W 2018 roku Coca-Cola Co. USA zaprosiła osoby w wieku 18-24 lata mieszkające w Stanach Zjednoczonych do udziału w wyzwaniu „Drogie Społeczeństwo Przyszłości” mającym na celu zaprezentowanie najlepszych pomysłów na wsparcie rodzinnych miast uczestników akcji. Każdy z 17 wybranych „innowatorów” ma za zadanie zaproponować oryginalne rozwiązanie dla wzmocnienia społeczności, z której się wywodzi.

Ci wciąż młodzi, ale zarazem już dojrzali ludzie, pochodzą z różnych środowisk, a ich pochodzenie jest tak samo wyjątkowe, jak ich pomysły na zmianę. Poznajmy niektórych z inicjatorów zmian i odkryjmy, co przyświeca ich pasji do wspierania własnych społeczności.

Bridget Cowen; Clemson University, Clemson, (Południowa Karolina)

Bridget Cowen wdrażając swoją inicjatywę recyklingową, stara się wpłynąć na swoją społeczność w Clemson, jednocześnie pracując w ramach inicjatywy Coca-ColaŚwiat bez odpadów” Zgodnie z jej zamysłem do 2030 roku ekwiwalent wszystkich butelek i puszek wprowadzonych na rynek ma zostać poddany recyklingowi.Bridget obecnie studiuje w Clemson University, a jej pasja do wspierania rodzinnych stron obudziła się już w szkole średniej.

„Kiedy przejeżdżam przez Clemson, bardzo podoba mi się otoczenie i poczucie wspólnoty: kampus i miasto stanowią jedność” - powiedziała.

Już od najmłodszych lat Bridget była zorientowana na kwestie środowiskowe, czując się współodpowiedzialna za przyszłość naszej planety. „Zawsze starałam się promować recykling, jako że są to kwestie bezpośrednio powiązane z zagadnieniami dotyczącymi globalnego ocieplenia, stanowiącego potężny problem. Musimy mieć pewność, że usuwamy odpady we właściwy sposób. Jesteśmy tylko ludźmi w tym wspaniałym świecie i jeśli nie zadbamy o to, co istotne, nie będzie przyszłych pokoleń, które mogłyby z tego bogactwa naturalnego skorzystać”.

Jej zaangażowanie we wdrożenie konkretnego programu recyklingowego realizowanego przy aktywnym współudziale studentów w granicach kampusu Clemson wykracza poza prosty pomysł, stając się elementem jej prywatnego życia i przyszłej kariery zawodowej. „Pracuję w szkole podstawowej. Współpracowałam też z niektórymi lokalnymi szkołami podstawowymi z racji wdrażania zaproponowanych przeze mnie rozwiązań. Niezwykle istotne jest zaangażowanie uczniów w działania związane z recyklingiem. Im wcześniej ich do tego przekonamy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że się faktycznie zaangażują, a co za tym idzie, przyszłe pokolenie będzie świadome znaczenia recyklingu”.

Alexxus Beckwith; Wilberforce University, Ohio

Alexxus Beckwith ma podobną pasję i przekonanie do recyklingu. Jej plan uwzględnia trzy kroki, w których można zmienić swoją społeczność, a mianowicie założenie stacji recyklingu i sortowni wokół kampusu oraz utworzenie specjalnego laboratorium projektowego mającego na celu przekształcenie surowców wtórnych w nadające się do sprzedaży produkty. Alexxus, studentka Uniwersytetu Wilberforce, zajmująca się komunikacją masową, nigdy nie przypuszczała, że znajdzie się w takim punkcie, jak teraz.

„Nigdy nie słyszałam o Wilberforce” - powiedziała. „Kiedy tylko dołączyłam do tej społeczności, wszyscy otworzyli przede mną ramiona, chcąc mnie przytulić. Wszyscy mi powtarzali: „możesz to zrobić, dasz radę!”

