To tylko jedno z pytań, na które odpowiedzi szukali Coca-Cola i Uniwersytet w Cranfield podczas półrocznego projektu badawczego "Zrównoważona produkcja przyszłości".

Współpraca rozpoczęła się w marcu 2015 roku i opublikowano już pierwsze wnioski z badań. Dotyczą one przyszłości zrównoważonej produkcji żywności i napojów oraz wskazuje na stojące przed tym sektorem wyzwania i możliwości.

Wyniki dotyczą sześciu kluczowych obszarów: ludzi, informacji, technologii, współpracy, wartości i elastyczności. Rezultaty projektu były również omawiane podczas okrągłego stołu z udziałem pracowników, naukowców i ekspertów z fabryki Coca-Cola w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Dyskutowano także kwestie zabezpieczenia zasobów, gospodarowania odpadami czy sposobu funkcjonowania zrównoważonych fabryk w 2050 roku.

Jakie są najważniejsze wnioski?

  • Warunkiem przeprowadzenia zmian są ludzie. Muszą być zaangażowani, dobrze wyszkoleni, wykształceni i elastyczni.
  • Big data, czyli informacje będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w organizacji całego społeczeństwa.
  • Technologia nie może być jedynym sposobem tworzenia zrównoważonej, ekologicznej przyszłości.
  • Współpraca oznaczać będzie bardziej harmonijne, symbiotyczne relacje między firmą a jej kooperantami.
  • Wartości będą miały zasadniczy wpływ na to, jakie zasoby będą wydobywane i używane.
  • Elastyczność oraz zdolność przystosowania się do błyskawicznie zachodzących zmian będą kluczowe w procesach decyzyjnych przyszłości, zwłaszcza przy chęci utrzymania jakości i etycznym problemie pochodzenia surowców.

- Jeśli chodzi o rozwiązywanie podstawowych kwestii mających wpływ na stabilność w przemyśle wytwórczym, współpraca jest kluczowa, dlatego cieszymy się ze współpracy z Uniwersytetem Cranfield – mówi Steve Adams, dyrektor ds. logistyki w Coca-Cola. - Dzisiejsze wnioski to pierwszy krok w poznawaniu przyszłości zrównoważonej produkcji. Czekamy na kolejne, pogłębione badania, które pozwolą wskazać najważniejsze pomysły i innowacje dla rozwoju naszej branży – dodaje.

- Mam nadzieję, że interdyscyplinarne podejście, duże doświadczenie i rozległe kontakty Uniwersytetu Cranfield okażą się pomocne w realizowaniu wizji ekologicznej produkcji w zakładach Coca-Cola – mówi prof. Mark Jolly z Uniwersytetu Cranfield.