11 maja br. w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Instytutu Piłsudskiego w Ameryce Corporate Catalyst Award. Tegorocznym laureatem został system firm Coca‑Cola w Polsce – Coca-Cola HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services.

Nagroda Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce Corporate Catalyst Award przyznawana jest podmiotom zagranicznym za konsekwentne i długofalowe inwestycje w obszary społeczny i gospodarczy w Polsce. Instytut wyróżnił Coca-Colę za rozwój działalności w naszym kraju w ostatnich 25 latach, podkreślając, że obecność tak dużego inwestora amerykańskiego w Polsce to dowód na silne więzi, jakie łączą polską diasporę i Stany Zjednoczone Ameryki, jakże bliskie misji Instytutu. W tym roku po raz pierwszy w historii Nagroda została wręczona w Polsce.

Instytut, honorując system firm Coca-Cola jako katalizator rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, zwrócił uwagę na silny wpływ, jaki na polską gospodarkę wywarło prowadzenie przez system Coca‑Cola zakrojonych na dużą skalę inwestycji. System firm Coca-Cola wyraźnie zaznacza swoją obecność w Polsce poprzez długoletnie inwestycje, w tym 3 zakłady produkcyjne (Radzymin, Staniątki, Tylicz). Spółki zatrudniają ok. 2600 osób. Firma inwestuje w Polsce od 1991 roku, a tylko w ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji wyniosła 1,3 mld zł.

Nagrodą Corporate Catalyst Award doceniliśmy inwestycje sytemu Coca-Cola w naszym kraju ojczystym.  Z radością przyjmujemy tworzone tak licznie miejsca pracy, co nieustannie dowodzi potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki na światowych rynkach. Firmy z takimi tradycjami w Polsce jak Coca-Cola pomagają przekazać to przesłanie zagranicznym inwestorom bezpośrednim – podsumowuje dr Iwona Korga, prezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.

Firmy systemu Coca-Cola rozpoczęły działalność inwestycyjną w Polsce 25 lat temu.  Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków w Europie. Zdecydowaliśmy się być inwestorem zaangażowanym w tworzenie zaplecza produkcyjnego, budowanie kapitału ludzkiego oraz rozwój partnerów handlowych i dostawców. System Coca-Cola tworzy łańcuch wartości dodanej w gospodarce Polski o wartości  3,2 mld zł, co stanowi  0,2% PKB kraju – stwierdził Nikos Kalaitzidakis, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska.   

Instytut Piłsudskiego docenił również społeczne zaangażowanie firm systemu Coca-Cola. Wierzymy, że współdziałając z lokalnymi społecznościami, możemy osiągnąć znacznie więcej. Razem potrafimy budować wartość na wielu polach dalece wykraczających poza obszar biznesu. Jesteśmy dumni, że wspólnie z naszymi partnerami społecznymi zachęciliśmy do ruchu 900 tys. Polaków, zrealizowaliśmy ponad 100 projektów chroniących zasoby wodne Beskidu Śląskiego i angażujemy się w programy, które wzmacniają kobiety na rynku pracy – powiedziała Anna Jakubowski, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services.

Podczas uroczystości wiceminister Jan Dziedziczak wręczył Magdzie Kapuściński, wieloletniej prezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Odznakę Honorową „Bene Merito” przyznaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Odznaka Honorowa „Bene Merito” została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Do gospodarzy i gości wydarzenia specjalne listy gratulacyjne skierowali Marszałek Sejmu RP  Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. 

Po ceremonii wręczenia nagrody, przeprowadzono dyskusję panelową o wartości inwestycji zagranicznych dla gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. W panelu wzięli udział wiceminister rozwoju, wiceminister sportu, burmistrz Radzymina, szef Klubu Jagiellońskiego, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedstawiciele firm systemu Coca-Cola. Paneliści mocno podkreślili i docenili wkład Coca-Coli w rozwój polskiej gospodarki i budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego przez ostatnie 25 lat.

Osiągnięcia Coca-Coli w tym obszarze zostały uwiecznione na wystawie „Wielki Polski Sen”, rozmieszczonej w części koktajlowej.  

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest niezależnym ośrodkiem badawczo-naukowym zajmującym się nie tylko gromadzeniem, przechowywaniem i badaniem dokumentów dotyczących Polski, lecz także popularyzowaniem wiedzy o Polsce i jej historii najnowszej. Misją Instytutu jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego w Stanach Zjednoczonych, edukacja historyczna oraz rozwijanie współpracy polsko-amerykańskiej.