Chcemy być jak najbardziej transparentni, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na niektóre pytania, które szczególnie was nurtują i które często nam zadajecie. Tym razem na temat wody.

Dlaczego Coca-Cola troszczy się o wodę?

Woda to serce naszej działalności. To przecież najważniejszy składnik wszystkich naszych napojów, jest też używany do uprawy roślin, których używamy w produkcji. Woda ma ogromny wpływ na zdrowie mieszkańców i rozwój gospodarczy terenów, na których działamy. Jeśli otoczenie nie jest zrównoważone, problemy  przeżywa także nasz biznes.

Dlaczego Coca-Cola działa na terenach, które borykają się z brakiem wody?

Jesteśmy firmą sprzedającą napoje i robimy to wszędzie tam, gdzie ludzie chcą je kupować. Jednak wszędzie działamy odpowiedzialnie.

Jesteśmy firmą globalną, działamy w 207 krajach, często na terenach dotkniętych niedoborami wody czy problemami z jej jakością. Wierzymy jednak, że możemy działać w miejscach dotkniętych podobnymi problemami tak długo, jak będziemy przygotowywać odpowiednie programy ochrony wody, współpracować z lokalnymi mieszkańcami i monitorować dostępność źródeł wody. Wszędzie z dużą starannością badamy wpływ naszej działalności na zasoby wodne i od każdego z ponad 900 zakładów wymagamy, by dokładnie oceniał skutki swojej obecności w lokalnym ekosystemie. Każdy nasz oddział musi opracować plan, aby przeciwdziałać ewentualnym negatywnym wpływom i dopilnować, by został on wdrożony we współpracy z lokalną społecznością.

Nie chcemy unikać bądź wycofywać się z obszarów, na których występuje niedobór wody, wolimy znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji. Dlatego zwiększamy efektywność zużycia wody, intensywnie pracujemy nad technologiami odzyskiwania wody, chronimy ujęcia wody, zajmujemy się nasadzeniami. Pełnimy też aktywną rolę w ułatwianiu dostępu do wody na terenach, gdzie jest z tym problem, biorąc udział w programach ekologicznych i rozwoju infrastruktury. W wielu przypadkach zbudowaliśmy instalacje, które wcześniej nie istniały. Nie chwalimy się - wspieramy dostęp do wody, ponieważ tak naszym zdaniem trzeba uczynić i ponieważ jest to pożyteczne dla naszego biznesu.

Utrzymywanie lokalnej produkcji jest dla nas bardzo ważne, dzięki temu zmniejszamy koszty transportu i jego wpływ na środowisko, a także dajemy miejsca pracy w regionie. Lokalna produkcja sprawia, że wspólna troska o środowisko i angażowanie się w życie społeczności staje się koniecznością.

Mamy jednak jedną nadrzędną zasadę: nie zbudujemy zakładu, który byłby zbyt dużym obciążeniem dla lokalnego ekosystemu. Nie jest to dobre ani dla regionu, ani dla naszej firmy.

Czy Coca-Cola jest zwolennikiem picia wody z kranu?

Odpowiedź jest prosta: tak.

Nie uważamy, żeby woda butelkowana była jakąś alternatywą dla wody z kranu i nie będziemy zachęcać, by tak ją traktować. Jesteśmy gorącymi zwolennikami miejskich wodociągów i systemów uzdatniania wody, które pomagają rozwijać się miejscowej gospodarce. Są to zresztą miejsca, w których często prowadzimy naszą działalność. Nie wszędzie jednak istnieje rozwinięty system miejskich wodociągów, nie wszędzie też, gdzie inwestujemy, znajdują się wystarczające ujęcia wody.

Jeśli woda butelkowana może okazać się dla kogoś wygodnym i bezpiecznym źródłem wody pitnej,