Na dziesięć Polek w wieku produkcyjnym aż cztery nie pracują i nie szukają pracy. W ten sposób marnujemy ich ogromny potencjał. Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść nawet 180 mld zł do 2025 roku – wynika z raportu wykonanego na zlecenie Coca-Cola przez ekspertów z Deloitte.

Zapoznaj się z raportem „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”.

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” przygotowany na zlecenie Coca-Cola przez Deloitte został zaprezentowany 2 lutego podczas inauguracji Forum Rynku Pracy zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Co z niego wynika? Okazuje się, że tylko 16 mln Polaków (spośród prawie 24 mln w wieku 15-64 lat) jest aktywnych zawodowo. A to w dużej mierze ogranicza wzrost gospodarczy i w ogóle potencjał naszego kraju. Ogromnym problemem społecznym i gospodarczym już za kilka lat będzie także demografia, a konkretnie starzenie się społeczeństwa. Motorem zmian na lepsze może być poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy.

Wystarczy, by stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 20-64 lat osiągnęła średni poziom krajów starej unijnej piętnastki, aby liczba pracujących kobiet wzrosła o ponad pół miliona. Dzięki temu polska gospodarka do 2025 r. może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł. A to oznacza wzrost gospodarczy wyższy nawet o 0,94 pkt. proc. rocznie!

„Inwestycje w kapitał społeczny stanowią jedną z najsilniejszych dźwigni rozwoju. Dostrzegając to i kierując się potrzebą działania na rzecz rozwoju Polski, postanowiliśmy zaangażować się w  aktywizację kobiet" – mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services. „Opublikowany przez nas raport to punkt wyjścia do dyskusji na forum publicznym o tym, co możemy zrobić, aby obecną sytuację zmienić i wspólnie pomóc kobietom choćby w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych” - dodaje i podkreśla, że promocja aktywności zawodowej kobiet jest ściśle związana z codzienną działalnością Coca-Cola w Polsce.

Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy wymaga jednak systemowych zmian. „Warto wziąć przykład z Norwegii, Finlandii, Szwecji czy Islandii – te kraje notują jedne z wyższych stóp aktywności zawodowej kobiet i stosują zaawansowane mechanizmy umożliwiające godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich” – podkreśla Julia Patorska, zastępca dyrektora w firmie doradczej Deloitte.

Co robią Skandynawowie? Chodzi o opiekę prenatalną dla kobiet w ciąży, darmowe i subsydiowane kursy pomagające przygotować się do porodu, sesje coachingowe, grupy wsparcia, prawo do skrócenia czasu pracy dla matek małych dzieci, bezpłatną edukację czy prawo do długiego płatnego urlopu wychowawczego dla obojga rodziców.

Jednak aktywizacja to nie tylko zwiększanie standardowego zatrudnienia. Świetną alternatywą dla kobiet jest własna firma, która oferuje elastyczniejsze podejście do planowania zajęć w ciągu dnia i pozwala łatwiej godzić role rodzinne i zawodowe. Badania zlecone przez Coca-Cola w ramach akcji „Sukces to JA” pokazują, że kobiety deklarują duże zainteresowanie założeniem własnej firmy. Ponad 70% Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, ale tylko niespełna 40% jest gotowych założyć własną firmę.

Polki oceniają swoje umiejętności w obszarze przedsiębiorczości podobnie pozytywnie jak przeciętna Europejka. Jednocześnie osiągamy trzeci najgorszy wynik w Unii, jeśli chodzi o obawę przed niepowodzeniem w prowadzeniu swojego biznesu. To właśnie brak pewności siebie, brak przekonania o własnych możliwościach najskuteczniej blokują kobiety w rozwoju zawodowym.

„W ramach projektu Sukces to JA staramy się rozwiewać tę niepewność i budować wiarę we własne możliwości. Spotykamy się z paniami osobiście na warsztatach i konferencjach, później zachęcamy do pracy indywidualnej i budowania swoich kompetencji na platformie wiedzy sukcestoja.pl” – tłumaczy Anna Solarek.

Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet w Polsce to wiele korzyści społecznych i gospodarczych: większa konkurencyjność na rynku pracy, wzrost produktywności, zwiększenie przedsiębiorczości, kapitału społecznego czy też większe wpływy do finansów publicznych.

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to JA”, realizowanego przez Sukces Pisany Szminką, którego partnerem jest Coca-Cola. Działanie stanowi element globalnej strategii firmy Coca-Cola „5by20”, która zakłada aktywizację 5 milionów kobiet na całym świecie do 2020 roku.