Słyszałeś o stereotypie sugerującym, że mężczyźni są bardziej kreatywni od kobiet albo odwrotnie?  To nieprawda. Badania psychologiczne pokazują, że mężczyźni i kobiety, jeśli chodzi o tworzenie nowych idei, są identyczni.

Dlaczego więc dostrzegamy różnice w kreatywnej pracy kobiet i mężczyzn? Powody mogą Cię zaskoczyć.

Badanie Lynne Millward i Helen Freeman sugeruje, że podczas gdy kobiety i mężczyźni są równie innowacyjni, ich role społeczne w organizacjach mogą wpływać na ich twórcze myślenie. I to na dwa sposoby. Pierwszy to kwestia postrzegania danej osoby przez innych, drugi to problem dzielenia się pomysłami.

Mężczyźni są postrzegani jako bardziej innowacyjni i skłonni do ryzyka, podczas gdy kobiety uważa się za osoby wybierające adaptację do zastanych warunków i unikające ryzyka. Jak wskazują Millward i Freeman, „role społeczne mogą wchodzić w interakcję z rolą menedżera, hamując (w przypadku kobiet) lub ułatwiając (w przypadku mężczyzn) wystąpienie zachowań innowacyjnych”.

W rezultacie ludzie oczekują innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań raczej od menedżerów, ze strony menedżerek spodziewając się zachowań adaptacyjnych. Co więcej, według badaczy częściej wdrażane są innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez mężczyzn.

Innymi słowy, mężczyźni nie są bardziej kreatywni od kobiet, a jedynie są za takich uważani.

Dlaczego ma to znaczenie dla specjalistów od reklamy, marketingu i przedsiębiorców w ogóle? Po pierwsze, warsztaty innowacji i burze mózgów muszą być przeprowadzane z użyciem metody, która wykluczy wpływ gender (płci społecznej). Trzeba nieco powstrzymać mężczyzn i popchnąć kobiety na skali kreatywności. Po drugie, podczas tworzenia kreatywnych, prowokujących idei, kobiety i mężczyźni powinni współpracować w parach. Kiedy para wspólnie prezentuje wymyślony pomysł, trudno określić kto jest jego twórcą i storpedować ten wymyślony przez kobietę.

Ze współpracy kobiet i mężczyzn wypływa jeszcze jedna ważna zaleta. Kobieca skłonność do adaptacji i męskie zamiłowanie do ryzyka pozwalają zachować niezbędną równowagę w procesie twórczym. Nieco różne podejścia wzajemnie się uzupełniają i pozwalają osiągnąć lepsze wyniki.

Jeśli chodzi o kreatywność, mężczyźni i kobiety są tak samo utalentowani. Najlepsze rezultaty osiągniesz jednak, kiedy przedstawiciele obu płci będą ze sobą ściśle współpracować.

pl-drew-boyd.jpg
Drew Boyd
[Autor] Drew Boyd. Pracował 17 lat w działach marketingu, sprzedaży i rozwoju Johnson & Johnson. Dziś szkoli i konsultuje w dziedzinie innowacji, perswazji i mediów społecznościowych. Wykłada marketing i innowacje na Uniwersytecie Cincinnati. Publikował w „The Wall Street Journal”, „Bloombergu” czy „Psychology Today”.