The Coca-Cola Company ogłosiła zmiany w gronie wyższego kierownictwa. Nowi menedżerowie przeprowadzą Coca-Cola przez proces transformacji w zorientowaną na wzrost, skoncentrowaną na konsumencie, w zorientowaną na wzrost, odpowiadającą na zmieniające się oczekiwania konsumenta firmę.

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w maju wraz z objęciem przez Jamesa Quinceya stanowiska dyrektora generalnego, obejmują:

- nowe stanowisko dyrektora ds. wzrostu, które łączyć będzie kwestie globalnego marketingu, strategii i zarządzania klientami, aby zwiększyć wzrost w pięciu strategicznych kategoriach napojów;

- mianowanie dyrektora ds. innowacji w celu wzmocnienia sektora badań i rozwoju oraz przekształcenia go w niezależne stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. To świadectwo wzrastającej roli innowacji w planach rozwojowych firmy;

- podporządkowanie pionu informatycznego bezpośrednio dyrektorowi generalnemu ze względu na znaczenie digitalizacji jako czynnika wzrostu;

- łączenie najważniejszych usług transakcyjnych i doradczych w rozwiniętą organizację Usług Zintegrowanych, która skupi się głównie na finansowaniu, zakupie i pozyskiwaniu usług wspólnych.

"Te zmiany organizacyjne to kolejny etap naszej transformacyjnej podróży" – mówił James Quincey. – "Energicznie działamy na rzecz reorganizacji całej struktury, tak by zapewnić firmie szybszy wzrost i mieć pewność, że potrafimy odpowiedzieć na szybko zmieniające się potrzeby konsumentów i naszych współpracowników na całym świecie. Każdy z mianowanych dziś menedżerów jest szalenie zdolny i w pełni świadom kierunku, w którym podążamy. Cieszę się, że razem z nimi będziemy zmieniać nasz biznes".

Ostatnie zmiany są częścią szeroko zakrojonych działań zmierzających do stworzenia prostszej i sprawniejszej struktury korporacyjnej, która skupiona będzie na strategii, zarządzaniu i strategicznie istotnych inicjatywach, takich jak innowacje i rozwijanie portfolio firmy. To także konsekwencja zmian wprowadzonych przez Quinceya jeszcze w ubiegłym roku.

Wśród menedżerów, którzy otrzymali nowe zadania i teraz będą podlegać bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, znaleźli się:

Francisco Crespo, obecnie kierujący oddziałem Coca-Cola w Meksyku, obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. wzrostu. Pracując w firmie od 28 lat, nadzorować będzie kwestie globalnego marketingu, strategii i zarządzania klientami. Ma zwiększyć wzrost w pięciu strategicznych kategoriach napojów: gazowanych, sokach i nabiale, herbacie i kawie oraz wzbogaconej wodzie i napojach energetycznych. To do Crespo raportować będzie Julie Hamilton, dyrektor ds. klienta i handlu oraz zespoły strategii korporacyjnej oraz globalnego marketingu.

Crespo posiada wyjątkowe kwalifikacje do pełnienia nowej roli. Pomyślnie rozbudował portfolio Coca-Cola na rynkach Ameryki Łacińskiej. Od 2013 roku nadzoruje rozwój firmy w Meksyku, jednego z najważniejszych oddziałów Coca-Cola.

Robert Long, wiceprezes ds. badań i rozwoju, będzie podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu jako dyrektor ds. innowacji. Ta zmiana ma podkreślić konieczność rozbudowy portfolio o setki nowych produktów i ciągłego poszukiwania innowacji w ofercie napojów, opakowań, składników.

Barry Simpson, obecnie starszy wiceprezes i dyrektor ds. informatycznych, pozostanie na stanowisku, jednak raportować będzie bezpośrednio do dyrektora generalnego, aby zwiększyć wysiłki w celu zdigitalizowania wszelkich obszarów działalności firmy. Barry został szefem działu informatycznego ubiegłej jesieni, nadzoruje strategię i działanie całej sieci informatycznej firmy.

Kathy Waller, dotychczasowa wiceprezes i dyrektor finansowa, przejmie odpowiedzialność za strategiczne obszary firmy jako wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowa i prezes ds. usług pomocniczych. Waller nadzorować będzie prace zespołu technicznego Eda Haysa, usług zintegrowanych Robin Moore i nowo utworzonego zespołu transformacji biznesu Marka Epperta. Zespół usług zintegrowanych skupi się na finansowaniu, zakupie i organizacji usług wspólnych, podczas gdy zespół transformacji biznesu będzie odpowiedzialny za wprowadzenie zmian niezbędnych do wdrożenia nowego modelu operacyjnego.