Dr Tashia L. Bradley, wiceprezes ds. zaangażowania i kariery studentów w Wilberforce, pomogła Alexxus w zaangażowaniu się na rzecz jej społeczności. Podczas gdy recykling stał się celem nadrzędnym, zaczęto podejmować wysiłki dotyczące zadań pierwszej potrzeby.

„Zaczęłam od pomysłu na utworzenie ogródka dla lokalnej społeczności” - powiedziała Alexxus. „Latem pracowałam z inną organizacją i skupiliśmy się na planowaniu. Przekazaliśmy owoce i warzywa dla społeczności – i od tego wszystko się zaczęło. Dr Bradley poinformowała mnie o tej dotacji, zachęcając do złożenia wniosku, abyśmy mogli znaleźć większe i lepsze sposoby wspomagania lokalnej społeczności. Recykling jest bardzo ważny, ponieważ warunkuje naszą przyszłość. Młode pokolenie dorosłych już członków społeczeństwa jest przyszłością - mamy determinację i pasję, aby dokonywać zmian.”

Isabel Raymundo; Illinois Institute of Technology, Chicago

Pochodząca z McKinley Park w południowej części Chicago, Isabel Raymundo specjalizuje się w informatyce i inżynierii oprogramowania oraz dziedzinie górnictwa w obszarze astrofizyki w Illinois Institute of Technology. Planuje wspierać i edukować dzieci w ramach swojej społeczności, w szczególności koncentrując się na budzeniu zainteresowań w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

Ten interdyscyplinarny program nauczania, znany również jako STEM, jest obecnie dostępny tylko w północnej części Chicago. „Dorastałam w bardzo biednych warunkach, więc nie mieliśmy zbyt wiele i zawsze myślę o mojej nauczycielce przedmiotów ścisłych w gimnazjum. To jej zasługa, że ​​nauka stała się dla mnie bardzo ekscytująca; przeprowadzaliśmy rozmaite eksperymenty naukowe, a ona przedstawiała nam naukowców, którzy opowiadali o swojej pracy. Pokutują wciąż negatywne przekonania, że matematyka i nauka w szerszym wymiarze są bardzo trudne. A ona sprawiła, że ​​matematyka i nauka stały się dla nas bardzo przystępne” - powiedziała.

Isabel chce współpracować z lokalnymi organizacjami i firmą Coca-Cola, aby stworzyć program dla dzieci pokazujący im faktyczne znaczenie edukacji. „Musimy powstrzymać strach przed matematyką, przed nauką w ogóle i rozwijać zamiłowanie do nich. Jedynym sposobem, aby zmienić przyszłość, jest wzbudzenie podekscytowania dzieci, a do tego potrzeba wzorów do naśladowania.” Zrealizowała już kilka udanych projektów, z których jeden obejmuje wprowadzenie robotyki do szkoły podstawowej. „Pracujemy z naszą lokalną szkołą podstawową; mają tam zespół robotyki Lego. Ściśle z nimi współdziałamy. Dzięki ich zaangażowaniu uczniowie widzą, jak ich robot powstaje i udoskonala się. To właśnie sprawia, że ​​dzieci widzą, jak ich pomysły ożywają.”

Christian Baker; Washington University, St. Louis

Obecnie Christian Baker, student Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, nauczył się obywatelskiej postawy już w młodym wieku w swoim rodzinnym mieście Bloomington, w stanie Illinois. „Gdy dorastałem, moja rodzina uczyła mnie, jak ważna jest idea służebności – bez względu na to, gdzie jestem i możliwie w jak najszerszym zakresie. W moim rodzinnym mieście dorastałem z ludźmi o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Widziałem, przez co musiały przejść te osoby, aby dotrzeć do miejsca, w którym się znajdują, widziałem, jak niektórzy z nich skończyli … Mam znajomych, którzy byli w więzieniu, i trudne jest to dla mnie doświadczenie, zwłaszcza że dorastałem z nimi” - skomentował.

