Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet to ogromna szansa dla polskiej gospodarki – wskazywali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Punktem wyjścia do dyskusji był raport przygotowany przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zainaugurował 2 lutego Forum Rynku Pracy, które ma być platformą dialogu wokół największych wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracy. Chodzi o starzenie się społeczeństwa czy niską aktywność zawodową, zwłaszcza wśród kobiet.

Podczas pierwszego spotkania zaprezentowano raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce”, opracowany przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola. Dokument analizuje sytuację kobiet na polskim rynku pracy i wskazuje, że aktywizacja zawodowa pań do średniego poziomu w krajach unijnej piętnastki może przynieść naszej gospodarce nawet 180 mld zł do 2020 roku.

Wyniki raportu były punktem wyjścia do dyskusji panelowej na temat kluczowych czynników wzmacniających aktywność zawodową kobiet w Polsce. Do udziału w dyskusji zaproszono Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ekspertów z obszarów ekonomii i socjologii.

"Zależy nam na aktywności zawodowej kobiet z równoczesną poprawą sytuacji demograficznej kraju przez zwiększenie dzietności w Polsce" – mówił Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując na rządowe programy 500+, rozwój opieki przedszkolnej i żłobków.

Wskazywano także na niewykorzystany potencjał przedsiębiorczości wśród polskich kobiet. "Duch przedsiębiorczości w Polkach jest widoczny. Głównym motywem skłaniającym kobiety do zakładania własnych firm jest elastyczność, którą daje samozatrudnienie. Aktywizację zawodową kobiet wpisaliśmy w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju" – wskazywała Jadwiga Emilewicz, wiceminister w resorcie rozwoju.

"Polki deklarują chęć zakładania własnych biznesów" – przyznała Anna Solarek, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland. "W ramach realizowanego w całej Polsce programu Sukces TO JA, którego jako Coca-Cola jesteśmy partnerem, Polki najchętniej biorą udział w warsztatach dotyczących zakładania firm. Prowadząc konferencje i zajęcia praktyczne w całej Polsce widzimy ogromny potencjał w Polkach, ale jednocześnie w bezpośrednich rozmowach dowiadujemy się, że dwie trzecie z tej grupy boi się podjęcia ryzyka" – wskazywała.

Od października ubiegłego roku w ramach programu Sukces TO JA ponad 500 kobiet zostało przeszkolonych w zakresie zarządzania karierą zawodową i prowadzenia firmy. Z platformy wiedzy www.sukcestoja.pl na co dzień korzysta ponad 1800 kobiet, które poszerzają swoją wiedzę i kompetencje dzięki zgromadzonym na platformie wykładom i materiałom interaktywnym.

"Przedsiębiorczość to także postawa społeczna, stan umysłu. Nie trzeba zakładać firmy, żeby być przedsiębiorczym" – wyjaśniała Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS. "Przedsiębiorczość codzienna to właśnie prowadzenie gospodarstwa domowego, to układanie przez kobiety pracy zawodowej, własnego kształcenia z życiem rodziny. To małe i większe decyzje. Kobiety potrzebują wsparcia w logistyce dnia codziennego, gdzie muszą łączyć pracę, opiekę nad domem, dziećmi i starzejącymi się rodzicami własnymi i męża" – mówiła.

Robert Gwiazdowski z Warsaw Enterprise Institute wskazywał zaś na potrzebę wprowadzenia ulg podatkowych, które ułatwiłyby kobietom prowadzenie własnego biznesu. To właśnie na pozapłacowe koszty pracy, czyli podatki i składki społeczne, wskazują panie jako główne bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.