Jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego w Coca-Cola obniżamy zużycie wody, dbamy o recykling i promujemy zdrowy styl życia. Przekonaj się, jakie są nasze działania dla środowiska, Twojego zdrowia i otoczenia.RECYKLING

Recyklujemy. W Polsce w 2012 roku tylko 39,2 proc. z 816 tys. ton plastikowych odpadów opakowaniowych zostało poddanych recyklingowi. Od 2009 wykorzystujemy w dwóch typach butelek od 20 do 25 proc tworzywa r-PET powstałego z odzyskanych opakowań PET.

Likwidujemy odpadki. Coca-Cola od lat konsekwentnie zwiększa udział recyklingu w zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych. Już 98 proc. z nich jest recyklingowanych.

Produkujemy mniej opakowań. A konkretnie zmniejszamy ich masę. Jeszcze w 2010 roku na każdy litr produktu przypadało 30,1 g opakowania. Dziś to tylko 16,1 g. Podobnie z zakrętkami – w 2010 roku na każdy litr napoju przypadało 2,8 g zakrętek, w 2014 już 2,1 g.

Oszczędzamy. Rocznie oszczędzamy 9494 tony surowca, 44 310 litrów paliwa, 4 430 kilogramów dwutlenku węgla i 126 600 przejechanych kilometrów (to trzy okrążenia globu!).

WODA

Zmniejszamy zużycie. W Polsce zasoby wodne na mieszkańca są bardzo małe – wynoszą jedynie 36 proc. europejskiej średniej. W Coca-Cola udało nam się znacząco zmniejszyć zużycie wody podczas produkcji. Jeszcze w 2001 roku było to 3,24 litra wody na każdy litr produktu. W 2014 roku było to już tylko 2,19 litra.

Pomagamy chronić wodę. Od 2005 roku Coca-Cola współfinansuje Fundusz Kropli Beskidu skierowany do organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Ponad 1,3 mln zł pozwoliło na  realizację 97 projektów z zakresu edukacji i ochrony zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego. Dodatkowo zorganizowano ponad 250 konsultacji, warsztatów i szkoleń.

ZDROWIE

Dbamy o zdrowie dzieci. W 2012 roku połowa Polaków miała zbyt wysoką masę ciała. W ciągu ostatnich ośmiu lat dwukrotnie wzrósł odsetek nastolatków mających problem z nadwagą. Aktywność fizyczną przejawia zaledwie 15 proc. dziewcząt i 25 proc. chłopców w wieku od 11 do 15 lat. By to zmienić, od 17 lat organizujemy Coca-Cola Cup, promując sport i zdrowy tryb życia. W kolejnych edycjach turnieju wzięło udział 680 tys. gimnazjalistów.

Reklamujemy się odpowiedzialnie. Nie kierujemy działań promocyjnych i marketingowych do dzieci poniżej 12 roku życia i nie prowadzimy działań reklamowych w szkołach.

Informujemy. Od 2007 roku stosujemy system oznaczeń ułatwiający świadomą konsumpcję i przewyższający wymagania stawiane producentom żywności i napojów, umieszczając oznakowanie GDA z dwóch stron opakowania.

Pomagamy w dbaniu o linię. Od lat, systematycznie, wprowadzamy produkty o niższej lub zerowej kaloryczności.

EKONOMIA

Budujemy polską gospodarkę. Bezpośrednia wartość dodana wnoszona przez Coca-Cola do polskiej gospodarki to ok 310 mln zł (0,02 proc. PKB). A jeśli liczyć produkty i usługi naszych partnerów biznesowych, będzie to nawet 3,2 mld zł (0,2 proc. PKB).

Płacimy podatki. Coca-Cola w 2014 roku odprowadziła 54 mln zł podatków. Nasi partnerzy biznesowi odprowadzili ich 1,33 mld zł. Sprzedaż napojów Coca-Cola przyniosła do budżetu wpływy z podatku VAT w wysokości 714,8 mln zł.