachodniej. W Hiszpanii wprowadziliśmy Royal Bliss, linię napojów do sporządzania drinków i koktajli złożoną z ośmiu wysublimowanych smaków, w tym opcję pozbawioną cukru. Mikrofiltrowane mleko marki fairlife, która koncentruje się na wyjątkowej dbałości o krowy, inteligentnym i odpowiedzialnym rolnictwie oraz zrównoważonym rozwoju upraw i hodowli, odpowiadało za 75 proc. wzrostu wartości segmentu produktów mlecznych w 2017 roku. Dodatkowo na wielu rynkach zaprezentowaliśmy napój roślinny Adez w kilku wariantach smakowych.

W styczniu 2018 Cola-Cola wprowadziła na polski rynek nową markę, FUZETEA. Jest to napój herbaciany będący fuzją smaków herbaty, owoców, ziół i kwiatów. Marka odniosła już sukces w 52 krajach i nie jest to koniec jej światowej ekspansji. Ekstrakt, z którego produkowane są napoje FUZETEA, pozyskiwany jest z wysokiej jakości herbaty pochodzącej wyłącznie ze zrównoważonych upraw. [LINK: https://www.cocacola.com.pl/historie/Fuzetea-nowa-marka-w-portfelu-coca-cola]

Nie tylko napoje

Skupiamy się nie tylko na naszych napojach, ale i na tym, co im towarzyszy, a zwłaszcza opakowaniach. Dostarczamy mniejsze, wygodniejsze butelki i puszki, ułatwiając ludziom kontrolę spożycia cukru i umożliwiając im czerpanie radości z napojów w pożądanej ilości. Mniejsze, wygodniejsze opakowania są teraz dostępne w 150 krajach, a ponad 40 proc. napojów gazowanych Coca-Cola dostępnych jest w opakowaniach o pojemności 250 ml lub mniejszych.

Odpowiedzialny marketing

W 2017 roku kontynuowaliśmy naszą długoletnią, globalną politykę odpowiedzialnego marketingu, w myśl której nie promujemy naszych marek w mediach kierowanych bezpośrednio do dzieci poniżej 12. roku życia. Dotyczy to programów telewizyjnych, czasopism i gazet, stron internetowych, mediów społecznościowych, filmów. Oprócz ograniczeń dotyczących środków komunikowania, nie tworzymy kreacji dedykowanych dzieciom poniżej 12. roku życia, bez względu na sposób, w jaki byłyby one rozpowszechniane.

W 2017 roku wiodący producenci żywności i napojów bezalkoholowych, w tym The Coca-Cola Company, podpisali zobowiązanie do kontynuowania rozwoju produktów, które pomagają ludziom utrzymać zbilansowaną, zdrową dietę w Meksyku. Podtrzymaliśmy także nasze zobowiązania w tym obszarze w Polsce, Holandii, Indiach, Brazylii, Nowej Zelandii, Malezji i Tajlandii.

World Without Waste

Opakowania żywności i napojów stanowią dziś ważną część naszego życia, jednak świat ma problem z odpadami, a naszym obowiązkiem jest pomoc w jego rozwiązaniu. Inwestując w innowacyjne opakowania, zbierając każdą butelkę i puszkę w liczbie, jaką wprowadziliśmy na rynek, i współpracując z partnerami w celu sprostania wyzwaniom związanym z odpadami, chcemy stworzyć Świat bez odpadów.

Globalne firmy takie jak Coca-Cola mają możliwość i obowiązek przewodzić w tworzeniu bardziej zrównoważonych sposobów pakowania produktów. W 2017 roku pracowaliśmy nad opracowaniem pierwszego w branży, ambitnego celu, jakim jest pomoc w zbiórce i recyklingu ilości opakowań odpowiadającej ekwiwalentowi każdej butelki i puszki, jaką sprzedamy na całym świecie do 2030 roku. Cel ten jest najważniejszym elementem naszej ambicji World Without Waste, czyli świata bez odpadów. Zamierzamy wesprzeć tę ambicję poprzez wieloletnie inwestycje w prace na rzecz uczynienia naszych opakowań w pełni recyklowalnymi do 2025 roku (już teraz 85% opakowań naszych napojów nadaje się do recyklingu) oraz produkowaniem naszych opakowań w 50 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu do 2030 roku.

Poprzez World Without Waste skupiamy się na całym cyklu życia opakowania: od tego, jak butelki i puszki są projektowane i wykonane, aż po ich recykling i ponowne wykorzystanie. Nasze wysiłki na rzecz stworzenia bardziej przyjaznych środowisku opakowań przyczyniają się do osiągnięcia celów wyznaczonych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu..

