Coca-Cola Company szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Niniejsza "Polityka ochrony poufności" określa jakie informacje możemy gromadzić i jak możemy jej wykorzystywać.

Dane osobowe
Coca-Cola nie będzie gromadzić za pośrednictwem tej witryny internetowej jakichkolwiek informacji dotyczących Twojej tożsamości, które pozwalałyby zidentyfikować Cię osobiście (np. Twojego nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej).
Prosimy, byś nie wysyłał nam swoich danych osobowych, jeśli nie chcesz, by zostały przez nas zebrane.

Gdy dostarczysz nam swoje dane osobowe, to o ile nie stwierdzono inaczej, możemy wykorzystać takie informacje w następujący sposób:
- możemy przechowywać i przetwarzać takie informacje, by lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i dowiedzieć się jak ulepszać nasze produkty i usługi,
- możemy wykorzystać takie informacje, by kontaktować się z Tobą, o ile wyraźnie wyrazisz na to zgodę,
- możemy dostarczać osobom trzecim zbiorcze - lecz nie indywidualne - informacje o osobach odwiedzających lub użytkownikach naszych witryn internetowych.

Ani obecnie, ani w przyszłości nie zamierzamy sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.
Uzyskane dane osobowe przechowywane są w naszych aktach przez okres 1 roku, a następnie ulegają zniszczeniu.

Kontakt
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym czasie, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe. Możesz zwrócić się z prośbą o usunięcie takich informacji z naszej dokumentacji w całości lub w części.
Adres, pod którym można się z nami skontaktować:
Coca-Cola Poland Services Ltd.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel: (22) 579-68-68
fax: (22) 579-68-69

Dzieci
Coca-Cola Company nie zamierza gromadzić jakichkolwiek danych osobowych uzyskiwanych od osób, które nie ukończyły 15 roku życia. Tam, gdzie to właściwe, firma będzie wyraźnie informować dzieci, by nie dostarczały jakichkolwiek informacji na nasze witryny internetowe bez zgody rodzica lub opiekuna ustawowego, oraz podejmie odpowiednie działania gwarantujące uzyskanie zgody rodziców na przesłanie takich informacji.

Rodzice powinni mieć świadomość, iż "Polityka ochrony poufności" Coca-Cola Company będzie regulować kwestie wykorzystywania danych osobowych, lecz informacje podawane dobrowolnie przez dzieci (lub inne osoby) podczas sesji chat, przy wymianie wiadomości poczty elektronicznej, korzystaniu z biuletynów informacyjnych lub tym podobnych systemów mogą być wykorzystywane przez inne osoby do wysyłania nie zamówionych przesyłek pocztowych. Coca-Cola Company zachęca wszystkich rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym wykorzystywaniu danych osobowych przy korzystania z Internetu.

Dodatkowe informacje gromadzone automatycznie
W pewnych przypadkach możemy automatycznie (a nie w drodze rejestracji) gromadzić informacje techniczne podczas łączenia się użytkownika z naszą witryną. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji tożsamości korzystającego. Przykładem takich informacji mogą być informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, rodzaju systemu operacyjnego komputera oraz nazwie domeny strony internetowej, z której zostałeś odesłany do naszej witryny.

Pliki typu cookie
informacje umieszczane automatycznie w Twoim komputerze
Gdy będziesz oglądać jedną z naszych witryn internetowych, możemy umieszczać w Twoim komputerze pewne informacje. Takie informacje mogą mieć formę pliku "cookie" lub podobną i mogą być dla nas przydatne na wiele sposobów.
Pliki typu cookie umożliwiają nam, na przykład, lepsze dostosowanie witryny internetowej do Twych indywidualnych zainteresowań i preferencji. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

Zanim udzielisz nam jakichkolwiek informacji, prosimy o udzielenie zgody na ich przetwarzanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych oraz na przekazywanie ich zagranicę w ramach firmy Coca-Cola Company.
Mam świadomość, że mogę zgłosić żądanie zaprzestania przekazywania i przetwarzania moich danych osobowych przez firmę Coca-Cola Company w każdym czasie.

Coca-Cola Company, październik 2005 r.