Christian chce zapewnić znajdującym się w trudnej sytuacji młodym ludziom możliwość rozwoju i zaangażować ich w działania na rzecz społeczności St. Louis poprzez muzykę i edukację.

„To naprawdę znakomita okazja, by odwzajemnić się społeczności, a także zaangażować się w życie społeczności poza moim kampusem i dowiedzieć się, co można zrobić, aby jak najlepiej służyć i rewanżować się” - kontynuował. Jeszcze przed podjęciem swojego wyzwania Christian był już mocno zaangażowany w kilka inicjatyw mających na celu wsparcie społeczności. „Uczestniczyłem w programie, w którym studenci uniwersytetów prowadzili zajęcia z dziećmi. Jako student pierwszego i drugiego roku udzielałem również korepetycji, uczęszczając także do kościoła w pobliżu Washington University. Jestem z nimi silnie związany, a ich społeczność dociera do St. Louis. To są moje główne powiązania ze społecznością St. Louis”.

Tyler Zangaglia; Gonzaga University, Spokane, Wash

Mimo, że jest studentem dziedziny biznesu na Uniwersytecie Gonzaga w Spokane w stanie Waszyngton, Tyler Zangaglia uważa Portland w Oregonie za swój drugi dom, pozostając pasjonatem i angażując się w pomoc w inicjowaniu zmian w mieście. Regularnie odwiedza swoich dziadków. Coca-Cola Scholar, chętnie współpracuje z lokalnymi rozlewniami Swire Coca-Cola USA, aby móc dostrzec zmiany zachodzące w różnych obszarach tej społeczności.

„Miasto Portland, a szczególnie ludzie, są wyjątkowi. Jestem sfrustrowany tym, że prawie nie mówi się o rzeczywistych problemach, które mają miejsce. Dlaczego nie rozmawiamy o tym, jak możemy zmienić kolejną generację?”-  mówi Tyler. Jest świadomy największych bolączek dotyczących społeczności Portland i zastanawia się, jak im zaradzić. Jeden z jego pomysłów dotyczy „zaangażowania studentów uczelni w generowanie zmian i angażowanie się w życie społeczności i aktywizm” - powiedział Tyler. Choć zdaje sobie sprawę z tego, że jego pomysły nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów, z którymi zmagają się społeczności, jednak pozostaje nastawiony optymistycznie. „Czasami nie mamy wpływu na zło, z którym mamy do czynienia, ale możemy starać się temu przeciwdziałać, po prostu przywracając światu tyle dobra, ile tylko możemy. Mam nadzieję, że właśnie taki wymiar będzie mieć mój projekt w Portland.”

W nadchodzących miesiącach każdy z inspiratorów zmian będzie współpracował z organizacjami społecznymi, lokalnymi partnerami Coca-Coli oraz stypendystami i absolwentami programów  stypendialnych realizowanych w ramach działań Coca-Cola, aby móc wprowadzić swoje koncepcje w życie.

Polscy inspiratorzy zmian

W tym kontekście warto wspomnieć projekt Zwolnieni z Teorii, którego partnerem jest Coca Cola. W ramach tej inicjatywy uczniowie i studenciotrzymują możliwość zrealizowania swoich własnych projektów społecznych.Coca Cola jako partner olimpiady zaproponowała w tym roku tematykę dotyczącą plastiku w ramach globalnej akcji „Świat bez odpadów”. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z wiedzy menedżerów Coca Cola, którzy przeprowadzą szkolenie online. Zwycięzcy będą mogli wskazać placówki edukacyjne we własnych miastach, które zostaną wyposażone w laboratoria przyszłości. Uczestnicy dzięki udziałowi w projekcie równocześnie zdobywają nowe umiejętności. Poznają podobnych sobie pasjonatów, a ich wysiłki zostaną uwieńczone otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu stanowiącego niewątpliwy atut w ich dalszej drodze zawodowej.