Beskid Sądecki to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski. Malownicze góry, rwące rzeki i tajemnicze lasy tworzą wyjątkowość tego miejsca. W niewielkim Tyliczu Coca-Cola pobiera krystalicznie czystą wodę z lokalnych źródeł. By chronić bogactwo tego miejsca, powstał Fundusz Kropli Beskidu.

Co to jest Fundusz Kropli Beskidu?

Fundusz Kropli Beskidu powstał w 2005 roku jako wspólna inicjatywa Coca-Cola Poland Services, Coca-Cola HBC Polska, Fundacji Fundusz Partnerstwa i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Wszystko po to, by chronić zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim. Fundusz Kropli Beskidu to jedna z największych inicjatyw ekologicznych i społecznych w Polsce.

Po co powstał Fundusz Kropli Beskidu?

Fundusz powstał, by chronić zasoby wodne i czystość środowiska naturalnego w Beskidzie Sądeckim w taki sposób, by do działania zachęcić lokalną społeczność, a zwłaszcza przedstawicieli władz, prywatne firmy i organizacje pozarządowe. Chodzi o pobudzanie postaw obywatelskich w trosce o środowisko.

Co chronimy?

Beskid Sądecki to pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, położone w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego pomiędzy Dunajcem i dolinami Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką.

To malowniczy teren słynący z atrakcji turystycznych, wspaniałej przyrody i bogatego dziedzictwa kulturowego. Beskid Sądecki to także znany w całej Polsce region uzdrowiskowy słynący ze swoich złóż wód mineralnych. Krynica-Zdrój, Muszyna czy Szczawnica cieszą się niesłabnącą popularnością.

Na czym to polega?

Od momentu powstania Fundusz Kropli Beskidu zainspirował ponad 100 inicjatyw, na których realizację przeznaczono 1,3 mln zł. Prócz tego zorganizowano ponad 250 konsultacji, 20 szkoleń i trzy wyjazdy studyjne.

W ramach funduszu przyznawane są dwa rodzaje dofinansowań. Dotację pierwszego stopnia (do 5 tys. zł) otrzymuje się na realizację projektów edukacyjnych promujących postawy proekologiczne lub pomagające w ochronie środowiska naturalnego. Chodzi o zagospodarowanie terenów stawów czy źródeł, przygotowanie ścieżek dydaktycznych, upowszechnianie lokalnej historii czy organizowanie wydarzeń dla mieszkańców regionu.

Dotacja drugiego stopnia umożliwia ubieganie się o 25 tys. zł na przedsięwzięcia, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy środowiska wodnego w Beskidzie Sądeckim. Chodzi o zalesianie obszarów wodnych, ochrona naturalnych źródeł, odtwarzanie siedlisk zwierząt.

Jakie są efekty działalności funduszu?

Dzięki Funduszowi Kropli Beskidu zrealizowano wiele projektów w różnych miejscowościach Beskidu Sądeckiego.

W Wierchomli Wielkiej uczniowie miejscowej szkoły podstawowej oczyścili ośmiokilometrowy odcinek rzeki Wierchomlanki, zbierając ponad pięć ton śmieci i sadząc setkę drzew. Udało się także odtworzyć miejsca rozrodu płazów i zabezpieczyć miejsca lęgowe gadów i ptaków. Pozyskani partnerzy pomagają w sprawowaniu ciągłej opieki nad potokiem.

W Rytrze uczniowie podstawówki zagospodarowali teren wokół rzeki Roztoczanka i stworzyli tam „zieloną klasę”, z której obecnie korzystają uczniowie miejscowych szkół. Na miejscu znajdują się ławki, stoły, alejka spacerowa, oczko wodne i plaża z boiskiem do siatkówki. Szkoła w Rytrze otrzymała na to z Funduszu Kropli Beskidu ponad 26 tys. zł.

W Piwnicznej-Zdroju dzięki dotacjom z Funduszu Kropli Beskidu wykonano roboty ziemne wokół ujęć wody, poszerzono drogę dojazdową i wybudowano minipijalnię. Dzięki naprawie studni woda ze źródła św. Kingi odzyskała lecznicze właściwości. Na te projekty oraz przystosowanie terenu do organizacji lokalnych imprez kulturalnych, z Funduszu Kropli Beskidu wyasygnowano prawie 50 tys. zł.

W Muszynie dzięki Stowarzyszeniu „Klucz Muszyński” i Funduszowi Kropli Beskidu udało się zagospodarować teren wokół zaniedbanego, unikatowego stawu osuwiskowego Czarna Młaka. Na uporządkowanie okolicy, tablice informacyjne i oznakowanie szlaków turystycznych przyznano z Funduszu Kropli Beskidu 14 tys. zł.

W Krynicy Zdroju uczniom szkoły podstawowej udało się zrealizować szereg projektów w najstarszym w mieście Parku Słotwińskim. Zagospodarowano teren wokół młaki, czyli powierzchniowego wycieku wód podziemnych, oczyszczono i uporządkowano koryto potoku Kryniczanka, tworząc plażę, niezwykle popularne miejsce wśród turystów. Uczestnicy programu odgrodzili także Park Słotwiński od drogi, zasadzając szpaler ponad 100 drzew. Na realizację projektów z Funduszu Kropli Beskidu przeznaczono 25 tys. zł.