Wiemy, że woda to życie. Dlatego chronimy zasoby wodne, zwłaszcza tam, gdzie są zagrożone. Ograniczamy zużycie wody, zwracamy ją przyrodzie i finansujemy projekty, które służą wspólnemu dobru.

Coca-Cola w Europie wytyczyła sobie trzy cele dotyczące ochrony zasobów wodnych. Do 2020 roku chcemy wykorzystywać 100 proc. wody w naszych napojach, zużywać o 25 proc. wody mniej i oczyszczać wszystkie ścieki odprowadzane do środowiska.

Co już nam się udało? Nasze działania skupiają się w trzech obszarach.

1. Ograniczenie zużycia

W Polsce zasoby wodne na mieszkańca są bardzo małe – wynoszą jedynie 36 proc. europejskiej średniej. W Coca-Cola udało nam się znacząco zmniejszyć zużycie wody podczas produkcji. Jeszcze w 2001 roku było to 3,24 litra wody na każdy litr produktu. W 2014 roku było to już tylko 2,19 litra.

2. „Zwracanie” wody

Dbamy o zasoby wodne również poprzez uzdatnianie wody, którą używamy w procesie produkcji i zwracanie ją środowisku po oczyszczeniu. Tak, by chronić ekosystemy, zapewnić dalszy rozwój fauny i flory wodnej oraz móc ponownie wykorzystać wodę w rolnictwie.

3. Ochrona cennych zasobów wodnych

Od dziesięciu lat Coca-Cola współfinansuje Fundusz Kropli Beskidu, jedną z największych w Polsce inicjatyw proekologicznych. Ideą funduszu jest wspieranie finansowe i merytoryczne projektów na rzecz poszanowania i ochrony zasobów wodnych przygotowanych przez mieszkańców Beskidu Sądeckiego. W program zaangażowane są organizacje pozarządowe, a także szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, reprezentujące gminy w Beskidzie Sądeckim. Ponad 1,3 mln zł pozwoliło na realizację 97 projektów z zakresu edukacji i ochrony zasobów wodnych. Dodatkowo zorganizowano ponad 250 konsultacji, warsztatów i szkoleń.