W 2017 roku przetworzyliśmy lub pomogliśmy poddać recyklingowi ilość butelek i puszek równą ok. 59 proc. ilości, jaką wprowadziliśmy w tamtym roku na rynek. Cieszymy się, że w zachodniej Europie wsparliśmy recykling odpowiednika 75 proc. butelek i puszek wprowadzonych na rynki regionu w 2017 roku.

Inwestycje w recykling na całym świecie

W Meksyku Coca-Cola jest największym przetwórcą tworzywa PET do zastosowań spożywczych dzięki ponad 125 mln dolarów zainwestowanym w budowę dwóch zakładów recyklingu: IMER i PeStar. PetStar, największy zakład recyklingu opakowań spożywczych na świecie, wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do produkcji wysokiej jakości tworzywa rPET, z którego powstają opakowania żywności i napojów.

Więcej o inicjatywach na rzecz zrównoważonych opakowań przeczytasz (w jęz. angielskim) na stronie www.coca-colacompany.com/learn-more-about-sustainable-packaging.

Chronimy zasoby wodne

W 2017 roku kontynuowaliśmy zwracanie naturze i lokalnym społecznościom 100 proc. wody użytej w naszych gotowych produktach. Ten cel zrealizowaliśmy już w 2015 roku, a działające w 2017 roku projekty uzupełniają szacunkowo 248 mld litrów wody rocznie (ilość uzdatnionej wody została oszacowana dzięki pomocy wielu renomowanych organizacji partnerskich wykorzystujących uznane metody naukowe i techniczne).

Projekty mające na celu ochronę zasobów wodnych prowadzone są w porozumieniu z wieloma kluczowymi partnerami, takimi jak World Wildlife Fund (WWF), USAID, The Nature Conservancy, Water For People, Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP), Global Water Challenge, UN-Habitat czy UNDP.

Projekty, które wspieramy, koncentrują się na zwiększeniu dostępności do wody pitnej, ochronie zasobów wodnych poprzez poprawę efektywności jej pozyskiwania i przechowywania.  To wszystko ma na celu poprawę jakości wody pitnej. Wspieramy także działania na rzecz zwiększania efektywności wykorzystania wody w rolnictwie. Nasz cel związany z oddawaniem zasobów wodnych w 81 proc. osiągnęliśmy dzięki projektom związanym z ochroną działów wodnych, w 15 proc. dzięki poprawie efektywności zużycia w rolnictwie i w 4 proc. dzięki zwiększeniu jej dostępności.

Wspieramy kobiety

Niepodważalne dowody wskazują na to, że osiągnięcie równouprawnienia i wzmocnienie pozycji kobiet ma bezpośredni wpływ nie tylko na nie, ale i na całe społeczeństwo i gospodarkę. Jako filary społeczności, kobiety inwestują znaczną część dochodów w zdrowie i edukację swoich dzieci, a także w lokalną gospodarkę, mając ogromny wpływ na kondycję ekonomiczną społeczeństwa.

Kobiety od dawna są ważną częścią systemu Coca-Cola. Aby pomóc przedsiębiorczyniom w przezwyciężeniu przeszkód w rozwoju zawodowym, w 2010 roku wprowadziliśmy inicjatywę 5by20. Zakłada ona aktywizację zawodową 5 milionów kobiet na całym świecie do 2020 roku. W 2017 roku 5by20 powiększył się o 37 proc. docierając do 660 tys. kobiet i wchodząc do 11 nowych krajów: Belgii, Boliwii, Czech, Węgier, Izraela, Litwy, Paragwaju, Portugalii, Serbii, Ukrainy i Urugwaju. Od 2010 roku program objął 2,4 mln uczestniczek w 75 krajach.


W Polsce Coca-Cola wraz z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką w 2016 roku zainaugurowały program aktywizacji zawodowej kobiet "Sukces TO JA", który wpisuje się w globalną inicjatywę 5by20. Polski program realizowany jest poprzez dedykowany przedsiębiorczym paniom portal internetowy, serię szkoleń i warsztatów, a także patronat nad konkursem "Bizneswoman Roku". „Sukces TO JA” ma dostarczać praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania karierą i prowadzenia własnej firmy oraz wspomagać kobiety we wzroście motywacji i pewności siebie. Tylko w pierwszym roku udało nam się dotrzeć do ponad 5300 kobiet w całym kraju. 

Zobacz cały Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017