Moore, obecnie na czele audytu wewnętrznego, dołączyła do Coca-Cola w 1995 roku i piastowała liczne stanowiska o coraz większej odpowiedzialności w pionie finansowym. Nadzorowała przekazanie usług finansowych do Global Business Services (GBS), centrum usług wspólnych koncernu. Moore zastąpi Ann Taylor, prezes GBS, która odchodzi na emeryturę po 32 latach pracy w firmie. Kierownictwo Taylor w tworzeniu i rozwijaniu GBS od 2009 roku odgrywało ogromną rolę w poszerzaniu możliwości działania poprzez centrum usług wspólnych.

Eppert, który obecnie pełni funkcję dyrektora ds. finansowych i łańcucha dostaw w Coca-Cola North America, dołączy do ekipy Waller, aby poprowadzić zespół transformacji biznesu. Mając ponad 25 lat doświadczenia, Eppert odznacza się wyjątkowymi kwalifikacjami do pełnienia najwyższych funkcji kierowniczych. Brent Hastie, obecnie wiceprezes ds. strategii korporacyjnej i planowania, zastąpi Epperta na stanowisku dyrektora ds. finansowych i łańcucha dostaw w Coca-Cola North America. Hastie dołączył do firmy w 2006 roku i pełnił liczne funkcje kierownicze w pionach finansów, strategii czy zarządzania markami. Będzie bezpośrednio podlegał Sandy Douglas, wiceprezes i dyrektor Coca-Cola North America.

Jennifer Mann, obecnie dyrektor gabinetu prezesa, obejmie funkcję dyrektora ds. personalnych. Sukces i rozwój Coca-Cola zawsze zależał od inwestowania w ludzi i rozwijania ich talentów. Mann będzie odpowiadała za wdrożenie zmian kulturowych w organizacji, wciąż będzie szefowała gabinetowi prezesa.

Bea Perez, obecnie wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, zostanie dyrektorem ds. spraw relacji zewnętrznych, komunikacji i zrównoważonego rozwoju. W swej nowej roli będzie dbać o to, by praca już dziś wykonana z zewnętrznymi partnerami w tych obszarach była kontynuowana w bardziej zintegrowany, holistyczny sposób.

Ponadto trzech menedżerów odchodzi na emeryturę.

Marcos de Quinto, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu odchodzi po 35 latach pracy w Coca-Cola. De Quinto przeniósł się do Atlanty, by kierować działem marketingu, w 2015 roku i odpowiedzialny był za poprawienie jakości reklam Coca-Cola, w tym sukces strategii Jednej Marki, kampanii „Taste the Feeling” i nowej identyfikacji wizualnej napojów oraz relaunchu marki Fanta. De Quinto prowadził także prace nad poprawieniem efektywności działań marketingowych, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki firmy.

Ceree Eberly, starszy wiceprezes i dyrektor ds. personalnych, odchodzi na emeryturę po 27 latach pracy w Coca-Cola. Jako dyrektor ds. personalnych od 2009 roku znacząco poprawiła system zarządzania ludźmi i talentami, uruchomiła także nowy system Performance Enablement oraz ulepszyła programy szkoleniowe i motywacyjne dla najlepszych pracowników.

Clyde Tuggle, starszy wiceprezes i dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych, na emeryturę przejdzie po 28 latach pracy w Coca-Cola. Po objęciu obecnego stanowiska w 2009 roku wprowadził nowy sposób myślenia w kwestii komunikacji, zwiększając zaangażowanie i współpracę z partnerami na całym świecie. Tuggle zbudował silny zespół, który odpowiedzialny jest za aktywność firmy w mediach społecznościowych i kanałach internetowych oraz powstanie Coca-Cola Journey, wielokrotnie nagradzanego magazynu.

„Wkraczamy w nowy rozdział naszej historii jako następcy znakomitych przywódców, którzy kierowali firmą przed nami” - mówił Quincey. - „Jesteśmy wdzięczni Marcosowi, Ceree i Clyde'owi za łącznie niemal 90 lat służby naszej firmie. Dziękujemy za ich silne przywództwo i mądre rady oraz życzymy wszystkiego najlepszego po przejściu na emeryturę”.