Coca-Cola jako pierwsza z listy Fortune 500 zwraca środowisku ilość wody równą tej, którą zużywa do produkcji.

To, co jeszcze dziewięć lat temu było tylko ambitnym celem, dziś stało się rzeczywistością. Coca-Cola jako pierwsza  z listy Fortune 500 zwraca środowisku, a więc i  lokalnym społecznościom, ilość wody równą tej, którą zużywa do produkcji. To kamień milowy w tej branży.

W 2007 roku Coca-Cola zobowiązała się zwrócić każdy litr wody użyty w procesie produkcji i sprzedaży do 2020 roku. Oświadczenie wydane 28 sierpnia, na początku Światowego Tygodnia Wody, oznacza,  że ten ambitny cel udało się osiągnąć na pięć lat przed terminem!

Według szacunków LimnoTech i Deloitte, prowadzonych we współpracy z The Nature Conservancy, system Coca-Cola oddał w 2015 roku do środowiska 191,9 mld litrów wody. Jest to równowartość 115 proc. zasobów wody użytych do produkcji napojów w ubiegłym roku.

W samym 2015 roku Coca-Cola zwiększyła też efektywność zużycia wody w swoich zakładach o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Od 2004 poprawiła ten wskaźnik o 27 proc. Cały system w 2015 roku zwrócił ok. 145,8 mld litrów oczyszczonej wody zużytej w procesach produkcyjnych do lokalnych zlewni w pobliżu zakładów produkcyjnych.

Muhtar Kent, prezes The Coca-Cola Company, nazwał to osiągnięcie powodem do dumy dla całego systemu Coca-Cola i jego partnerów.

"Teraz, gdy konsument pije produkt Coca-Cola, może mieć pewność, że nasza firma i jej partnerzy używają wody w sposób odpowiedzialny" – powiedział Kent, podkreślając, że firma ma zamiar wciąż rozwijać swój program ochrony zasobów wodnych. "Wiemy, że to nie wszystko, co można zrobić, dlatego koncentrujemy się na kolejnych przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie naszej wydajności i ochronę wód".

„Życie zależy od wody, a ta słodka, zdatna do użycia stanowi zaledwie 1 proc. globalnych zasobów” - podkreśla Carter Roberts, prezes World Wildlife Fund (WWF), partnera Coca-Cola. Roberts wskazuje na ogromne znaczenie działań Coca-Cola dla ochrony wód. „To bardzo ważny moment dla Coca-Cola, która jest liderem programu ochrony wody i która wyznacza najwyższe standardy działania” - dodaje.

Coca-Cola osiągnęła swój cel dzięki 248 projektom prowadzonym we współpracy z władzami, samorządami, społecznościami i prywatnymi firmami, koncentrując się na dostępie do czystej wody i ochronie zasobów. Niektóre z projektów doprowadziły do bezpośredniej odbudowy zasobów, z których czerpano wodę do produkcji, inne skupiały się na poprawie stosunków wodnych w obszarach ważnych dla lokalnych społeczności, choć oddalonych od zakładów produkcyjnych.

W krajach rozwijających się projekty zapewniają także dostęp do urządzeń sanitarnych i edukacji, poprawiając warunki życia, pomagając w dostosowaniu się do zmieniającego się klimatu, wpływając pozytywnie na jakość wody i bioróżnorodność.