W 2016 roku The Coca-Cola Company obrała nowy kierunek rozwoju. Począwszy od napojów uwielbianych przez konsumentów aż po ich produkcję, analizujemy i modyfikujemy nasze produkty, cele i nasz wpływ na otoczenie - pisze w swoim liście James Quincey, prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Company.

Zastanawialiśmy się nad rolą, jakie nasze napoje pełnią w codziennym życiu konsumentów. Ludzie na całym świecie wykazują coraz większe zainteresowanie tym, jak się odżywiają. Obawy o własne zdrowie oznaczają, że ludzie pragną naturalnych składników, napojów o większej wartości odżywczej i często z mniejszą zawartością cukru.


Wsłuchujemy się w głos naszych konsumentów i zgadzamy się ze Światową Organizacją Zdrowia, że nadmiar cukru nie jest dla nikogo korzystny. Naszą odpowiedzią jest strategia „Our Way Forward”, długoterminowy plan przekształcania naszego biznesu, który uwzględnia zmieniające się preferencje ludzi i pozwoli dostarczyć im napoje, których pragną.

Świat błyskawicznie ewoluuje. Technologia zmienia wszystko, włącznie z tym, jak komunikujemy się między sobą i jak dokonujemy zakupów. Dynamikę zmian można dostrzec we wszystkich kanałach sprzedaży. Wraz z otwarciem na nowe doświadczenia, na nowe kultury, konsumenci stają się coraz silniejsi, a ich gusta ewoluują szybciej niż kiedykolwiek. Aby świadomie rozwijać się w tym nowym świecie, musimy jasno zrozumieć trendy, pasje i oczekiwania ludzi, dla których działamy i podejmować działania, by wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw.

Mandat społeczny to przywilej, nie prawo

Współcześni konsumenci są żywo zainteresowani wpływem, jaki przedsiębiorstwa wywierają na otoczenie. Wielu z nich jest skłonnych zapłacić więcej za produkty i usługi firm, które zwracają uwagę na swój wpływ społeczeństwo i środowisko. Ci sami konsumenci oczekują, że jako korporacja będziemy odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa, pozytywnie wpływającymi na lokalne społeczności.

*Szacowany wzrost w wysokości 14% osiągnięty w ramach celu „drink in your hand” został oszacowany i sprawdzony przez nas z użyciem odpowiednich, powszechnie akceptowanych metod badawczych, które podlegają jednak nieustannym zmianom. Pracujemy nad uproszczeniem naszych baz danych i systemów pomiarowych i planujemy weryfikację naszych danych przez zewnętrzne podmioty w najbliższych latach. Wówczas dane zostaną ponownie zweryfikowane, a ewentualne korekty zostaną podane do publicznej wiadomości.

Wszędzie, gdzie działamy, robimy to dla dobra społeczności, którym służymy. Dlatego zawsze staramy się wywierać pozytywny wpływ na otoczenie i dostarczać przydatnych rozwiązań dla pojawiających się problemów. Rozumiemy, że codziennie musimy ubiegać się o społeczny mandat do działania. W końcu zrównoważony rozwój jest ważny nie tylko dla naszej planety. Jest kluczowy dla społeczności, w których funkcjonujemy, naszego biznesu, a także dla naszych udziałowców.


Kultywując nasze tradycje

Prezes Muhtar Kent dobrze wiedział, że choć firma musi generować zyski, to nie możemy patrzeć na nie wyłącznie w kategoriach zarobionych pieniędzy. Musimy stale poszerzać naszą perspektywę, dostrzegając wszystkie sposoby, w jakie wpływamy na otoczenie, które nazywamy naszym domem i na całą planetę, którą zamieszkujemy.

Od lat nasza zasada trzech „W” (z ang. women, water, well-being, czyli kobiety, woda i dobrobyt), pomagała kształtować świadomość społeczną naszej firmy poprzez inwestycje, które tworzą wartość dodaną na całym świecie, wartość tak dla lokalnych społeczności, jak i dla systemu Coca-Cola.


Niezależnie od tego, czy chodzi o opakowania czy dwutlenek węgla, nie możemy mówić o wzroście bez świadomości ekologicznego śladu, jaki pozostawiamy za sobą. Zrównoważony rozwój w jeszcze większym stopniu musi stać się integralną częścią naszej firmy.


Zrównoważony rozwój przynosi pozytywne zmiany

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas zobowiązanie, by rozwijając naszą działalność, pozostawiać świat lepszym niż go zastaliśmy. Ta idea towarzyszy wszystkiemu, co robimy i wszelkie nasze działania powinny być postrzegane przez jej pryzmat.

Jako wiodąca firma na rynku napojów jesteśmy odpowiedzialni wobec wielu podmiotów na całym świecie: klientów, dostawców, rodziców, rzeczników zdrowia publicznego, organizacji pozarządowych, naszych parterów, udziałowców i pracowników. Odpowiedzialny wzrost oznacza nie tylko sprzedaż większej liczby napojów większej liczbie ludzi w większej liczbie miejsc. W długiej perspektywie sukces naszej formy zależy od uwzględnienia wszystkich tych perspektyw.


Tylko wtedy możemy skutecznie zaprojektować naszą firmę w taki sposób, aby przyniosła trwałe korzyści całemu światu. Tak, to podejście nie tylko pomoże nam rozwijać naszą działalność, to także zwyczajnie słuszny krok. Jako lider w branży jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie tej misji i w pełni bierzemy na siebie tę odpowiedzialność wraz ze wszystkimi, którzy zechcą z nami współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

Nikt nie może zrobić tego w pojedynkę

Dziś każde kolejne wydarzenie, które trafia na czołówki gazet, to kolejne wyzwanie: w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka, edukacji, praworządności, ochrony zdrowia. Lista jest długa.

Jasne jest, że żadna firma, naród czy organizacja nie sprosta wyzwaniom, przed którymi stoimy. Budowa lepszego świata wymaga wspólnej pracy, łączenia doświadczeń, wpływów i pasji na rzecz wypracowania rozwiązań trapiących nas problemów. Dlatego też wspieramy Global Compact, agendę ONZ. Codziennie musimy sobie przypominać, żeby nie przyjmować, że rzeczy muszą być takie, jakie są.

**Kwota oszacowana we współpracy z partnerami.

Nasza filozofia bierze początek w pełnym zrozumieniu potrzeb i interesów społeczności, którym służymy oraz uczciwej oceny naszej misji i wizji w świecie, który ulega nieustannym zmianom. Wówczas możemy pogodzić cele biznesowe z celami i interesami społeczności, tak aby wraz z partnerami dokonać pozytywnych zmian - na tym właśnie polega wartość dodana.

Będę nieustannie wsłuchiwał się i reagował na odzew naszych partnerów, tak byśmy spełnili, a nawet przekroczyli wysokie oczekiwania, jakie wszyscy mamy względem The Coca-Cola Company.

Razem z Tobą zaczyna się nasza droga naprzód.

Przeczytaj raport zrównoważonego rozwoju za rok 2016