Konsumenci w ramach pięciu badanych społeczności w Ameryce spożywają mniej kalorii zawartych w napojach. Ten sukces udało się osiągnąć dzięki krajowemu partnerstwu pomiędzy Sojuszem na rzecz Zdrowszego Pokolenia, Amerykańskim Zrzeszeniem ds. Napojów, The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper i PepsiCo.

Współpraca w ramach The Beverage Calories Initiative - BCI została uruchomiona w 2014 roku w celu redukcji spożywanych przez amerykańskich konsumentów kalorii zawartych w napojach o 20 procent do roku 2025 (podobna inicjatywa producentów została podjęta w Europie). Skonsolidowany wysiłek przemysłu w walce z otyłością ma na celu edukowanie Amerykanów o korzyściach płynących ze stosowania napojów niskokalorycznych lub tych o zerowej zawartości kalorii (np. słodzonych stewią). Partnerstwo służy ponadto nawiązaniu współpracy z detalistami by zwiększać zróżnicowanie oferty w zakresie dostępności tych napojów.

Wszystkie badane społeczności obniżyły spożycie kalorii

Według niezależnego raportu opublikowanego pod koniec listopada 2018, rok 2017 był pierwszym rokiem od rozpoczęcia programu, w którym odnotowano spadek spożycia kalorii we wszystkich pięciu badanych społecznościach - Little Rock w stanie Arkansas; East Los Angeles w stanie Kalifornia; nowojorskich dzielnicach South Bronx, Brooklyn's Bedford-Stuyvesant i Crown Heights; hrabstwach Montgomery i Lowndes w Alabamie oraz hrabstwach Coahoma, Panola, Quitman i Tunica w Delcie Mississippi.

W społecznościach (zostały wybrane te gdzie projekt redukcji kalorii wydawał się szczególnie trudny do realizacji) tempo obniżenia spożycia kalorii na osobę w 2017 roku przewyższało wielkości przyjmowane jako optymalne w ramach zakładanych celów. Postęp na każdym rynku mierzony jest w stosunku do jego własnego roku bazowego w oparciu o datę rozpoczęcia inicjatywy.

Analiza pokazuje, że tempo spadku w pięciu społecznościach - od 5,4% w Montgomery-Lowndes w Alabamie do 2,2% we Wschodnim Los Angeles - przekroczyło poziom krajowy i jest zbliżone do krajowych wielkości w kontekście realizacji celów BCI osiągających jak dotąd najlepsze rezultaty. Tak zadowalające wyniki są efektem wzrostu sprzedaży napojów niskokalorycznych oraz spadku sprzedaży napojów o pełnej i średniej kaloryczności.

Wygrywamy współpracą

"Najnowsze wyniki dowodzą, jak pozytywny wymiar może mieć współpraca uwzględniająca określone dane" - powiedziała Anne Ferree, dyrektor ds. Strategii i partnerstwa w Healthier Generation. "Pokazuje także siłę wspólnoty i zaangażowanie w kreowanie zdrowszych środowisk, a tym samym zdecydowanie zdrowszych społeczności."

Mark Hammond, tymczasowy dyrektor generalny, wiceprezes i dyrektor finansowy American Beverage Association (Amerykańskiego Zrzeszenia ds. Napojów), dodał: "Najlepsze amerykańskie firmy produkujące napoje podzielają cele silnych, zdrowych rodzin i społeczności. Dlatego pracujemy w określonych środowiskach, jak również na poziomie krajowym, aby pomóc ludziom zredukować spożycie cukru i kalorii występujących w napojach. Zapewniamy im bardziej zróżnicowany wybór napojów o obniżonej zawartości cukru, mniejsze opakowania i jednoznaczną komunikację w zakresie kaloryczności danego napoju. Uważamy, iż dobro konsumentów zapewni ścisła współpraca sektora prywatnego, rządowego i organizacji ds. zdrowia, co zagwarantuje osiągnięcie trwałych, znaczących korzyści."