Staramy się, by członkowie społeczności, w których działamy, byli zaangażowani we wszystko, co robimy. Szczególną uwagę przykładamy do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę zasobów wodnych, redukcję emisji CO2 do atmosfery oraz recykling.

Nasza odpowiedzialność społeczna skupia się trzech obszarach: równouprawnieniu kobiet, ochronie zasobów wodnych i edukacji w zakresie zdrowego stylu życia.

Równouprawnienie

5by20 to nasze zobowiązanie do wsparcia pięciu milionów kobiet przedsiębiorczyń do 2020 roku. Na całym świecie wdrażamy programy, których celem jest usunięcie najczęstszych barier, jakie kobiety napotykają na rynku pracy. Zapewniamy dostęp do szkoleń, mentoringu i pomocy finansowej. 5by20 działa już w ponad 40 krajach.

Zasoby wodne

Wiemy, że woda jest bezcenna i dbamy o to, by ją oszczędzać. Intensywnie pracujemy nad tym, by odzyskiwać wodę, którą zużywamy do produkcji napojów. Do 2020 roku chcemy zneutralizować nasz wpływ na zasoby wodne. Dlatego w procesie produkcji konsekwentnie zmniejszamy zużycie wody na litr produktu i oczyszczamy ścieki stosując się do rygorystycznych standardów, niejednokrotnie zwracając wodę do środowiska czystszą, niż była pierwotnie.

Zdrowie

Nasi konsumenci są dla nas priorytetem. Chcemy im pomagać w dążeniu do szczęścia i zachowania dobrego samopoczucia. Wierzymy, że szeroka oferta i pełna informacja o produktach umożliwiają dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich. Chcemy zachęcić ludzi, by byli aktywni i uprawiali sport. Dlatego zobowiązaliśmy się wydać na ten cel 20 mln funtów do 2020 roku.