Zależy nam na stworzeniu świata bez odpadów (World Without Waste), dlatego bierzemy odpowiedzialność za każde opakowanie, które wprowadzamy na rynek, pracując tym samym nad zmniejszeniem stopnia zanieczyszczenia wód oceanicznych. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych osiągnięć, jakie udało nam się zrealizować w 2018 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą mapę.

PROJEKTOWANIE - Dążymy do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu i zamierzamy osiągnąć ten cel do roku 2030. Kontynuujemy też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie mogły w 100% podlegać recyklingowi i ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 roku.

Nowe technologie

Nasz zespół ds. Badań i Rozwoju nadal dokonuje analizy nowych technologii, a tego lata dołączyliśmy do DEMETO, twórcy technologii gr3n wykorzystywanej w procesie recyklingu chemicznego, Industrial Advisory Board (Przemysłowa Rada Doradcza). W przeciwieństwie do recyklingu mechanicznego technologia DEMETO pozwala na całkowite odzyskanie plastiku PET bez jakiejkolwiek degradacji materiału.


Butelka do butelki

W całej naszej technologii opakowaniowej zwiększamy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. W Meksyku nasza marka butelkowanej wody, Ciel, jest teraz dostępna w butelce z recyklingu w 100% (rPET). Opiera się to na niezwykle silnej infrastrukturze gromadzenia i konwersji, którą nasz system finansował na przestrzeni ostatniej dekady.

Wzrasta odsetek materiałów pochodzących z recyklingu, których używamy w naszych opakowaniach w Ameryce Łacińskiej:

  • 42% w Kolumbii
  • 25% w Kostaryce, Ekwadorze, Salwadorze, Hondurasie, Nikaragui i Panamie
  • 10,8% w Gwatemali

Nasza woda pod marką Mount Franklin dystrybuowana w Australii jest teraz dostępna w 100% z rPET.

Są to doskonałe przykłady wykorzystania rPET tam, gdzie ten materiał jest dostępny i gdzie zalegalizowane jest jego wykorzystanie dla przemysłu spożywczego. Na wielu rynkach wciąż podejmujemy wysiłki w kierunku uzyskania dostępności do tego materiału i optymalizacji polityki rPET, aby umożliwić jego wykorzystanie.

ZBIÓRKA - naszą ambicją do 2030 r. jest zbieranie i poddawanie recyklingowi opakowań w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych przez nas puszek i butelek.

Zwiększenie skuteczności systemów zbiórkowych w Afryce i Ameryce Łacińskiej

Jednym z regionów, w których ma miejsce dynamiczny postęp jest Afryka Subsaharyjska. Ponad 10 lat temu Coca-Cola South Africa sfinansowała i zaangażowała się we współtworzenie firmy PET Recycling Company (PETCO). PETCO jest instytucją skoncentrowaną na działaniach propagujących i regulujących procesy recyklingowe materiału PET po pierwszym użyciu. Również współpracuje z firmami zajmującymi się recyklingiem, aby tworzyć nowe produkty ze zutylizowanego materiału PET.

W wyniku starań PETCO, w kraju nastąpił znaczny wzrost realizowanych inicjatyw recyklingowych z bardzo niskiego poziomu jeszcze w 2000 roku do 65% w 2017 r. - zbliżony do wyników europejskich oraz przekraczający poziom recyklingu w Stanach Zjednoczonych o ponad 20%.

Po sukcesie PETCO w Południowej Afryce, Coca-Cola pomaga wprowadzić ten model w Kenii za pośrednictwem Kenijskiego Stowarzyszenia Producentów (KAM). W Kenii działania w obszarze recyklingu realizowane są od lat, ale PETCO Kenia jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem przemysłu tworzyw sztucznych dążącym do wypracowania procesów samoregulacji i stworzenia zrównoważonego podejścia do zarządzania PET.

W Ameryce Łacińskiej rozszerzamy partnerstwo na rzecz regionalnej inicjatywy w obszarze inkluzywnego recyklingu, w skład którego wchodzi Wewnątrz-Amerykański Bank Rozwoju, Coca-Cola Latin America, PepsiCo, AVINA i sieć Recyclers Network w Ameryce Łacińskiej (RED-Lacre) w celu utworzenia nowego zbiórkowo-recyklingowego programu w Kolumbii, Kostaryce, Gwatemali, Nikaragui, Panamie, Ekwadorze i na Dominikanie.


Od plastiku po meble

W Thessalonikach, w Grecji, Coca-Cola powołała do życia program Zero Waste Cities (Miasta Zero Odpadów). Program ten wykorzystuje odpady z PET w produkcji mebli znajdujących zastosowanie w przestrzeni publicznej, co służy równoczesnej edukacji obywateli w zakresie tematyki z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym.

W 2018 roku Program zbierze i ponownie wykorzysta 62 tony tworzyw sztucznych, metalu i papieru, korzystając z 38 nowych punktów zbiórki, z których zostaną wyprodukowane ławki, które staną wzdłuż miejskiego portu i plaży. Zrealizowane zostaną także publiczne programy edukacyjne dla dorosłych i dzieci w wieku szkolnym, które dotrą do ponad 3 milionów osób.

