Każdego roku, na całym świecie produkuje się miliardy ton śmieci, które muszą znaleźć swoje miejsce na wysypiskach lub zostać odpowiednio przetworzone w zakładach recyklingowych. W większości europejskich krajów istnieją pewne normy segregacji i selektywnej zbiórki śmieci. Jak jest w Polsce i dlaczego warto segregować odpady?

Wymóg unijny

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce, podobnie jak i we wszystkich innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, obowiązuje nowy system segregacji śmieci, za pośrednictwem którego dąży się do ograniczenia ilości śmieci, jakie trafiają na wysypiska. Dzięki segregacji można pozyskać cenne surowce wtórne, które poddane odpowiednim procesom, będą wykorzystywane ponownie.

Najwięcej odpadów pozyskuje się do recyklingu w Szwecji i w Niemczech. Od ponad 20 lat mieszkańcy tych dwóch krajów znakomicie uczą społeczeństwo segregacji. Dzięki temu każdy wie, gdzie wyrzucać poszczególne odpady. W niektórych regionach obu tych państw śmieci dzieli się na takie grupy jak: makulatura, plastik, metal, szkło (o odpowiednim kolorze), odpady organiczne oraz odpady zmieszane. Plastikowe opakowania po napojach można zwrócić w specjalnych maszynach ustawionych głównie w marketach i odzyskać pobraną wcześniej od klienta kaucję. To najlepsza motywacja do tego, aby nie wyrzucać butelek np. w parkach czy w lesie, tylko zabrać je ze sobą.

Szacuje się, że w Niemczech prawie wszystkie gospodarstwa domowe segregują regularnie odpady. Za wyrzucanie śmieci bez segregacji grożą kary, co również jest elementem mobilizującym do prawidłowego działania.

Dlaczego warto segregować śmieci?

Dzięki segregacji odpadów można dokonywać recyklingu tworzyw sztucznych, metalu, papieru, czy butelek plastikowych i szkła. Selekcja odpadów odbywa się z korzyścią dla środowiska naturalnego, a przy tym każde gospodarstwo domowe może płacić niższą stawkę za wywóz śmieci.

Segregując śmieci przyczyniamy się do zmniejszenia ich ogólnej ilości i szkodliwości. Dzięki selektywnym zbiórkom można zwiększyć objętość źródeł surowców wtórnych. Recykling butelek PET, puszek, czy szkła wymaga zwykle mniejszego nakładu materiałów i energii, niż w przypadku produkcji pierwotnej z wykorzystaniem surowców. Uzyskujemy zatem zmniejszenie zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Opłacalny i pożyteczny jest recykling wszystkich odpadów, nawet tych, które nie są zbyt szkodliwe dla środowiska, np. papier. Selektywna zbiórka makulatury przyczynia się do ograniczenia zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza. Uzyskuje się przy tym zmniejszenie wycinki drzew. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, a ze 100 ton makulatury można wyprodukować aż 90 ton papieru do ponownego użytku.

Nie tylko recykling papieru, ale i recykling szkła przynosi duże oszczędności energetyczne. Odzyskując szkło tylko z jednej butelki, oszczędzamy energię, jaka byłaby zużyta przy włączeniu przez 4 godziny 100-watowej żarówki. Szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane ponownie dowolną ilość razy. Oszczędności na energii i na paliwach uzyskujemy przy recyklingu metalu, przede wszystkim, aluminium i tworzyw sztucznych.