To wokół wody zawsze koncentrowała się działalność Coca-Cola. Woda jest głównym składnikiem naszych napojów, kluczem procesu produkcyjnego. Dostępność czystej wody jest bardzo ważna dla zdrowia ludzi, kondycji ekosystemów i rozwoju gospodarki – wszystkiego, na czym opiera się nasz biznes.

Coca-Cola przykłada szczególną wagę do ochrony lokalnych ujęć wody, gdyż służą one społecznościom, wśród których działamy. Mieszkańcy terenów otaczających fabryki Coca-Cola to także także nasi konsumenci - prawie zawsze sprzedajemy nasze produkty tam, gdzie je produkujemy. Dlatego nasz program ochrony zasobów wodnych oparty jest nie tylko na odpowiedzialności względem najbliższego otoczenia, ale także na żywotnym interesie całej firmy. Coca-Cola pozostaje silna, póki silne są lokalne społeczności, w których otoczeniu działa. Jeśli zasoby wodne są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób, mieszkańcy i nasza firma mogą się rozwijać.

Chociaż niedobory wody są coraz większym problemem, jesteśmy przekonani, że zasoby wody są wystarczające, jeśli tylko będzie się je szanować i odpowiednio nimi zarządzać. Swoje wysiłki w kwestii zarządzania gospodarką wodną Coca-Cola koncentruje na tych obszarach, w których mamy największy wpływ na otoczenie:

- poprawa ogólnej efektywności korzystania z wody,

- zarządzanie ściekami i wodą deszczową w zakładach,

- współpraca z władzami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami w celu określenia, zrozumienia i rozwiązania problemu niedoborów wody,

- oczyszczenie używanej przez nas wody i odprowadzenie jej z powrotem do środowiska naturalnego.

W walce o wodę osiągnęliśmy już sporo sukcesów, ale wiemy że jest jeszcze wiele do zrobienia. Właśnie ogłosiliśmy kontynuację inicjatywy Replenisch Africa Initiative [RAIN], aby dotrzeć do 6 mln ludzi potrzebujących wody pitnej. Program ma na celu wyeliminowanie barier rozwojowych w Afryce i pomoc w osiągnięciu ustalonych przez ONZ w 2015 roku celów zrównoważonego rozwoju. Jest to zresztą tylko jeden z wielu programów wspomagających ochronę zasobów wodnych, w które zaangażowana jest Coca-Cola.

Jesteśmy przekonani, że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest współpraca z partnerami. Dlatego stosujemy zasadę złotego trójkąta, nawiązując kontakty z innymi firmami, władzami i organizacjami społecznymi, w celu wspólnej pracy nad ochroną ekosystemów i udostępnianiem wody pitnej tam, gdzie jest to potrzebne. W 2007 roku byliśmy jedną z pierwszych firm, która przystąpiła do programu CEO Water. To unikalne przedsięwzięcie partnerstwa publiczno-prywatnego, stworzone aby pomóc firmom w opracowywaniu i wdrażaniu praktyk służących zrównoważonemu zużyciu wody. Uczestnicy CEO Water są zobowiązani do corocznego zgłaszania postępów w działaniach na rzecz ochrony zasobów wody.

Do 2020 roku Coca-Cola postawiła przed sobą dwa cele:

- oczyścić i odprowadzić z powrotem do środowiska naturalnego ilość wody równą tej zużywanej w produkcji napojów,

- poprawić wydajność zużycia wody o 25 proc. w porównaniu do 2010 roku