Co roku kilkuset pracowników Coca-Coli rusza, by sadzić drzewa, remontować schroniska i świetlice, prowadzić warsztaty i sadzić drzewa. Wolontariat pracowniczy i jego program w Coca-Coli sprawił, że podzieliliśmy się naszą radością już z kilkoma tysiącami osób i instytucji w całej Polsce.

Zaangażowanie Polaków w wolontariat należy do najniższych w Europie., Ddeklaruje je zaledwie jedynie 12 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju*. Jednocześnie niemal trzy czwarte z nas przekonuje, że dzisiaj trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom**. W Coca-Colia staramy się wykorzystywać tę drzemiącą w nas energię, między innymi poprzez wolontariat pracowniczy.

Program "Wolontariat – to nas rusza!" powstał spontanicznie, – jako odpowiedź na potrzeby naszych pracowników. To oni chcieli realizować się poprzez wspólne działanie na rzecz innych.

Jak to działa? Nasi pracownicy proponują tworzą projekty, a następnie je wspólnie realizują. Wraz z naszym partnerem, Centrum Wolontariatu, ustalamy kiedy i jak możemy pomóc. Do współpracy zapraszamy lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz samorządy. I do dzieła!

W 2015 roku, w siódmej edycji naszego programu, udział wzięło 833 pracowników - czyli aż 40 proc. załogi - którzy zaangażowali się w 61 projektów grantowych.

- Wolontariat jest ideą niesłychanie bliską wartościom i kulturze organizacyjnej Coca-Coli, a to klucz do sukcesu każdego programu wolontariatu pracowniczego – mówi Grzegorz Moskal, kierownik Działu CSR i Komunikacji.

Wolontariat pracowniczy jest naszym ogromnym powodem do dumy. Cieszymy się, że również inni go dostrzegają - Coca-Cola została wyróżniona w plebiscycie „Dobroczyńca roku 2015”. Nasi pracownicy niesieni entuzjazmem często angażują się w dodatkowe przedsięwzięcia, jak choćby projekty realizowane z Fundacją Dr Clown w szpitalach. Coca-Cola wszystkie te inicjatywy wspiera i gorąco im kibicuje. Bo wiemy, że warto pomagać!

*) Eurobarometr, 2011.
**) CBOS, 2012.