System Coca-Cola już od dawna wdraża własne programy ochrony środowiska. W późnych latach 60. i wczesnych 70. ubiegłego wieku ówczesny prezes J. Paul Austin zobowiązał się, że firma będzie walczyć z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Dbałość o czystą wodę zawsze wpisana była w działalność producentów napojów. Od lat 20. XX w. Coca-Cola analizowała jakość wody aż w 135 krajach, w których prowadziła działalność. Standardową praktyką było, że zakłady pobierały już uzdatnioną wodę z wodociągów i oczyszczały ją dodatkowo przed użyciem w procesie produkcyjnym. W przypadku klęski żywiołowej lub nagłego wypadku większość zakładów mogła oczyścić skażoną wodę tak, by była zdatna do picia.

Przed 1971 r. The Coca-Cola Company oceniła swoją działalność biznesową pod kątem jej wpływu na środowisko. W tym czasie firma produkowała napoje bezalkoholowe, kawę, herbatę i sok pomarańczowy. W palarniach kawy, zakładach przetwarzania owoców cytrusowych i zakładach wytwarzających opakowania wdrożono programy ciągłej kontroli stopnia zanieczyszczenia powietrza.

W tym okresie, również w zakładach przetwórstwa owoców cytrusowych na Florydzie w USA, firma zbudowała pierwsze oczyszczalnie ścieków, a także, wraz ze swoimi rozlewniami, wprowadziła wiele programów w zakresie zarządzania odpadami i opakowaniami, m.in. promując butelki zwrotne i recykling. Wiedząc, iż zmniejszenie ilości wyrzucanych opakowań wymaga większej świadomości i udziału samych konsumentów, The Coca-CoIa Company już w latach 60. ubiegłego wieku umieszczała na puszkach z napojami informacje, nakłaniające do zapobiegania śmieceniu. Specjalne reklamy z hasłem:
"Czy nie wolałbyś pożyczyć naszą butelkę, zamiast ją kupować?" promowały używanie butelek zwrotnych. W promocji napoju Sprite z 1972 r. konsumenci mogli wymieniać dowód zakupu skrzynki Sprite'a na sadzonki drzewek.

Rozlewnie Coca-Coli otwierały ośrodki recyklingu szkła; do sierpnia 1971 r. działało 17 punktów zbiórki szkła i puszek aluminiowych w stanach Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. Program reklamowany jako "17 miejsc, w których można zarobić w soboty" (konsumenci otrzymywali pieniądze za zwracane opakowania) był wielkim sukcesem z punktu widzenia ekologii; już pierwszego dnia zebrano ponad 105 ton szkła i aluminium.

Ochrona zasobów wodnych, zarządzanie energią i ochrona klimatu oraz recykling były i pozostają strategicznymi priorytetami zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola w zakresie ochrony środowiska.