Każda gmina może określać szczegółowy sposób segregacji odpadów. Nadrzędną zasadą dotyczącą tej kwestii jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie podlegają procesom recyklingu.

Jak zorganizować w domu pojemniki na śmieci, aby efektywnie i prawidłowo segregować śmieci?

Nowe wymagania ustawowe

W Polsce obowiązuje nowa ustawa o czystości i porządku, która nie narzuca jeszcze obowiązku segregacji śmieci, ale zachęca do takiej aktywności. Za wywóz posegregowanych odpadów płaci się mniej, niż w przypadku wrzucania wszystkich śmieci do jednego worka.

Jakie pojemniki są potrzebne?

Jeśli chcemy segregować śmieci w swoim domu, będziemy potrzebować odpowiednich pojemników i worków. Do jednych wrzucamy szkło, do innych plastik i makulaturę. Odpady zmieszane, które nie należą do żadnej z wyżej wymienionych grup i nie są odpadami niebezpiecznymi, np. bateriami czy sprzętem elektronicznym, powinny trafić do innego pojemnika.

Segregujemy śmieci z myślą o ochronie środowiska naturalnego, ale i o własnej kieszeni. Dzięki temu możemy zaoszczędzić pieniądze.

Należy pamiętać o konieczności utrzymywania w należytej czystości zarówno pojemników, do których trafiają nasze śmieci, jak i odpadów, które wyrzucamy. Jeśli tylko mamy czas oraz możliwości, powinniśmy umyć butelki, czy inne brudne opakowania. Nie jest to obowiązkowe, ale przez to uchronimy się przed nieprzyjemnym zapachem koszy. Ma to duże znaczenie, ponieważ przy segregacji odpadów pojemniki ze śmieciami opróżniamy rzadziej, niż w sytuacji  gdy wszystko trafia do jednego kosza.

Czy trzeba oddzielać surowce wtórne?

Odpady suche nie powinny sprawiać żadnego problemu. Jeśli wszystko dobrze zorganizujemy to bez trudu będziemy wyrzucać odpady posegregowane: szkło, plastik i makulaturę.

Nie jest konieczne ustawianie trzech, czy czterech pojemników na odpady. Można wyrzucać śmieci częściej, do odpowiednich, ustawionych pod naszym domem, czy blokiem,  pojemników. Alternatywnym rozwiązaniem jest wygospodarowanie miejsca na odpady zmieszane, niesegregowalne oraz innego, na surowce wtórne, które będziemy rozdzielać na odpowiednie pojemniki bezpośrednio przed wyrzuceniem.

Jakie śmieci do przetworzenia?

Dla wielu osób, które rozpoczynają dopiero segregowanie odpadów, problemem jest podzielenie śmieci na te, które nadają się do recyklingu oraz na odpady niepodlegające powtórnemu przetworzeniu. Oddzielamy surowce, takie jak:

            •          tworzywa sztuczne i metale,

            •          papier,

            •          opakowania szklane.

W niektórych gminach wszystkie odpady suche, czyli surowcowe są gromadzone jako jedna frakcja w pojemnikach. Trafiają do firmy recyklingowej, gdzie na linii produkcyjnej są od siebie oddzielane. Oddzielnie trzeba także zbierać odpady biodegradowalne. Przy segregacji należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, m.in. zużytych bateriach i akumulatorach, żarówkach, lekarstwach, czy chemikaliach i zepsutym sprzęcie RTV i AGD. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci zmieszanych. Konieczne jest oddawanie takich odpadów w specjalnie wyznaczonych miejscach; w sklepach lub w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.