Program Drop Box

Coca-Cola i pięć innych firm wdrażają program Drop Box w Dżakarcie, w Indonezji, umieszczając 100 pojemników na odpady w przestrzeni publicznej i handlowej. Dołączyliśmy także do innych instytucji, PepsiCo, Dow oraz rządów Wielkiej Brytanii i Kanady, w związku z uruchomieniem Global Plastic Action Partnership (Globalne Partnerstwo Przemysłu Tworzyw Sztucznych) na World Economic Forum, które będzie realizować programy recyklingowe w Indonezji.

Bez opakowania, bez problemu

Rozszerzyliśmy nasz bezopakowaniowy model dostarczania napojów za pomocą naszej innowacyjnej technologii Coca-Cola Freestyle na ponad 50 000 maszyn wydających 14 milionów napojów dziennie. Kontynuujemy wprowadzanie technologii w Europie i Ameryce Łacińskiej. Coca-Cola Freestyle to obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego dozownik, który wykorzystuje technologię mikro-dawkowania, aby dostarczyć prawie 200 rodzajów napojów - w tym 117 napojów o niskiej zawartości/ bez kalorii w 100 wariantach smakowych, w kubeczku.

Odpady są ogromnym i wciąż rosnącym problemem dla świata, więc poczynienie w tym zakresie postępów wymaga zaangażowania od każdego z nas. Dzięki partnerstwu i współpracy razem możemy dokonać pozytywnej zmiany.

PARTNERSTWO – Współpraca na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych.

Partnerzy przemysłowi

Wspieramy inicjatywy branżowe, aby usprawniać procesy recyklingowe, sprzyjając zrównoważonym technologiom produkcyjnym, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładami są partnerstwa z Funduszem Zamkniętej Pętli (Closed Loop Fund) w USA, a ostatnio z nowo utworzonym Kapitałem Obiegowym (Circulate Capital) w Azji.

Circulate Capital to podmiot zajmujący się zarządzaniem inwestycjami, skoncentrowany na prognozowanych rezultatach, służący finansowaniu innowacji, firm i infrastruktury. Działa na rzecz zapobiegania przedostawaniu się odpadów plastikowych do oceanów przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zaangażowanie rządu

The Coca-Cola Company jest częścią nowo utworzonego World Economic Forum Global Plastic Action Partnership GPAP (Światowe Partnerstwo na Rzecz Tworzyw Sztucznych, którego zadaniem będzie wspieranie współpracy między rządami i interesariuszami w społecznościach przybrzeżnych w celu rozwiązywania problemów związanych z powstawaniem odpadów z tworzyw sztucznych.

Partnerstwo, do którego przystąpili także Dow, PepsiCo Foundation oraz rządy Kanady i Wielkiej Brytanii, utworzono podczas Szczytu Ekonomicznego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Economic Forum’s Sustainable Development Initiative Summit) w Nowym Jorku.

GPAP wspiera nasze obecne prace nad usuwaniem odpadów z tworzyw sztucznych, w tym na poziomie lokalnym w Indonezji, drugim co do wielkości globalnym rynku przyczyniającym się do zanieczyszczania oceanów odpadami z tworzyw sztucznych.

Niedawno dołączyliśmy do stowarzyszenia Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment - PRAISE (Sojusz na Rzecz Przemysłu Plastikowo-Opakowaniowego Zrównoważonego Środowiska w Indonezji), którego celem jest wypracowanie najlepszych praktyk wspierających zrównoważone i zintegrowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w Indonezji.

Zaangażowanie konsumentów

Korzystamy z siły głosu naszej marki w celu budowania świadomości konsumentów i inicjowania działań związanych z recyklingiem, w tym za sprawą ostatnich kampanii w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Coca-Cola UK uruchomiła ostatnio #CokeDunks, kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju skierowaną do młodzieży, wykorzystującą grywalizację, aby podkreślić znaczenie recyklingu.

#CokeDunks rzuca wyzwanie nastolatkom, aby w pomysłowy sposób sfilmowali wyrzucanie pustych plastikowych butelek do odpowiednich pojemników na odpady, a potem umieścili nagrania na portalach społecznościowych za pomocą hashtagu #CokeDunks. Celem kampanii jest udowodnienie, że recykling wcale nie musi być nudny.

Tegoroczna letnia kampania marketingowa w Holandii wykorzystała siłę naszych marek do przekazywania informacji o recyklingu. Dzięki reklamom telewizyjnym i etykietom "Across the Tracks" (Na Skróty) zamieszczonym na 160 milionach opakowań kampania skupiła się na zachęceniu konsumentów do recyklingu naszych opakowań. Kampania "Across the Tracks" zafunkcjonowała również w Szwecji, Anglii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Ten artykuł ukazał się pierwotnie po angielsku pod tym adresem